Avainsana: inkluusio

EDIFY-EDU koulutukset

EDIFY-EDU-hankkeessa on toteutettu selvitys DEI/EDI-teemoihin liittyvistä osaamistarpeista. Näiden pohjalta on tuotettu EDIFY opetussuunnitelma ja moduulaariset…

EDIFY-EDU-hankkeen tuotokset

Tältä sivulta löydät tietoa ja linkkejä EDIFY-EDU-hankkeen tuloksista ja tuotoksista.

Digikyvykkyys
EU-näkökulma EDI*-teemoihin ja palkka-avoimuusdirektiiviin
Digikyvykkyys

EU-näkökulma EDI*-teemoihin ja palkka-avoimuusdirektiiviin

Yksi Euroopan parlamentin nykyisen toimikauden kohokohdista on ollut Ursula von der Leyenin komission toiminta tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden saralla. Viimeisten 4,5 vuoden aikana komissio on esittänyt lukuisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien edistämistä.

MEP Sirpa Pietikäinen
Sirpa Pietikäinen
Digikyvykkyys
Osaamista tasa-arvoisille, monimuotoisille ja osallisuutta edistäville työmarkkinoille
Digikyvykkyys

Osaamista tasa-arvoisille, monimuotoisille ja osallisuutta edistäville työmarkkinoille

EDIFY-EDU-hankkeessa valmistaudutaan syyskuun kansainväliseen seminaariin, jossa tasa-arvo, monimuotoisuus ja inkluusio ovat keskiössä. Seminaarissa keskitytään tarpeisiin ja keinoihin, joilla voimme kehittää johtamiskoulutusta EDI (equality, diversity, inclusion) -teemojen osalta ja sitä kautta luoda tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävät työmarkkinat.

Merja Sjöblom
Merja Sjöblom
Digikyvykkyys
Tasa-arvo, monimuotoisuus ja inkluusio työelämässä
Digikyvykkyys

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja inkluusio työelämässä

Tasa-arvo eri näkökulmista, monimuotoisuus, psykologinen turvallisuus, muutosjohtaminen, inkluusio… Me toteutimme EDIFY-EDU hankkeessa näihin teemoihin liittyviä videohaastatteluita, joiden avulla muodostuu kuva jo tehdyistä toimenpiteistä, toimivista hyvistä käytänteistä ja kehittämiskohteista.

Merja Sjöblom
Merja Sjöblom