Näin meillä: TIEKEn vinkit datapohjaisen liiketoiminnan valmennuksen toteuttajalle
Datatalous

Näin meillä: TIEKEn vinkit datapohjaisen liiketoiminnan valmennuksen toteuttajalle

Keväällä 2022 käynnistimme erityisesti matkailu- ja ravintola-alan yrityksille suunnatun Datasta kasvua -valmennuksen. Taustalla on Sitran tuottama datapohjaisen liiketoiminnan valmennusohjelma, joka on sovellettavissa eri toimialojen yrityksille. Avaamme tähän mennessä kertyneitä kokemuksiamme vinkiksi muille valmennusten parissa työskenteleville.

TIEKEssä valmennuksen suunnittelu polkaistiin käyntiin alkuvuodesta 2022. Ennen ilmoittautumisen avaamista ja laajempaa markkinointia syvennyttiin Sitran tuottamiin valmennusmateriaaleihin, tehtiin poimintoja kohderyhmää ja verkkovalmennusta silmällä pitäen sekä suunniteltiin verkko-oppimisympäristön oppimispolut.

Ensimmäiset osallistujat pääsivät aloittamaan valmennuksen omassa tahdissaan maaliskuun alussa. Huhtikuussa starttasi ensimmäinen yhteislähtö datatalouden johdantowebinaarilla, jonka jälkeen osallistujilla on ollut mahdollisuus edetä myös yhteisesti aikatalutettuja askelmerkkejä seuraten. Etenemistä ovat rytmittäneet asiantuntijawebinaarit sekä kaikille osallistujille tarjolla olevat työpajat ja sparraukset.

Valmennusohjelmamme jatkuu vielä vuoden loppuun, mutta puolimatkan jo selkeästi taituttua on hyvä hetki koota toteuttajan näkökulmasta kokemuksia yhteen.

Viisi vinkkiä Datasta kasvua -valmennuksen toteuttajalle

1. Suunnitteluun käytetty aika maksaa itsensä takaisin toteutuksessa.

Uuden valmennusohjelman käynnistämiseen liittyy roppakaupalla pieniä ja suuria tekemisiä, vaikka taustalla onkin jo ennalta koeteltu valmennuskonsepti. Koska TIEKEn Datasta kasvua -valmennusta lähdettiin alusta lähtien suunnittelemaan verkkototeutuksena, materiaalin huolellinen läpikäyminen oli edellytyksenä osallistujan oppimispolun muotoilulle valmennukseen valitussa oppimisympäristössä. Tämä ruokki antoisia keskusteluja niin sisällöistä kuin otaksutuista tuen tarpeen paikoista osallistujille.

Verkko-oppimisympäristön rakentamisen rinnalla valmisteltiin mm. markkinointi- ja tiedostusmateriaaleja sekä visuaalista ilmettä ja huolehdittiin tietosuojaselosteesta.

2. Hyödynnä verkostojen ja monikanavaisen viestinnän voima.

Järjestäjän omat viestinnän kanavat ovat luonnollisesti tärkeitä väyliä tiedon levittämisessä. TIEKEssä oli kumppaniverkoston kanssa juuri toteutettu Uudenmaan matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä palveleva DigiTähti-hanke, joten tuoretta ymmärrystä yritysten tarpeista sekä kontakteja oli valmiina. Olemassa olevien verkostojen lisäksi haettiin ja tunnistettiin uusia tahoja ja toimijoita, joiden kautta tietoa kokonaan etänä suoritettavasta valmennuksesta saataisiin jaettua eri puolilla Suomea toimiville matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille.

Datan hyödyntäminen oman liiketoiminnan kehittämisessä on monia yrityksiä kiinnostava aihe, josta tarvitaan lisää yleistä ymmärrystä. Ilahduttavaa on ollut, että valmennuksen yhteydessä järjestetyt johdantowebinaarit ja tallenteet ovat palvelleet paitsi kohderyhmää myös digitalisaatiokehityksestä ja datataloudesta ylipäätään kiinnostuneita pk-yrityksiä.  

3. Huolehdi joustavista osallistumismahdollisuuksista sekä helppokäyttöisyydestä

Yritysten arki on usein kiireistä. Joustava ilmoittautuminen sekä mahdollisuus edetä omassa aikataulussa ovat omiaan madaltamaan mukaan lähtemisen kynnystä. Kun kaikki tarvittava webinaaritallenteita myöten löytyy yhdestä paikasta, osallistujan ei tarvitse käyttää aikaa eri ympäristöissä seikkailemiseen.

Jotta digitaidot eivät muodostuisi osallistumisen esteeksi, oppimisympäristössä liikkumisen ja valmennukseen sisältyvien materiaalien selkeyteen on syytä kiinnittää huomiota. Mm. materiaaleihin sisältyvien, jatkossakin osallistujien käyttöön jäävien erilaisten canvas-pohjien käyttöön järjestettiin sparrausta.

4. Tarjoa etenemisen tukea ja valmistaudu sitoutumisen vahvistamiseen.

Työkiireiden keskellä täysin itsenäisesti etenevä, jatkuvasti korkealla motivaatiolla varustettu ja sitoutunut oppija ei ole taruolento, mutta ei myöskään itsestäänselvyys. Tuen saatavuuteen kannattaa panostaa. Datasta kasvua -valmennuksessa yhteisöluotsi on koko valmennuksen ajan tavoitettavissa, ja sparrausta on saatavilla sekä yksilöllisesti että yhteisissä työpajoissa.

Tasapainon löytäminen joustavuuden ja sitoutumisen välillä ei aina ole suoraviivaista. Henkilökohtaiset kontaktit vahvistavat sitoutumista. Verkkotapaamiset ja kokemusten jakaminen kanssaoppijoiden kanssa ovat tärkeitä, mutta aikataulusidonnaisia. Yhteisöluotsin tai vastaavassa roolissa toimijan on hyvä varata aikaa aktiiviseen yhteydenpitoon osallistujien kanssa.

5. Opi ja reivaa toimintaa kertyvän datan pohjalta.

Jotta suutarin lapsilla on kengät, hyödynnä kertyvää dataa. Valmennuksen järjestäjän näkökulmasta toiminnan kehittämistä tukee mm. oppimisympäristöstä, tapahtumaosallistumisista sekä viestinnästä kertyvä data.

Tämä kun vielä yhdistetään valmennuksen edetessä kertyvään kokemustietoon, voidaan tunnistaa valmennuspolulla mahdollisesti ilmeneviä haasteellisia kohtia ja tarvittaessa reivata toimintaa vielä paremmin oppijoita palvelemaan.

– – –

Datasta kasvua -valmennuksen tiimissä olemme päässeet yhdistämään datatalouden, verkkopedagogiikan, viestinnän sekä matkailu- ja ravintola-alan hanketyön osaamistamme. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteyttä!

TIEKEn Datasta kasvua -toteutuksesta: Jari Salo

Sitran datapohjaisen liiketoiminnan Datasta kasvua -ohjelmasta: Katri Korhonen

Lue seuraavaksi