Badge Finland -verkosto

Badge Finland -verkosto

Badge Finland -verkosto lisää Open Badges -konseptiin liittyvää tietoisuutta ja edistää osaamismerkkien käyttöönottoa Suomessa. Verkosto myös edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä yli sektorirajojen.

Ovatko digitaaliset osaamismerkit jo tuttuja? Myönnetäänkö organisaatiossa Open Badge – osaamismerkkejä tai oletko vastaanottanut osaamismerkkejä omaan digitaaliseen portfolioosi? Osaamismerkkejä myönnetään Suomessa jo kohtuullisen paljon, mutta niitä ei kuitenkaan tunneta vielä riittävän hyvin, jotta niiden hyödyntämismahdollisuudet olisivat parhaat mahdolliset.

Katso video: Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Badge Finland -verkosto edistää osaamismerkkien käyttöä

TIEKE puolueettomana ja riippumattomana toimijana koordinoi Badge Finland -verkostoa, jonka tavoitteena on levittää tietoisuutta Open Badges -konseptista Suomessa ja edistää konseptin käyttöönottoa erilaisissa organisaatioissa kuten järjestöissä, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Tavoitteena on myös edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä eri sektoreissa ja sektorirajojen yli sekä kasvattaa Open Badges -yhteisöä.

Badge Finland -verkoston jäseneksi voivat liittyä kaikki organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisista osaamismerkeistä ja konseptin levittämisestä Suomessa.

Badge Finland -verkoston jäsenet

Tietoa ja tapahtumia osaamismerkkien käytöstä

Badge Finland -verkoston verkkosivuilla tuodaan näkyväksi, mitä Suomessa tapahtuu Open Badges -rintamalla. Verkosto järjestää jäsenilleen ja kaikille Open Badges -konseptista kiinnostuneille tapahtumia, joissa tuodaan esille erilaisia osaamismerkkien käyttötapoja ja projekteja. Yksi verkoston tehtävistä on tuoda esiin myös suomalaista osaamista kansainvälisellä tasolla (esim. koulutusvienti).

Lisäksi Badge Finland -verkosto auttaa ja koordinoi erilaisia Open Badges -hankkeita mm. yhdistämällä oikeita henkilöitä ja tahoja toisiinsa sekä auttaa mahdollisen rahoituksen hankkimisessa.

Lisätiedot: Merja Sjöblom