Valjastetaan dataa uudeksi liiketoiminnaksi – maksuton valmennus matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille
Datatalous

Valjastetaan dataa uudeksi liiketoiminnaksi – maksuton valmennus matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille

Data on matkailu- ja ravintola-alalla merkittävä uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kasvun lähde. Pk-yrityksissä tarve uudelle osaamiselle on mittava. Datasta kasvua -valmennus avaa yrityksille polun oman liiketoiminnan uudistamiseksi.

Matkailuala digitalisoituu erittäin nopeasti – globaalisti. Pandemia vaikutti matkailu- ja ravintola-alaan ennennäkemättömällä tavalla. Näkymät matkailun palautumiselle olivat jo lupaavia, mutta Ukrainan sota aiheuttaa jo toisen iskun matkailupalveluille tuoden epävarmuutta ulkomaisten turistien matkailuhalusta. 

Laakereille ei voi kuitenkaan jäädä lepäämään. Uusia ratkaisuja kaivataan nyt kenties entistä kipeämmin. Pk-yritysvaltaisen alan on otettava teknologian tarjoamat mahdollisuudet tosissaan. Toimintaa on uudistettava ja kehitettävä vastaamaan muuttuviin asiakasodotuksiin sekä löydettävä uusia myyntikanavia ja verkostoja oman palvelutarjonnan markkinointiin. 

Data on myös matkailu- ja ravintola-alalla merkittävä kasvun vauhdittaja ja mahdollistaja. Datan nykyistä parempi hyödyntäminen merkitsee parempia palveluita, parempaa asiakaskokemusta, työn tuottavuuden kasvua ja näiden myötä parempaa kilpailukykyä.  

Valmennus avuksi pk-yrityksen datamatkalle

Ylipäätään tiedontarve datapohjaisesta liiketoiminnasta on pk-yrityksissä mittava, ja yritykset tarvitsevat kehitysmatkalleen apua. Tähän tarpeeseen Sitrassa on kehitetty Datasta kasvua -ohjelma, joka kannustaa ja ohjaa suomalaisia yrityksiä kehittämään uutta, dataan pohjautuvaa liiketoimintaa reiluin pelisäännöin. 

“Sitran työ reilun datatalouden parissa vastaa yritysten tarpeisiin saada työkaluja ja pelisääntöjä datan jakamiseen ja haluun nostaa kilpailukykyä datan avulla. On upeaa, että matkailu- ja ravitsemusala saa TIEKEn valmennuksen myötä alan tarpeisiin muokatun kokonaisuuden Datasta kasvua -ohjelmasta”, Sitran projektijohtaja Jyri Arponen iloitsee.

Jotta data ei olisi pelkkää kohinaa 

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset saavat oman ohjelmansa, kun TIEKE käynnistää Datasta kasvua -valmennuksen huhtikuussa. Valmennus auttaa yritystä datan valjastamisessa ja liiketoiminnan uudistamisessa niin, että tietoa jalostamalla ja jakamalla luodaan ja kehitetään uusia palveluita.

Ajatus datan hyödyntämisestä voi tuntua uudelle ja haastavalle. Osallistuakseen ei tarvitse olla dataliiketoiminnan guru. Yritys voi itse valmennuksen edetessä vaikuttaa siihen, millä kunnianhimon tasolla se lähtee liiketoimintaansa uudistamaan.  

“Uudenmaan alueella toteuttu DigiTähti-hanke todisti, että datan hyödyntäminen ei edellytä kaikenkattavaa digiosaamista, vaan pienilläkin askelilla voi päästä hyödyntämään dataa oman liiketoiminnan edistämiseksi”, kertoo TIEKEssä Datasta kasvua -valmennusohjelmasta vastaava Jari Salo

Valmennuksessa yritykset vahvistavat valmiuksiaan, kuulevat asiantuntijoiden innostavia puheenvuoroja dataliiketoiminnan mahdollisuuksista sekä työstävät omia liiketoimintasuunnitelmiaan. Osallistujaa hänen rytmissään palveleva verkkoympäristö, materiaalit sekä koko valmennuksen ajan käytettävissä oleva yhteisöluotsi tukevat kehitysmatkaa. 

Perusta kuntoon ja liiketoimintaa kehittämään

Valmennuksen ensimmäisessä osioissa varmistetaan, että kaikki saavat perustiedot ja tuntuman datapohjaisesta liiketoiminnasta. Yrityskohtaisessa osiossa opitaan tunnistamaan, mitä datapohjainen liiketoiminta omassa yrityksessä tarkoittaa, tutustutaan kehittämismalleihin ja työstetään oman yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa, jota parhaimmillaan päästään toteuttamaan jo valmennuksen aikana.  

Uusia ajatuksia pääsee pallottelemaan asiantuntijoiden ja muiden osallistujien kanssa. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voi löytyä monesta suunnasta ja ne voivat sisältää esimerkiksi nykyasiakkaiden toiminnasta kertovan datan hyödyntämistä, tarpeiden ennakointia, avoimen datan, kuten paikkatietojen hyödyntämistä, palveluvalikoiman laajentamista, uusien datakumppanuuksien solmimista, omaan yritykseen kertyvän datan myymistä muille toimijoille tai kilpailukyvyn vahvistamista yrityksen ympäristövaikutuksia näkyväksi tekemällä.  

“TIEKEn pk-yrityksille suunnattujen palveluiden ja kehittämishankkeiden kautta on noussut pintaan tarve yritysten dataliiketoimintakyvykkyyden lisäämiselle”, summaa toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts. Hän kannusta yrityksiä lähtemään mukaan, sillä Datasta kasvua -valmennus vastaa suoraan tähän kysyntään ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden datapohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen omista lähtökohdistaan käsin. 

Ilmoittautuminen Datasta kasvua -valmennukseen käynnissä  

Ilmoittautuminen Datasta kasvua -valmennukseen on avattu. Yhteisiä aloituksia on tarjolla kaksi: 7.4. ja 2.6.2022. Kick-off-webinaari järjestettiin 11.4. Mukaan valmennukseen voi tulla mukaan itsenäisesti opiskellen myös matkan varrella. Valmennus on yrityksille maksutonta.  

Lue seuraavaksi

Datatalous
Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin
Datatalous

Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek saapuu taas Tampereelle 3.10.2023. TIEKE on yhteistyökumppanina tapahtuman kestävää, tulevaisuussuuntautunutta teknologiakehitystä käsittelevässä Sustainable and Future-proof Tech -ohjelmapolussa. Mitä organisaatioilta odotetaan digi- ja datavastuullisuuden osalta? Miten tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet? Näkökulmia teemaan avaamassa mm. Tuuli Ojala (LVM), Janne Kalliola (Exove) ja Joonas Mikkilä (Teknologiateollisuus). Lue lisää ja ilmoittaudu.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Digikyvykkyys
3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen
Digikyvykkyys
Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hankkeen alkukyselyn perusteella lasten terveydentilaa kuvaavien tietojen, etenkin allergiatietojen, käsittely harrastustoiminnassa herättää kysymyksiä. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa suuntaviivoja lapsen terveystietojen asianmukaiseen käsittelyyn harrastustoiminnassa.

Emmi Iivonen