Datasta kasvua -valmennuksessa yrityksille yhteistä ideointia, canvas-työskentelyä ja asiantuntijawebinaareja
Datatalous

Datasta kasvua -valmennuksessa yrityksille yhteistä ideointia, canvas-työskentelyä ja asiantuntijawebinaareja

Huhtikuussa käynnistyneessä TIEKEn Datasta kasvua -valmennuksessa erityisesti matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat opiskelleet uudistamaan liiketoimintaansa datan avulla.

Valmennus toteutetaan verkko-oppimisympäristössä, jossa osallistujat tutustuvat taustamateriaaleihin, hyödyntävät liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja työkaluja ja keskustelevat ideoistaan muiden osallistujien kanssa. Syksyllä valmennukseen sisältyy myös asiantuntijawebinaareja sekä sparrauksia, jossa omista ideoista voi keskustella yhdessä muiden osallistujien kanssa. Valmennuksen suorittamiseen on vielä hyvin aikaa – ilmoittaudu mukaan rekisteröitymällä valmennuksen oppimisympäristöön.

Aina ei kannata mennä teknologia edellä

Kun puhutaan dataa hyödyntävästä liiketoiminnasta, saattaa huomio kiinnittyä ensin datalähteisiin sekä teknologioihin, joilla dataa voisi käsitellä. Ennen resurssien investoimista uusien teknologioiden hankintaan ja opiskeluun kannattaa kuitenkin pohtia yrityksessä sitä, mitä asiakkaiden tarpeita datan hyödyntäminen oikeastaan ratkaisee.

Datasta kasvua -valmennus keskittyy ensisijaisesti nimenomaan asiakaslähtöisten liiketoimintamallien kehittämiseen. Kun tarkoitus datan hyödyntämiselle on kirkastunut, on myös relevanttien datalähteiden ja teknologioiden hahmottaminen helpompaa. Näin varmistetaan myös se, että datan hyödyntäminen ei vie pelkästään resursseja vaan tuo aidosti uutta liiketoimintaa yritykselle.

Alustavia ideoita datan hyödyntämisestä

Sparrauksissa ja valmennuksen keskusteluissa on noussut esiin ideoita mm. säädatan hyödyntämisestä ravintolan menekkien arvioinnissa tai muiden kävijämäärien ennakoinnista ohi ajavien autojen määrän pohjalta. Tämän kaltaisissa ideoissa on jo edellytyksiä liiketoiminnan kehittämiseen datan avulla, ja ideoita voi viedä eteenpäin valmennuksen canvas-tyyppisten työkalujen tukemana. Työkaluja voi täydentää sekä itsenäisesti verkkokurssilla että yhdessä muiden kanssa valmennuksen sparrauksissa.

Valmennuksen alkupuolella työstetään mm. Business Model Canvasta, jolla hahmotetaan nykyistä liiketoimintaa ja myös ideoidaan uutta liiketoimintamallia. Työkalu auttaa selkiyttämään omaa ideaa ja varmistamaan, että idea ei jää pelkäksi irtonaiseksi ideaksi vaan nivoutuu osaksi yrityksen liiketoimintaa. Kaikki valmennuksen työkalut pohjautuvat yleisesti tunnustettuihin liiketoiminnan kehittämisen menetelmiin.

Varsinainen datan hyödyntäminen voi olla kovin erilaista riippuen toimialasta tai nykyisen liiketoiminnan luonteesta. Valmennus pyrkii antamaan vinkkejä oikeaan suuntaan menemiselle. Teknologioita on lukuisia erilaisia, mutta kaikki eivät ole vielä kypsyysasteeltaan helposti pienten ja keskisuurien yritysten saavutettavissa. Näidenkin teknologioiden tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, sillä teknologian käyttäminen voi olla kustannustehokkaampaa tulevaisuudessa.

Yhteistyön voima

Olemme kysyneet osallistujilta odotuksia valmennusta kohtaan, ja keskeisenä toiveena on ollut päästä työstämään ideoita yhdessä. Datasta kasvua -valmennuksessa oppiminen tapahtuu itseopiskelun lisäksi sparrauksissa, joissa käydään valmentajien kanssa työkaluja läpi sekä jaetaan kokemuksia muiden osallistujien kanssa. Moni käytetyistä canvas-työkaluista onkin parhaimmillaan yhdessä hyödynnettynä. Omien ideoiden sanoittaminen auttaa selventämään niitä ja valmistaa myös markkinoimaan liiketoimintaideaa esimerkiksi rahoittajien suuntaan. Työkalujen käytön harjoittelu on hyödyksi yrityksen sisäistäkin ideointia silmällä pitäen. Ideoita on helpompaa työstää eteenpäin omalla porukalla, kun metodia on jo harjoiteltu.

Kilpailijat voi nähdä myös kumppaneina. Asiakkaan tarpeiden täyttäminen ei aina onnistu yksin, minkä vuoksi on hyvä olla luotettavia yhteistyökumppaneita, jotka omalla tarjonnallaan voivat täydentää asiakaskokemusta. Datapohjaisessa liiketoiminnassa on erityisen hyviä mahdollisuuksia yhteistyölle, sillä jaettu data moninkertaistaa hyötymahdollisuudet. Dataa voi jakaa monin eri tavoin. Itse kerätyn datan voi esimerkiksi yhdistää dataverkoston kanssa kattavammaksi datajoukoksi, tai käyttää dataa kauppatavarana. Lisätietoa erilaisten dataverkostojen hyödyistä tarjoamme valmennuksessa.

Kirjoittajat: Mikko Eloholma (TIEKE) ja Jussi-Pekka Parkkari (TIEKE)

Lue seuraavaksi