Peppol-pilottikoulutus

Tieke ja Valtiokonttori järjestivät syksyllä 2023 pilottikoulutuksen Peppolista (pepplista linkki). Koulutuksen tarkoituksena oli selvittää mistä aiheista ja kuinka pitäisi opettajia ja konsultteja kouluttaa.

Koulutusvideot

Integraatiot, Jussi-Pekka Parkkari, TIEKE

Peppol-prosessit, Hannu Kivinen, Valtiokonttori

Peppol hankintasanomat SOKlla, Jukka Muhonen, SOK

Ohjelmistotalojen rooli, Henri Taipale, Qvalia

Operaattoreiden rooli, Martti From, Pagero

Peppol perusperiaatteet ja käsitteet osa 2, Noora Salonen, Valtiokonttori

Osaajien puute

Peppolin laajamittaisessa käyttöönotossa yksi suuri haaste tulee olemaan tietoisuus Peppolin tarjoamista mahdollisuuksista yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa. Organisaatioissa ei välttämättä ymmärretä mitä hyötyjä Peppol voi niille tarjota.  

Harva uusi teknologia tai toimintamalli lähtee lentoon itsestään siten, että asiasta kiinnostuneet ihmiset opiskelevat ja alkavat soveltaa sitä yrityksissä ja organisaatiossa aivan oma-aloitteisesti. Yleensä uuden teknologian tai toimintatavan ottaminen käyttöön edellyttää suunnittelua, perehtymistä ja opiskelua. Jotta uusi tieto tai toimintatapa saadaan juurrutettua käytännön toiminnaksi edellyttää se tiedotusta ja ennen kaikkea koulutusta.

Käyttöönotossa haasteena on usein myös osaajien puute. Organisaatioissa ei ole yleensä riittävästi osaamista uuden teknologian tai toimintamallin tekniseen toteutukseen tai sen soveltamiseen. 

Mitä pitäisi kouluttaa?

Peppol-sanomien käyttö tulee vaikuttamaan organisaatioiden välisen viestinnän lisäksi organisaatioiden muihinkin toimintoihin. Tämä asettaa haasteita koulutukselle vielä sen lisäksi, että organisaatioiden tarpeet saattavat olla Peppolin suhteen hyvinkin erilaisia. Ei tiedetä tarkalleen mitä asioita kouluttajien pitäisi pystyä opettamaan organisaatioille. Erityisesti haasteita on ymmärtää yleisellä tasolla mitä kouluttajien pitäisi tietää ja ymmärtää Peppolista, että siitä olisi myös hyötyä organisaatioille käyttöönoton jälkeenkin.

Työpajasta koulutussuunnitelmaan sisältöä

Jotta pystyttäisiin antamaan monipuolinen koulutus, joka vastaisi organisaatioiden tarpeita, järjestettiin työpaja asian selvittämiseksi. Työpajaan osallistui Peppol-osaajia, opettajia sekä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden edustajia. Työpajan tuloksien perusteella tehtiin koulutussuunnitelma, jonka perusteella toteutettiin neliosainen koulutus syksyllä 2023.

Palautetta koulutuksesta

Koulutuksen jälkeen kerättiin palautetta osallistujilta. Koulutusmateriaalit ja esitykset saivat positiivista palautetta mutta toki parannusehdotuksiakin tuli. Parannusehdotukset koskivat muuan muassa sitä, että koulutukset kannattaisi pilkkoa pienempiin osiin, Peppolin taustoitus pitäisi olla suppeampi ja siitä kannattaisi kertoa erillisillä verkkosivuilla. Erityistä kiitosta saivat koulutuksen aikana esitetyt yrityskohtaiset kokemukset Peppolin käytöstä ja sen antamista mahdollisuuksista. Niitä toivottiinkin lisää.

Koulutusta myös jatkossa

Tieken tavoitteena on kehittää ja jatkaa Peppol-kouluttajakoulutusta.

Lisätietoja

Timo Simell, TIEKE