Tiviittori

Tiviittori

Tiviittori on verkkopohjainen työkalu digitaalisen osaamisen arviointiin. Se sisältää mittareita tieto- ja viestintätekniikan (tvt) perustaidoista syvälliseen tietotyöosaamiseen.

Arvioinnista apu digiosaamisen kehittämiseen

Digiosaamisen kehittämisen haasteena on tarpeiden tunnistaminen ja menetelmien valinta. Ensin on hyvä määritellä tarvittavat osaamisalueet ja -tasot ja arvioida nykyinen osaaminen. Tämän jälkeen on helppo tehdä kehittämissuunnitelma, valita keinot ja seurata edistymistä.

Tiviittori – digitaalisen osaamisen arviointiin

Tiviittori palvelee koulutuksen järjestäjiä ja henkilöstön kehittäjiä sekä toimii itsearvioinnin välineenä. Havainnollisten tulosraporttien avulla muodostuu kokonaiskuva osaamisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Tulosraportit sisältävät aina osaamisen vertailun myös valtakunnalliseen osaamistasoon nähden.

Digiosaamisen arvioinnissa kolme testivaihtoehtoa

Tiviittori sisältää kolme erilaista testivaihtoehtoa, joista valitaan tarpeisiin sopiva. Vaihtoehdot ovat: tietoyhteiskunta- ja mediataidot, teknis-käytännölliset taidot sekä tietotyön taidot. Kukin testi sisältää joukon osa-alueita, jotka voidaan määritellä arviointiin osallistuville pakollisiksi tai valinnaisiksi. Arvioinnin lopputuloksena saadaan havainnolliset tulosraportit, joissa osaaminen on arvioitu testi- ja osa-aluekohtaisesti.

Tiviittorin kolme testiä
Kuva: Tiviittorin testit ja niiden osa-alueet


Lisätiedot: digiosaaminen@tieke.fi