Digi Teachers Working Online – valmiuksia ammatillisen koulutuksen henkilöstölle

Digi Teachers Working Online – valmiuksia ammatillisen koulutuksen henkilöstölle

Digi Teachers -hanke auttaa ammatillisen koulutuksen henkilöstöä kohentamaan omia digitaitojaan, parantamaan valmiuksiaan verkko- ja monimuoto-opetuksen toteuttamiseksi sekä verkostoitumaan eurooppalaisten kollegoiden kesken.

Euroopan tasolla tunnistetaan digiperustaitojen tärkeys kaikille kansalaisille. Digi Teachers Working Online -hankkeessa edistetään erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien ja ohjaajien digitaitoja, jotta heillä olisi paremmat valmiudet verkko- ja monimuoto-opetuksen toteuttamiseen ja opiskelijoidensa digitaitojen tukemiseen.

Ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle kehitetään opiskelumateriaalia uusien digitaalisten taitojen hankkimiseen, ja opettajat saavat uusia työkaluja, ideoita ja käytänteitä opetus- ja ohjaustyöhönsä.

Digi Teachers -hankkeen aikana toteutetaan:

  • kartoitus ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunnan digitaalisista taidoista ja tulevaisuuden tarpeista digipedagogiikan saralla
  • kuvaus opetus- ja ohjaustyössä vaadittavista digipedagogisista taidoista, digipedagogisten osaamismerkkien malli ja yksi osaamismerkeistä
  • verkko-oppimateriaali, jonka avulla ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunta voi kehittää ja kasvattaa digipedagogisia taitojaan
  • verkko-oppimateriaalin maakohtaiset pilotoinnit sekä
  • työkalupakki, joka sisältää ohjeita erilaisten digitaalisten työkalujen haltuunottoon.

Kartoitus toteutetaan kevään 2022 kuluessa. Jotta osaamistavoitteisiin nojaavaa koulutusta ja materiaaleja pääsään suunnittelemaan ja tuottamaan syksyllä 2022, määrittelytyö aloitetaan kevään kuluessa. Koulutusten pilotit eri maissa toteutetaan vuoden 2023 puolella.

Osaamisen kehittämistä DigCompEdun viitoittamana

Hankkeessa mm. määritellään DigCompEdu-viitekehyksen ja kartoituksen tulosten pohjalta osaamistavoitteet. Niihin perustuen tuotetaan ja pilotoidaan erityisopettajien täydennyskoulutuskokonaisuus ja osaamismerkkikonstellaatio sekä jaetaan hyviä käytäntöjä ja rakennetaan eurooppalaista yhteistyöverkostoa. TIEKEn keskeisinä tehtävinä ovat osaamistavoitteiden ja sisältöjen määrittely sekä osaamismerkkitietämyksen tuominen yhteishankkeeseen.