<strong>EDIFY-EDU-hanke edistää tasa-arvo-, monimuotoisuus- ja osallistamisosaamista</strong>
Digikyvykkyys

EDIFY-EDU-hanke edistää tasa-arvo-, monimuotoisuus- ja osallistamisosaamista

EDIFY-EDU-hankkeessa rakennetaan kansainvälinen EDI (equality, diversity, inclusion) -osaamiseen keskittyvä monipuolinen koulutusohjelma. Koulutus on suunnattu erityisesti johtamistaidon opiskelijoille ja pk-yrittäjille.

Tasa-arvo (equality) ja yhdenvertaisuus ovat ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kansainväliseen ja kansalliseen sääntelyyn sekä sopimuksiin. Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työyhteisössä ilman pelkoa joutua syrjityksi. Monimuotoisuus (diversity) on oleellinen osa organisaatioiden toiminta- ja uusiutumiskykyä. Organisaatioiden monimuotoisuutta lisää erityisesti yritysten muuttuminen entistä globaaleimmiksi sekä ihmisten lisääntyvä liikkuvuus. Osallistaminen (inclusion) pitää sisällään ajatuksen, jonka mukaan erilaisuutta ei ole enää olemassa, vaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia.

EDIFY-EDU-hankkeen tavoitteena onkin vastata yhteiskunnalliseen muutokseen kehittämällä EDI-teemoihin liittyvää osaamisen arviointia, koulutustarjontaa, validointia ja osaamisen tunnustamista.

Selvityksestä eväitä toteutukseen

Hanke käynnistyy nykytilanteen ja koulutustarpeiden selvityksellä. Tuloksia hyödynnetään varsinaisen koulutusohjelman rakentamisessa. Selvityksen yhteydessä toteutetaan myös yrityshaastatteluita, joiden avulla tuodaan esiin olemassa olevia EDI-toiminnan hyviä käytänteitä eri maista.

Selvityksen pohjalta rakennetaan opetussuunnitelma, jonka perusteella toteutetaan EDI-koulutusohjelma.  Koulutusohjelma sisältää MOOC-kurssin sekä erikoistumisopintoja, joita toteutetaan erimuotoisina lähikoulutuksina ja työssäoppimisena.

Keskeisintä kohderyhmää ovat korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen johtamistaitojen opiskelijat, pk-yritysten johto, työnantajat, ammattiliitot ja HR.

Verkoston ensimmäinen konsortiotapaaminen järjestettiin Dublinissa

Hankeverkosto tapasi ensimmäisen kerran Zoom-kokouksessa syyskuussa ja verkoston ensimmäinen lähitapaaminen oli lokakuussa Dublinissa. Tapaamista isännöi hankkeen koordinaattori Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology, IADT. Kahden päivän tiiviin tapaamisen aikana ehdimme tutustua muihin toimijoihin sekä hankkeessa käytettäviin työkaluihin ja yhteisiin toimintamalleihin. Kävimme läpi hankkeen työpaketit tavoitteineen ja aikatauluineen kunkin työpaketin vastuullisen toteuttajan johdolla. Kysymyksiä ja keskustelua syntyi lukuisiin teemoihin liittyen ja näin kaikille muodostui yhteinen näkemys hankkeen yksityiskohdista.

EDIFY-EDU project partners meeting in sunny Dublin
EDIFY-EDU hankeverkoston tapaaminen aurinkoisessa Dublinissa

Verkoston seuraava live-tapaaminen järjestetään Aalto-yliopiston johdolla Espoo-Helsinki-akselilla syyskuussa 2023. Tämän tapaamisen yhteyteen on suunnitteilla myös kansainvälinen seminaari, jossa mm. avataan hankkeen selvityksen tuloksia ja tuodaan esiin EDI-teemoihin liittyviä hyviä käytänteitä eri maista.  

Toivotamme organisaationne tervetulleeksi mukaan hankkeeseen

Alkuvuodesta 2023 tulemme toteuttamaan haastatteluita organisaatioissa, joissa EDI-teemoja on jo edistetty ja joiden hyviä käytänteitä olisi hyvä levittää. Erityisesti kaipaamme mukaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Lisäksi järjestämme pienryhmissä valmennussessioita, joissa käsitellään EDI-teemaan liittyviä kokemuksia ja käsitellään jaettujen kokemusten herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia. Näihin sessioihin etsimme mukaan henkilöitä, joilla on kokemusta EDI-teemoihin liittyen, ja jotka ovat valmiit jakamaan näitä kokemuksia tai kuulemaan niistä ja ottamaan kantaa niihin.

Koulutusohjelman valmistuessa tarjoamme myös osallistumismahdollisuuden koulutuksiimme. Olisiko juuri sinun oppilaitoksessasi tai yrityksessä potentiaalisia valmennukseen osallistujia?

Jos kiinnostuit, ole yhteydessä Merja Sjöblomiin tai tilaa TIEKEn uutiskirje, niin saat tietoa hankkeen etenemisestä, selvitystyön tuloksista ja koulutusosioiden alkamisesta.

Hankeverkosto

Hankkeen toteuttajaverkostossa on mukana 12 projekti- ja tutkimusorganisaatiota Irlannista, Kreikasta, Italiasta, Saksasta, Itävallasta ja Suomesta.

Kolmivuotisen hankkeen toteutusaika on 1.9.2022 – 31.8.2025. Hanketta rahoittaa Erasmus+

Lisätiedot

Hankkeen projektipäällikkö TIEKEssä: Merja Sjöblom

Hankkeen kansainväliset sivut aukeavat pian, tästä kerromme tulevissa uutiskirjeissä sekä TIEKEn hankesivuilla.

Lue seuraavaksi