EU-näkökulma EDI*-teemoihin ja palkka-avoimuusdirektiiviin
Digikyvykkyys

Kuva: Adobe Stock

EU-näkökulma EDI*-teemoihin ja palkka-avoimuusdirektiiviin

Yksi Euroopan parlamentin nykyisen toimikauden kohokohdista on ollut Ursula von der Leyenin komission toiminta tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden saralla. Viimeisten 4,5 vuoden aikana komissio on esittänyt lukuisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien edistämistä.

*EDI: tasa-arvo, monimuotoisuus ja inkluusio

Yhteistyö edistää EDI-teemojen kehittämistä

Sukupuolten tasa-arvon rooli on vahvistunut huomattavasti parin viimeisen vuoden aikana EU:n työssä, sekä lainsäädännön valmistelussa että täytäntöönpanossa. Tähän on vaikuttanut suuresti Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n tekemä työ ja vuotuinen tasa-arvoindeksi, jolla mitataan tasa-arvon toteutumista koko Euroopan unionissa.

Euroopan parlamentissa naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunta FEMM, jonka jäsen olen, keskittyy erityisesti EDI-teemoihin. Sukupuolten tasa-arvon huomioiminen tulisi kuitenkin ottaa käyttöön kaikissa parlamentin valiokunnissa.

Avoimet ja sukupuolineutraalit palkkakriteerit

Palkka-avoimuusdirektiivillä varmistetaan, että naisille ja miehille maksetaan sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä sukupuolineutraalien kriteerien perusteella. Direktiivi koskee sekä julkisia että yksityisiä työnantajia ja parantaa työntekijän asemaa lisäämällä palkka-avoimuutta jo rekrytointimenettelyn aikana. Lisäksi direktiivi antaa oikeuden saada tietoa työpaikan palkoista ja palkkatasosta työnantajan koosta riippumatta.

Direktiivin täytäntöönpanotavat vaihtelevat jäsenvaltioittain, koska niissä on tällä hetkellä käytössä erilaisia säädöksiä ja vaatimuksia. Kaikkien jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kahdeksan vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta tiedot siitä, miten direktiiviä on sovellettu ja mitkä sen vaikutukset ovat käytännössä olleet. Suomen lainsäädäntö täyttää jo valtaosan palkka-avoimuusdirektiivin vaatimuksista, mutta nopeuttaa toivottavasti Suomen naisten ja miesten tasa-arvolain (vuodelta 1995) uudelleentarkastelua, joka keskeytettiin vuonna 2022.

Lue seuraavaksi