Digi Teachers -pilottikoulutuksessa eurooppalaisille opettajille digitaitoja ja työkaluja opetukseen
Digikyvykkyys

Digi Teachers -pilottikoulutuksessa eurooppalaisille opettajille digitaitoja ja työkaluja opetukseen

Digi Teachers Working Online on edennyt pilottivaiheeseen ja sivuston ensimmäinen versio on julkaistu. Viiden maan Erasmus+ -yhteistyöhankeessa parannetaan erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien ja ohjaajien valmiuksia verkko- ja hybridiopetuksen toteuttamiseksi.

Parhaillaan käynnissä olevaan koulutuspilottiin osallistuu opettajia Suomesta, Saksasta, Italiasta ja Espanjasta. Yhteinen oppimisalusta mahdollistaa vertaisoppimisen eri maista tulevien kollegoiden kanssa, ja samaan aikaan maakohtaiset toteutukset antavat tilaa hankekumppaneiden organisaatioissa jo käytettävissä olevien sovellusten hyödyntämiselle sekä asiakasryhmien huomioon ottamiselle. Hankekumppaneiden asiakkaina on mm. ammatillisia opiskelijoita, kehitysvammaisia sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia nuoria ja aikuisia.  

Maakohtaisten alkukartoitusten ja DigCompEdu-viitekehyksen pohjalta liikkeelle lähteneessä kehitystyössä TIEKEllä on ollut keskeinen rooli yhteisen opetussuunnitelman ja osaamistavoitteiden määrittelyssä sekä osaamisen todentamisessa osaamismerkeillä.  

Kaikki tuotokset kootaan saataville verkkosivuille, jonka ensimmäisestä versiosta löytyvät jo opetussuunnitelma, koulutussisällöt, evaluointitehtävät, työkalukuvauksia sekä lisätietoa osaamismerkeistä. Sivujen sisällöt on tuotettu englanniksi. Toistaiseksi kieliversioissa on käytetty automaattista käännöstä. Työ sivuston ja työkalupakin kanssa jatkuu syksylle 2024.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma