Virtuaalimatkailusta kiinnostunut yrittäjä sai Datasta kasvua -valmennuksesta uusia eväitä liiketoiminnan digitalisointiin
Datatalous

Virtuaalimatkailusta kiinnostunut yrittäjä sai Datasta kasvua -valmennuksesta uusia eväitä liiketoiminnan digitalisointiin

Huhtikuussa käynnistyneessä TIEKEn Datasta kasvua -valmennuksessa matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat opiskelleet uudistamaan liiketoimintaansa datan avulla. Syksyllä ensimmäiset osallistujat ovat suorittaneet valmennuksen kehittämällä datapohjaisia liiketoimintamalleja. Kysyimme pitkän linjan yrittäjän kokemuksia valmennuksesta.

Yrittäjä Maria Ojajärvi lähti mukaan Datasta kasvua -valmennukseen ensimmäisten joukossa. Ojajärvellä on pitkä matkailualan kokemus vuodesta 2000 lähtien matkailualan perheyrityksestä. Vuonna 2017 hän päätti ostaa Ekomatkaajat-nimisen yrityksen, joka oli perustettu jo vuonna 2008. Ekomatkaajat järjestää elämysmatkoja, joissa pääsee tekemään ulkomailla vapaaehtoistyötä uhanalaisten eläinten ja luonnonsuojelun hyväksi.

”Olen toiminut matkailualalla jo yli 20 vuotta ja taas tuli olo, että olisi hyvä saada uutta tietoa ja kehittää sen pohjalta oman yrityksen toimintaa”, kertoo Ojajärvi kimmokkeestaan osallistua valmennukseen.

Datasta kasvua -valmennuksen aikana aloin pohtia uusia liiketoimintamalleja, joilla saisi tavoitettua suurempia kohderyhmiä kuin mitä nykyinen liiketoiminta tavoittaa.

Maria Ojajärvi

Ekomatkaajat on myös Sustainable Travel Finland -ohjelman kestävän matkailun kehittämispolulla. Digitaalinen liiketoiminta sopii polulle hyvin, koska esteettömillä matkapalveluilla on paljon kysyntää ja haluamme tarjota matkoja myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta voi matkustaa kohteeseen vapaaehtoistyöhön.

Datasta kasvua -valmennuksen aikana Ojajärvi alkoi pohtia uusia liiketoimintamalleja, joilla saisi tavoitettua suurempia kohderyhmiä kuin mitä nykyinen liiketoiminta tavoittaa. ”Virtuaalimatkat ovat uusi kiinnostava alue matkailualalla, ja olen itsekin pohtinut matkojen digitalisointia esimerkiksi videopohjaisten kieltä ja kulttuuria esittelevien kurssien avulla”, kertoo Ojajärvi matkailuyrittäjän näkökulmasta.

”Koronapandemia on lisännyt kysyntää tällaiselle matkustamiselle, mutta alalla digitalisaatio on hidasta. Esimerkiksi matkamessuilla jaetaan edelleen lähinnä fyysisiä esitteitä.”

”Olen sitoutunut siihen, että me emme tulosta paperia. Kokouksiin osallistun 99 % aina etänä, jos mahdollista. Tällaiset pienet arkiset teot kasvattavat hiilikädenjälkeä.”

Uusia oivalluksia arvolupausta muotoillessa


Datasta kasvua -valmennus koostuu pääosin itseopiskelusta verkko-oppimisympäristössä, jossa osallistujat tutustuvat taustamateriaaleihin, täydentävät liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja canvas-työkaluja ja keskustelevat ideoistaan muiden osallistujien kanssa.

Kiireiselle yrittäjälle itseopiskelu on sopinut hyvin. ”Minulla oli jo aiemmin rutiinit verkko-opiskeluun mutta huomasin, että uusien ideoiden saaminen vaati ajan rauhoittamista eikä onnistu 15 minuutin tauoilla. Parhaiten sain opiskeltua silloin, kun aikaa oli muutama tunti esimerkiksi pojan ollessa futistreeneissä.”

”Kun täytin valmennuksen arvolupaus-canvasta, huomasin pohtivani arvolupausta koko ajan vain nykyisen asiakasryhmäni kautta. Ymmärsin, että minun kannattaisi pohtia virtuaalimatkojen tarjoamista kokonaan uusille asiakasryhmille.”

Uusia ideoita syntyi videoiden ja materiaalien lisäksi canvas-pohjia täydentäessä. Tärkeintä valmennuksessa saamaansa oivallusta Maria Ojajärvi kuvaa:

”Kun täytin valmennuksen arvolupaus-canvasta, huomasin pohtivani arvolupausta koko ajan vain nykyisen asiakasryhmäni kautta. Silloin ymmärsin, että minun kannattaisi pohtia virtuaalimatkojen tarjoamista kokonaan uusille asiakasryhmille kuten henkilöille, jotka ovat syystä tai toisesta estyneitä matkustamaan fyysisesti. Virtuaalimatkan arvolupaus on heille aivan erilainen! Virtuaalimatka voi olla johdanto fyysiselle matkalle, mutta myös ihan oma tuotteensa.”

Ojajärvi seurasi jo ennen valmennuksen aloittamista dataa sosiaalisessa mediassa ja verkkosivujen analytiikan kautta. Dataa hyödynnettäessä hän näkee tärkeäksi sellaisen virtuaalimatkoja varten haetun datan, jota ei löydy suoraan Googlesta.

Maria Ojajärvi istuu ikkunalaudalla Tekoäly-kirja kädessään ja kaupungin sisäpihanäkymä taustalla.
TIEKE kävi onnittelemassa Datasta kasvua -valmennuksen suorittanutta Maria Ojajärveä ja lahjoitti hänelle Antti Merilehdon kirjan Tekoäly – Matkaopas johtajalle.
Kuva: Jussi-Pekka Parkkari


Data tulevaisuuden suunnitelmissa

Ojajärveä Datasta kasvua -valmennus auttoi ymmärtämään eri asiakasryhmien ymmärtämisen tärkeyttä. Parhaillaan hän tekee kyselyitä asiakasryhmille tuotteitaan tarkentaakseen. Myös hinnoittelu on pohdinnan alla. Valmennuksen materiaalit tulevat olemaan käytössä myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi arvolupaus- ja Business model canvas löytyvät oman koneen työpöydältä, ja niitä Ojajärvi tulee jatkossakin täydentämään.

Matkailualalla datapohjainen liiketoiminta vaatii paljon esimerkkejä, jotta muutosta saadaan aikaan. ”Pitäisi ehkä olla semmoisia edelläkävijöitä, jotka kertoisivat niistä omista kokemuksistaan ja siitä, että kuinka vaivatonta se on ja mitä tuloksia on saatu aikaan.”

“Yrityksen johdolla ja työntekijöillä pitäisi myös olla aikaa miettiä, että tehtäisiin uusia datapohjaisia tuotteita”, toivoo Ojajärvi ja jatkaa, että päätösten jälkeen tarvitaan myös koulutusta.

Datasta kasvua -valmennus tarjoaa tällaista koulutusta joustavasti ja antaa myös vinkkejä, mistä seuraavaksi voi hankkia apua ja oppeja datapohjaisten liiketoimintamallien kehitykseen.

Kirjoittajat Jussi-Pekka Parkkari ja Mikko Eloholma ovat toteuttamassa TIEKEn Datasta kasvua -valmennusta.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin
Datatalous

Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek saapuu taas Tampereelle 3.10.2023. TIEKE on yhteistyökumppanina tapahtuman kestävää, tulevaisuussuuntautunutta teknologiakehitystä käsittelevässä Sustainable and Future-proof Tech -ohjelmapolussa. Mitä organisaatioilta odotetaan digi- ja datavastuullisuuden osalta? Miten tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet? Näkökulmia teemaan avaamassa mm. Tuuli Ojala (LVM), Janne Kalliola (Exove) ja Joonas Mikkilä (Teknologiateollisuus). Lue lisää ja ilmoittaudu.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Digikyvykkyys
3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen
Digikyvykkyys
Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hankkeen alkukyselyn perusteella lasten terveydentilaa kuvaavien tietojen, etenkin allergiatietojen, käsittely harrastustoiminnassa herättää kysymyksiä. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa suuntaviivoja lapsen terveystietojen asianmukaiseen käsittelyyn harrastustoiminnassa.

Emmi Iivonen