AI ja Big Data Forum Finland – toiminta jatkuu uusissa muodoissa

AI ja Big Data Forum Finland – toiminta jatkuu uusissa muodoissa

AI & Big Data Forum Finland perustettiin aikoinaan välittämään tietoa, parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja yritysten, tutkimuksen, oppilaitosten ja viranomaisten välillä sekä verkostoimaan tekoäly ja Big Data -osaamista.

Tekoäly ja Big Data on edennyt organisaatioiden toiminnassa melkoisilla harppauksilla ja siitä monessa tapauksessa tullut osa vakiintunutta toimintaa. Myös tarjolla olevat ratkaisut ovat kehittyneet ja varsinkin tieto sekä osaaminen on kasvanut merkittävästi. Osansa tähän kehitykseen on antanut ja hyvänä esimerkkinä toimii kielimalliin perustuva tekoälyratkaisu ChatGPT.

Tämän kehityksen myötä nykymuotoinen AI&BiFF-toiminta on tullut tiensä päähän ja tämäntyyppisen toiminnan tarve on ratkaisevasti vähentynyt. Osallistujaorganisaatioiden aktiviteetin hiipumisen myötä, myös TIEKEn toiminnan painopiste tekoälysektorilla on muuttunut. Olemmekin päättäneet, että TIEKEssä tekoälyyn liittyvä toiminta jatkuu muissa muodoissa.

TIEKEn tekoälytoiminta jatkuu edelleen aiheen käsittelyllä muun muassa TIEKEn tilaisuuksissa, kuten AamuAreenoissa, joissa syyskuussa käsitetiin EU:n tekoälyasetusta ja marraskuussa datatalouden vauhdittamista.  TIEKE tarjoaa mahdollisen päästä mukaan Datavastuullisuusvalmennukseen, joka jatkuu uusin toteutuksin.
Käynnissä on myös hanke: Datatalouden vaikuttavuuden mittaaminen, jonka työpajoihin voi ilmoittautua mukaan.

TIEKE jatkaa edelleen datapohjaisen liiketoiminnan valmennukseen liittyviä hankkeita eri toimialoilla, muun muassa Sitran Datasta kasvua materiaaleihin pohjaten.
Toivomme, että edellä mainitusta toiminnasta löytyy kaikkia kiinnostavia asioita ja voimme tehdä yhteistyötä niiden merkeissä. 

Olemme myös mielellämme mukana teemaan liittyvissä hankkeissa niin koordinaattorin, kouluttajan kuin viestintäkumppaninkin roolissa, joten olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä mahdollisista hankeaihioista.

AI&BiFF:n toiminnassa saimme aikaan monenlaisia asioita, kuten:

  • Useita seminaareja sekä seminaarikiertueen, yhdessä Business Finlandin kanssa, tekoälyn ja big datan -teemoista otsikolla: Kilpailukykyä tekoälyllä ja alustataloudella!
  • Big Data- briiffejä, joissa tekoälyn ja big datan hyödyntäjät esittelivät casejaan ja kokemuksiaan (mm. F-Secure, Kesko, OP)
  • Tekoälyä käsittelevän elokuvanäytöksen: Outouden laakso ja aiheeseen liittyvän paneelikeskustelun

TIEKE kiittää AI&BiFF:n osallistujia hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa menestyksekästä vuotta 2024!

Mitä on tekoäly?

Wikipedian määrittelyn mukaan tekoäly eli keinoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tekoälyn tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. Tekoäly viittaa myös aihetta tutkivaan tieteen alaan.

Eräässä merkityksessä tekoälynä pidetään tietokoneohjelmaa, joka suorittaa yleisesti ihmismäistä ajattelua (laskennallinen lähestymistapa). Tämän niin kutsutun yleisen tekoälyn kehittämisen ajankohdasta ei voida antaa juurikaan luotettavia ennusteita.[1]

Suppeammassa merkityksessä tekoäly on mikä tahansa johonkin älykkääseen toimintoon kykenevä. Tällaisia tekoälyjä on jo käytössä. Käytössä olevia tekoälyn sovelluksia ovat esimerkiksi luonnollisen kielen tuottamiseen ja tunnistamiseen erikoistuneet järjestelmät, asiantuntijajärjestelmät, robottitekniikka ja viihdesovellukset. Tekoälyratkaisuissa voidaan hyödyntää erilaisista lähtteistä saatavaa dataa, kuten puheen-, tekstin-  ja hahmontunnistusta.

Eettisyys ja tekoälyn sekä data-aineistojen ettinen käyttö on noussut keskeiseksi keskustelunaiheeksi erityisesti tekoälyratkaisujen kehittymisen myötä.

Mitä on Big Data?

Tietoa kerätään lähes joka paikassa missä ihmisten tekemiset ja erilaiset, pääasiallisesti sähköiset, järjestelmät kohtaavat. Tietoverkkoihin kytketyt laitteet ja anturit tuottavat myös jatkuvasti eri muotoista tietoa. Tämän tiedon määrä kasvaa hyvin nopeasti.

Big Datan määritelmiä on yhtä paljon kuin määrittelijöitäkin. Yleisesti Big Dataan liitetään vähintään kolme V-sanaa: Volume, Velocity ja Variety, ja näiden lisäksi hyvin usein myös Veracity, Volatility, Value …

Yhtä paljon kuin tiedon määrää kuvaavana terminä, Big Dataa voidaan käyttää myös tiedon käsittelytapaa ja hyödyntämistä kuvaavana käsitteenä. Tietomassojen keräämisen ja tallentamisen lisäksi tietomassaa prosessoidaan, analysoidaan sekä visualisoidaan eli esitetään havainnollisessa muodossa. Näiden jatkotoimien tuloksena tietomassoista saadaan hyödynnettävää informaatiota esimerkiksi johtamisen ja liiketoiminnan suunnittelun apuvälineeksi.