Datamatka napakoitti dokumentointia ja toi potkua sertifiointipolulle
Datatalous

Datamatka napakoitti dokumentointia ja toi potkua sertifiointipolulle

Kouvolan Repovedellä toimiva Repojotos kuuli Datamatkasta alueen yrittäjäverkoston kautta, ja päätös mukaan lähdöstä syntyi nopeasti. Tarve vastuullisuussertifiointiin oli tunnistettu yrityksessä jo aiemmin, joten Datamatka osui sopivaan hetkeen. Paula ja Eero Niskala päättivät hyödyntää valmennuksen molemmat aihepiirit. He lähtivät Going Green Oy:n luotsaamina kohti Green Activities -sertifiointia ja osallistuivat aktiivisesti TIEKE:n tarjoamaan data- ja digitaalisuusvalmennukseen.

”Datapuolella oli aika paljon meille jo tuttua asiaa, mutta moni asia kaipasi kertaamista ja herättelyä”, Eero Niskala pohtii. ”Kyllä uuttakin asiaa tarttui mukaan.” Esimerkkinä Eero nostaa esiin asiakaspolun läpikäynnissä esiin nousseen dokumentoinnin, jota Repojotoksessa onkin jo lähdetty tehostamaan. Kun asiakkailta kerätään olennainen tieto hyvissä ajoin, ikäville yllätyksille jää vähemmän tilaa. Valmennus auttoi Repojotosta myös analysoimaan kohdeyleisöään ja käytettyjä markkinointikanavia. Niskalat kertovatkin ottavansa TripAdvisorin käyttöön Google-arvostelujen lisäksi tavoittaakseen heille tärkeää ulkomaista yleisöä ja tehdäkseen asiakaspalautteesta vielä näkyvämpää.

Laadukkaan tiedon merkitys on selvästi vallannut alaa Niskaloiden ajatuksista. Paula Niskala kuulostaa innostuneelta kertoessaan lepakkotutkimuksesta, johon repojotoslaiset ovat lähteneet mukaan keräämään dataa. Lepakot ovat heillä suosittu teemavaellusten aihe, ja nyt Niskalat pääsevät auttamaan lepakkotiedon kerryttämisessä.

Eero Niskala kokee valmennukseen käytetyn ajan hyödyllisenä. Hän näkee toiminnan kehittämisen olennaisena osana pitkäjänteistä yritystoimintaa. Niskaloiden aktiivinen panostus toiminnan kehittämiseen saikin ansaittua tunnustusta, kun Repojotokselle myönnettiin elokuun lopulla Green Activities -sertifikaatti. Nyt matkailija voi entistä helpommin varmistua siitä, että ostamalla Repojotoksen palveluita tulee tukeneeksi todennetusti vastuullista matkailutoimintaa.

Lue seuraavaksi