Kategoria: Ajankohtaista

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Tiekartta kohti 100 % verkkolaskutusta vuoteen 2030 mennessä
Digitaalinen taloushallinto

Tiekartta kohti 100 % verkkolaskutusta vuoteen 2030 mennessä

Verkkolaskutuksen käyttöasteen nostaminen 100 %:iin vuoteen 2030 mennessä on kunnianhimoinen tavoite, johon pyritään Verkkolaskutus 2030 -tiekartalla. Tiekartta keskittyy Eurooppa-normia noudattavien verkkolaskujen käytön edistämiseen, ja se tarjoaa konkreettiset askeleet tavoitteen saavuttamiseksi. Verkkolaskufoorumissa on selvitetty syitä sille, miksi Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja ei käytetä vielä kaikissa yrityksissä. Selvityksen pohjalta on tunnistettu keskeisiä ratkaistavia ongelmakohtia, joihin tiekartassa keskitytään.

Timo Simell
Timo Simell
Digikyvykkyys
Suoramarkkinointi ja asiakasviestintä harrastustoiminnassa 
Digikyvykkyys

Suoramarkkinointi ja asiakasviestintä harrastustoiminnassa 

Suoramarkkinointi on monille meistä tuttua: vastaanotamme erilaisia markkinointiviestejä niin sähköpostitse, postitse kuin puhelimitse lähes viikoittain tai päivittäin. Myös harrastustoiminnassa saatetaan lähettää markkinointiviestejä harrastustoimintaan osallistuville. Tässä artikkelissa käydään läpi keskeisiä suoramarkkinointiin liittyviä seikkoja ja lainsäädännön vaatimuksia, jotka harrastustoimijan tulee ottaa huomioon, jos se haluaa lähettää suoramarkkinointia. Artikkelissa käsitellään myös suoramarkkinoinnin ja muun asiakasviestinnän eroa.

Emmi Iivonen
Ajankohtaista
Kevätkausi saavutuksia täynnä
Ajankohtaista

Kevätkausi saavutuksia täynnä

Kevätkausi TIEKEn joukoissa, toimintaa täynnä. Saavutuksia moninaisia, joista kerron tekoälyavusteisesti runolla. 

Hanna Niemi-Hugaerts
Digikyvykkyys
Digitalisaatio voi edistää sisälogistiikassa myös kestävää kehitystä
Digikyvykkyys

Digitalisaatio voi edistää sisälogistiikassa myös kestävää kehitystä

Sisälogistiikka, kuten kaikki muutkin alat, digitalisoituu vauhdilla, jolloin inventaariot ja rahtikirjat siirtyvät paperilta ruuduille ja toimintaa ohjataan yhä useammin tietojärjestelmillä. Samalla EU:n uusi CSRD-vastuullisuusdirektiivi tuo liiketoimintaan uusia kestävän kehityksen raportointivaatimuksia, jotka arvoketjujen kautta tulevat koskemaan myös pk-yrityksiä. Vaikka digitalisaatio ja kestävä kehitys voivat vaikuttaa isojen organisaatioiden, julkishallinnon ja sääntelyn tuomalta pakkopullalta, voi digitalisaatio todellisuudessa kuitenkin avata ovia kestävän kehityksen edistämiseen. Kestävä kehitys avaa taas osaltaan ovia työhyvinvointiin, turvallisuuteen ja säästöihin.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Yritysneuvojat digitaidoiltaan aloittelija- ja perustasolla – halu oppia kuitenkin suurta
Digikyvykkyys

Yritysneuvojat digitaidoiltaan aloittelija- ja perustasolla – halu oppia kuitenkin suurta

Yritysneuvojien omilla digitaidoilla on suuri merkitys, kun he tukevat asiakasorganisaatioita toiminnan kehittämisessä digitalisaatiota hyödyntäen. Kuitenkin yritysneuvojat kokevat, että heidän digitaalinen osaamisensa on aloittelija- tai perustasolla. Asia käy ilmi Digiyritysneuvonta-hankkeen alkukartoituskyselystä. Tulokset osoittavat, että hankkeelle on olemassa todellinen tarve yritysneuvojien osaamistason kasvattamiseksi. Myös yritysneuvojien itsensä innokkuus ottaa uusia työkaluja käyttöön on suurta.

Sofia Pihlava
Digikyvykkyys
Tietosuoja on tärkeä perusoikeus – materiaaleista tukea harrastustoimintaan ja opetukseen
Digikyvykkyys

Tietosuoja on tärkeä perusoikeus – materiaaleista tukea harrastustoimintaan ja opetukseen

Koulutuksessa pyritään tarjoamaan kansalaisille valmiuksia tulevaisuuden yhteiskunnan ymmärtämiseen ja siinä toimimiseen. Erilaisilla digitaalisilla palveluilla on kasvava rooli yhteiskunnassamme, mikä tuo mukanaan myös uusia turvallisuuteen liittyviä haasteita. Jotta turvallinen toiminta on mahdollista, tulee hahmottaa myös lainsäädäntöä sekä itselleen ja muille kuuluvia perusoikeuksia. Yksi perusoikeuksista on tietosuoja, jolla turvataan ihmisten oikeutta yksityisyyteen.

Mikko Eloholma ja Emmi Iivonen
Digikyvykkyys
Tekoälylukutaitoa ja tietosuojaosaamista nuorille
Digikyvykkyys

Tekoälylukutaitoa ja tietosuojaosaamista nuorille

TIEKEn huhtikuussa alkaneessa DatatAItaja-hankkeessa lisätään nuorten tekoälylukutaitoa ja ymmärrystä algoritmeista. Hankkeessa kehitetään nuorten kykyä huolehtia tietojensa turvallisuudesta tietosuojan ja tietoturvan ymmärtämisen kautta. Nuorten parissa työskentelevät saavat hankkeen kautta tukimateriaaleja aiheisiin tutustumiseen sekä itsenäisesti että yhdessä nuorten kanssa.

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö
Digitaalinen taloushallinto
Desimaaliluvun käyttöönotto arvonlisäverokannassa aiheuttaa ohjelmistotaloille päivityshaasteita
Digitaalinen taloushallinto

Desimaaliluvun käyttöönotto arvonlisäverokannassa aiheuttaa ohjelmistotaloille päivityshaasteita

Arvonlisäverokanta muuttuu Suomessa 25,5 prosenttiin 1.9.2024. Tämä muutos vaikuttaa merkittävästi talous- ja palkkahallintoon osana hallituksen toimenpiteitä valtion talouden vakauttamiseksi. Erityisesti muutos kohdistuu taloushallinto- ja laskutusjärjestelmiin, mikä aiheuttaa ohjelmistotaloille päivityshaasteita.

Timo Simell
Timo Simell
Datatalous
Data-avaruudet tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille organisaatioille
Datatalous

Data-avaruudet tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille organisaatioille

Data-avaruudet koskettavat monia yrityksiä ja organisaatioita lähitulevaisuudessa. Mitä data-avaruuksilla oikeastaan tarkoitetaan, mitä mahdollisuuksia ne tarjoavat ja miten mahdollisuuksia voi hyödyntää?

Viestintätoimisto Aivela