Tiviittorin kuvake

Tiviittorin testikokonaisuudet

Tiviittori sisältää kolme erilaista testikokonaisuutta, joista voit valita sopivimman: tietoyhteiskunta- ja mediataidot, teknis-käytännölliset taidot sekä tietotyön taidot.

Kukin testi sisältää joukon osa-alueita, jotka voidaan määritellä arviointiin osallistuville pakollisiksi tai valinnaisiksi. Arvioinnin lopputuloksena muodostuu havainnolliset yksilö- ja ryhmäkohtaiset tulosraportit, joissa osaaminen on arvioitu testi- ja osa-aluekohtaisesti.

Tiviittorin kolme testiä
Kuva: Tiviittorin testit ja niiden osa-alueet

Näet kunkin testin tarkemman kuvauksen ja osa-alueet avaamalla alta haluamasi testin.

 • Tietoyhteiskunta- ja mediataidot

  Tietoyhteiskunta- ja mediataitojen ymmärtäminen ja osaaminen on keskeistä jokaiselle digitaalisia laitteita käyttävälle ja verkossa toimivalle henkilölle. Oman osaamisen arvioinnissa kartoitetaan tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen hallintaa. Testin kaksi keskeistä osa-aluetta ovat elämä digitaalisessa maailmassa ja digitaalisten työkalujen käyttö.

  Elämään digitaalisessa maailmassa sisältyy perustaidot erilaisten digitaalisten laitteiden ja välineiden hallintaan, ohjelmistojen yhteiskäyttöön sekä verkkoasiointiin ja verkkopalveluiden käyttöön. Palveluiden ja laitteiden turvallinen käyttö, yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojaaminen sekä verkkojulkisuus ovat osa tietoyhteiskunta- ja mediataitoja.

  Digitaalisten työkalujen käytössä keskitytään informaation hakuun, tekijänoikeuksien hallintaan, yhteisöllisen median käyttöön ja verkkotyöskentelyyn sekä ergonomiaan ja hyvinvointiin.

  Testin osa-alueet:

  • Digitaaliset välineet
  • Palvelut verkossa
  • Palveluiden ja laitteiden turvallinen käyttö
  • Yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojaaminen verkossa
  • Informaation haku
  • Tekijänoikeudet
  • Yhteisöllisen median käyttö ja verkkotyöskentely
  • Ergonomia ja hyvinvointi
 • Teknis-käytännölliset taidot

  Teknis-käytännöllisten taitojen hallinta on tieto- ja viestintätekniikan hyötykäyttäjälle oleellinen asia. Osaamisen taso ja lisäoppimisen tarve on yksilökohtaista riippuen mm. opiskelutilanteesta tai työtehtävistä. Teknis-käytännöllisten taitojen arvioinnin avulla selvität oman osaamisesi tason ja mahdolliset täydennystarpeet eri osa-alueilla.

  Teknis-käytännöllisten taitojen arvioinnissa keskitytään laitteen ja tiedon hallinnan, työvälineohjelmistojen ja kuvankäsittelyn lisäksi sujuvaan ja turvalliseen verkkotyöskentelyyn, informaation hakuun ja erilaisiin tiedonhaun kanaviin, informaation hallintaan, tekijänoikeuksiin ja käyttöoikeuksiin, erilaisten verkkopalveluiden turvalliseen käyttöön ja verkkoasiointiin, verkkotyöskentelyyn sekä henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

  Arvioinnissa kunkin osa-alueen kysymykset vaihtelevat helpoista hyvinkin vaativiin kysymyksiin, jotta yksilöllinen osaaminen tulee mahdollisimman hyvin kartoitettua.

  Testin osa-alueet:

  • Laitteen hallinta ja ohjelmien yhteiset ominaisuudet
  • Tekstinkäsittely
  • Taulukkolaskenta
  • Esitysgrafiikka
  • Kuvankäsittely
  • Informaation haku ja hallinta
  • Palvelut verkossa
  • Palveluiden ja laitteiden turvallinen käyttö
  • Verkkotyöskentely
  • Ergonomia ja hyvinvointi
 • Tietotyön taidot

  Tietotyö on arkea jokaiselle tieto- ja viestintätekniikkaa työssään käyttävälle henkilölle työtehtävistä riippumatta. Tiviittorin Tietotyön taidot -testin avulla saat selville, millä tasolla tietotyön käytännön taitosi kuten yhteisöllinen työskentely, tiedon jakaminen, turvallisuus ja ajanhallinta ovat.

  Tietotyön testin keskeisiä sisältöalueita ovat informaation haku ja hallinta, tiedon prosessointi ja hallinta, tiedon tuottaminen yksilön ja yhteisön näkökulmasta, tietotyön organisointi ja organisaatiokulttuurit, ajan- ja työnhallinta sekä hyvinvointi tietotyössä, yhteisöllinen työskentely ja viestintä verkossa sekä turvallinen toiminta verkoissa.

  Oppiminen ja oman osaamisen jakaminen sekä näkyväksi tekeminen työyhteisössä ja muissa sosiaalisissa verkostoissa ovat myös keskeisiä tietotyön taitoja.

  Testin osa-alueet:

  • Informaation haku
  • Tiedon prosessointi ja hallinta
  • Tiedon tuottaminen
  • Tietotyön organisointi
  • Yhteisöllinen työskentely ja viestintä verkossa
  • Palveluiden ja laitteiden turvallinen käyttö tietotyössä

TIEKEn arvion mukaan Teknis-käytännölliset taidot -testin tekeminen vie noin 45 minuuttia. Tietoyhteiskunta- ja mediataidot sekä Tietotyön taidot -testeihin on hyvä varata noin 30 minuuttia aikaa.

Maksuton demotesti

Testaa maksuton Tiviittorin demotesti ja näet esimerkkejä eri testikokonaisuuksien sisällöistä.