Virtuaalimatkailusta kiinnostunut yrittäjä sai Datasta kasvua -valmennuksesta uusia eväitä liiketoiminnan digitalisointiin
Datatalous

Virtuaalimatkailusta kiinnostunut yrittäjä sai Datasta kasvua -valmennuksesta uusia eväitä liiketoiminnan digitalisointiin

Huhtikuussa käynnistyneessä TIEKEn Datasta kasvua -valmennuksessa matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat opiskelleet uudistamaan liiketoimintaansa datan avulla. Syksyllä ensimmäiset osallistujat ovat suorittaneet valmennuksen kehittämällä datapohjaisia liiketoimintamalleja. Kysyimme pitkän linjan yrittäjän kokemuksia valmennuksesta.

Yrittäjä Maria Ojajärvi lähti mukaan Datasta kasvua -valmennukseen ensimmäisten joukossa. Ojajärvellä on pitkä matkailualan kokemus vuodesta 2000 lähtien matkailualan perheyrityksestä. Vuonna 2017 hän päätti ostaa Ekomatkaajat-nimisen yrityksen, joka oli perustettu jo vuonna 2008. Ekomatkaajat järjestää elämysmatkoja, joissa pääsee tekemään ulkomailla vapaaehtoistyötä uhanalaisten eläinten ja luonnonsuojelun hyväksi.

”Olen toiminut matkailualalla jo yli 20 vuotta ja taas tuli olo, että olisi hyvä saada uutta tietoa ja kehittää sen pohjalta oman yrityksen toimintaa”, kertoo Ojajärvi kimmokkeestaan osallistua valmennukseen.

Datasta kasvua -valmennuksen aikana aloin pohtia uusia liiketoimintamalleja, joilla saisi tavoitettua suurempia kohderyhmiä kuin mitä nykyinen liiketoiminta tavoittaa.

Maria Ojajärvi

Ekomatkaajat on myös Sustainable Travel Finland -ohjelman kestävän matkailun kehittämispolulla. Digitaalinen liiketoiminta sopii polulle hyvin, koska esteettömillä matkapalveluilla on paljon kysyntää ja haluamme tarjota matkoja myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta voi matkustaa kohteeseen vapaaehtoistyöhön.

Datasta kasvua -valmennuksen aikana Ojajärvi alkoi pohtia uusia liiketoimintamalleja, joilla saisi tavoitettua suurempia kohderyhmiä kuin mitä nykyinen liiketoiminta tavoittaa. ”Virtuaalimatkat ovat uusi kiinnostava alue matkailualalla, ja olen itsekin pohtinut matkojen digitalisointia esimerkiksi videopohjaisten kieltä ja kulttuuria esittelevien kurssien avulla”, kertoo Ojajärvi matkailuyrittäjän näkökulmasta.

”Koronapandemia on lisännyt kysyntää tällaiselle matkustamiselle, mutta alalla digitalisaatio on hidasta. Esimerkiksi matkamessuilla jaetaan edelleen lähinnä fyysisiä esitteitä.”

”Olen sitoutunut siihen, että me emme tulosta paperia. Kokouksiin osallistun 99 % aina etänä, jos mahdollista. Tällaiset pienet arkiset teot kasvattavat hiilikädenjälkeä.”

Uusia oivalluksia arvolupausta muotoillessa


Datasta kasvua -valmennus koostuu pääosin itseopiskelusta verkko-oppimisympäristössä, jossa osallistujat tutustuvat taustamateriaaleihin, täydentävät liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja canvas-työkaluja ja keskustelevat ideoistaan muiden osallistujien kanssa.

Kiireiselle yrittäjälle itseopiskelu on sopinut hyvin. ”Minulla oli jo aiemmin rutiinit verkko-opiskeluun mutta huomasin, että uusien ideoiden saaminen vaati ajan rauhoittamista eikä onnistu 15 minuutin tauoilla. Parhaiten sain opiskeltua silloin, kun aikaa oli muutama tunti esimerkiksi pojan ollessa futistreeneissä.”

”Kun täytin valmennuksen arvolupaus-canvasta, huomasin pohtivani arvolupausta koko ajan vain nykyisen asiakasryhmäni kautta. Ymmärsin, että minun kannattaisi pohtia virtuaalimatkojen tarjoamista kokonaan uusille asiakasryhmille.”

Uusia ideoita syntyi videoiden ja materiaalien lisäksi canvas-pohjia täydentäessä. Tärkeintä valmennuksessa saamaansa oivallusta Maria Ojajärvi kuvaa:

”Kun täytin valmennuksen arvolupaus-canvasta, huomasin pohtivani arvolupausta koko ajan vain nykyisen asiakasryhmäni kautta. Silloin ymmärsin, että minun kannattaisi pohtia virtuaalimatkojen tarjoamista kokonaan uusille asiakasryhmille kuten henkilöille, jotka ovat syystä tai toisesta estyneitä matkustamaan fyysisesti. Virtuaalimatkan arvolupaus on heille aivan erilainen! Virtuaalimatka voi olla johdanto fyysiselle matkalle, mutta myös ihan oma tuotteensa.”

Ojajärvi seurasi jo ennen valmennuksen aloittamista dataa sosiaalisessa mediassa ja verkkosivujen analytiikan kautta. Dataa hyödynnettäessä hän näkee tärkeäksi sellaisen virtuaalimatkoja varten haetun datan, jota ei löydy suoraan Googlesta.

Maria Ojajärvi istuu ikkunalaudalla Tekoäly-kirja kädessään ja kaupungin sisäpihanäkymä taustalla.
TIEKE kävi onnittelemassa Datasta kasvua -valmennuksen suorittanutta Maria Ojajärveä ja lahjoitti hänelle Antti Merilehdon kirjan Tekoäly – Matkaopas johtajalle.
Kuva: Jussi-Pekka Parkkari


Data tulevaisuuden suunnitelmissa

Ojajärveä Datasta kasvua -valmennus auttoi ymmärtämään eri asiakasryhmien ymmärtämisen tärkeyttä. Parhaillaan hän tekee kyselyitä asiakasryhmille tuotteitaan tarkentaakseen. Myös hinnoittelu on pohdinnan alla. Valmennuksen materiaalit tulevat olemaan käytössä myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi arvolupaus- ja Business model canvas löytyvät oman koneen työpöydältä, ja niitä Ojajärvi tulee jatkossakin täydentämään.

Matkailualalla datapohjainen liiketoiminta vaatii paljon esimerkkejä, jotta muutosta saadaan aikaan. ”Pitäisi ehkä olla semmoisia edelläkävijöitä, jotka kertoisivat niistä omista kokemuksistaan ja siitä, että kuinka vaivatonta se on ja mitä tuloksia on saatu aikaan.”

“Yrityksen johdolla ja työntekijöillä pitäisi myös olla aikaa miettiä, että tehtäisiin uusia datapohjaisia tuotteita”, toivoo Ojajärvi ja jatkaa, että päätösten jälkeen tarvitaan myös koulutusta.

Datasta kasvua -valmennus tarjoaa tällaista koulutusta joustavasti ja antaa myös vinkkejä, mistä seuraavaksi voi hankkia apua ja oppeja datapohjaisten liiketoimintamallien kehitykseen.

Kirjoittajat Jussi-Pekka Parkkari ja Mikko Eloholma ovat toteuttamassa TIEKEn Datasta kasvua -valmennusta.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma