Datatalouden vaikuttavuuden mittaaminen

Datatalouden vaikuttavuuden mittaaminen

Datatalouden vaikuttavuuden mittaaminen -hankkeessa kehitetään Suomen kontekstiin sopiva datatalouden euromääräinen mittauskehikko sekä rakennetaan datan hyödyntämistä Suomessa ja verrokkimaissa vertaileva Databarometri.

Datan hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia arvonluontiin ja tuottavuuden kasvuun yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Uusia dataperusteisia yrityksiä ja tuotteita, (liike)toimintamalleja, arvoketjuja ja julkisia palveluita syntyy, mutta niiden vaikutuksista sektori- ja koko talouden tasolla tiedetään varsin vähän.

Datan ja datatalouden arvon määrittäminen on vaikeaa eikä tällä hetkellä saatavilla ole kattavaa kuvaa datatalouden koosta, sen synnyttämästä arvonlisäyksestä ja yhteydestä taloudelliseen kasvuun.

Datatalouden mittaamisen kehittämistyön tuloksena on tuotettu aiemmin joitakin verrattain karkeita kansainväliseen vertailuun sopivia mittareita kuten EU:n DESI-indeksi. Tarkempi datatalouden arvonluonnin ja vaikuttavuuden arvioiminen eri sektoreilla ja koko kansantalouden tasolla vaatii euromääräisen mittaamisen ja mittareiden kehittämistä, mihin tämä Datatalouden vaikuttavuuden mittaaminen -hanke vastaa.

Datatalouden mittauskehikko ja Databarometri tulossa

Kehitämme hankkeessa Suomen kontekstiin sopivan datatalouden euromääräisen mittauskehikon, jota mahdollisesti voidaan soveltaa myös muissa maissa. Lisäksi arvioimme datatalouden valmiuksia Suomessa ja rakennamme datan hyödyntämistä Suomessa ja verrokkimaissa vertailevan Databarometrin.

Hankkeessa tuotettu tieto lisää ymmärrystä Suomen datataloutta vauhdittavista julkisista hankinnoista ja tki-panostuksista sekä parhaista kansainvälisistä käytännöistä ja niiden soveltuvuudesta Suomeen.

Tietoa tarvitaan erityisesti päätöksenteon tueksi digitalisaatioon ja datatalouden kehittämiseen kohdennettujen julkisten investointien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimisessa.

Kaiken kaikkiaan parempi ymmärrys datatalouden arvonluonnin mekanismeista, viimeaikaisesta kehityksestä sekä kehittämis- ja tukitoimien vaikuttavuudesta on omiaan vauhdittamaan hyvinvointia ja arvoa lisäävää kehitystä datataloudessa.

Databarometri ja hankkeen keskeiset löydökset kokoava policy brief julkaistaan vuoden 2024 kuluessa ja tulosseminaari on luvassa joulukuussa 2024.