Valjastetaan dataa uudeksi liiketoiminnaksi – maksuton valmennus matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille
Datatalous

Valjastetaan dataa uudeksi liiketoiminnaksi – maksuton valmennus matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille

Data on matkailu- ja ravintola-alalla merkittävä uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kasvun lähde. Pk-yrityksissä tarve uudelle osaamiselle on mittava. Datasta kasvua -valmennus avaa yrityksille polun oman liiketoiminnan uudistamiseksi.

Matkailuala digitalisoituu erittäin nopeasti – globaalisti. Pandemia vaikutti matkailu- ja ravintola-alaan ennennäkemättömällä tavalla. Näkymät matkailun palautumiselle olivat jo lupaavia, mutta Ukrainan sota aiheuttaa jo toisen iskun matkailupalveluille tuoden epävarmuutta ulkomaisten turistien matkailuhalusta. 

Laakereille ei voi kuitenkaan jäädä lepäämään. Uusia ratkaisuja kaivataan nyt kenties entistä kipeämmin. Pk-yritysvaltaisen alan on otettava teknologian tarjoamat mahdollisuudet tosissaan. Toimintaa on uudistettava ja kehitettävä vastaamaan muuttuviin asiakasodotuksiin sekä löydettävä uusia myyntikanavia ja verkostoja oman palvelutarjonnan markkinointiin. 

Data on myös matkailu- ja ravintola-alalla merkittävä kasvun vauhdittaja ja mahdollistaja. Datan nykyistä parempi hyödyntäminen merkitsee parempia palveluita, parempaa asiakaskokemusta, työn tuottavuuden kasvua ja näiden myötä parempaa kilpailukykyä.  

Valmennus avuksi pk-yrityksen datamatkalle

Ylipäätään tiedontarve datapohjaisesta liiketoiminnasta on pk-yrityksissä mittava, ja yritykset tarvitsevat kehitysmatkalleen apua. Tähän tarpeeseen Sitrassa on kehitetty Datasta kasvua -ohjelma, joka kannustaa ja ohjaa suomalaisia yrityksiä kehittämään uutta, dataan pohjautuvaa liiketoimintaa reiluin pelisäännöin. 

“Sitran työ reilun datatalouden parissa vastaa yritysten tarpeisiin saada työkaluja ja pelisääntöjä datan jakamiseen ja haluun nostaa kilpailukykyä datan avulla. On upeaa, että matkailu- ja ravitsemusala saa TIEKEn valmennuksen myötä alan tarpeisiin muokatun kokonaisuuden Datasta kasvua -ohjelmasta”, Sitran projektijohtaja Jyri Arponen iloitsee.

Jotta data ei olisi pelkkää kohinaa 

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset saavat oman ohjelmansa, kun TIEKE käynnistää Datasta kasvua -valmennuksen huhtikuussa. Valmennus auttaa yritystä datan valjastamisessa ja liiketoiminnan uudistamisessa niin, että tietoa jalostamalla ja jakamalla luodaan ja kehitetään uusia palveluita.

Ajatus datan hyödyntämisestä voi tuntua uudelle ja haastavalle. Osallistuakseen ei tarvitse olla dataliiketoiminnan guru. Yritys voi itse valmennuksen edetessä vaikuttaa siihen, millä kunnianhimon tasolla se lähtee liiketoimintaansa uudistamaan.  

“Uudenmaan alueella toteuttu DigiTähti-hanke todisti, että datan hyödyntäminen ei edellytä kaikenkattavaa digiosaamista, vaan pienilläkin askelilla voi päästä hyödyntämään dataa oman liiketoiminnan edistämiseksi”, kertoo TIEKEssä Datasta kasvua -valmennusohjelmasta vastaava Jari Salo

Valmennuksessa yritykset vahvistavat valmiuksiaan, kuulevat asiantuntijoiden innostavia puheenvuoroja dataliiketoiminnan mahdollisuuksista sekä työstävät omia liiketoimintasuunnitelmiaan. Osallistujaa hänen rytmissään palveleva verkkoympäristö, materiaalit sekä koko valmennuksen ajan käytettävissä oleva yhteisöluotsi tukevat kehitysmatkaa. 

Perusta kuntoon ja liiketoimintaa kehittämään

Valmennuksen ensimmäisessä osioissa varmistetaan, että kaikki saavat perustiedot ja tuntuman datapohjaisesta liiketoiminnasta. Yrityskohtaisessa osiossa opitaan tunnistamaan, mitä datapohjainen liiketoiminta omassa yrityksessä tarkoittaa, tutustutaan kehittämismalleihin ja työstetään oman yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa, jota parhaimmillaan päästään toteuttamaan jo valmennuksen aikana.  

Uusia ajatuksia pääsee pallottelemaan asiantuntijoiden ja muiden osallistujien kanssa. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voi löytyä monesta suunnasta ja ne voivat sisältää esimerkiksi nykyasiakkaiden toiminnasta kertovan datan hyödyntämistä, tarpeiden ennakointia, avoimen datan, kuten paikkatietojen hyödyntämistä, palveluvalikoiman laajentamista, uusien datakumppanuuksien solmimista, omaan yritykseen kertyvän datan myymistä muille toimijoille tai kilpailukyvyn vahvistamista yrityksen ympäristövaikutuksia näkyväksi tekemällä.  

“TIEKEn pk-yrityksille suunnattujen palveluiden ja kehittämishankkeiden kautta on noussut pintaan tarve yritysten dataliiketoimintakyvykkyyden lisäämiselle”, summaa toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts. Hän kannusta yrityksiä lähtemään mukaan, sillä Datasta kasvua -valmennus vastaa suoraan tähän kysyntään ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden datapohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen omista lähtökohdistaan käsin. 

Ilmoittautuminen Datasta kasvua -valmennukseen käynnissä  

Ilmoittautuminen Datasta kasvua -valmennukseen on avattu. Yhteisiä aloituksia on tarjolla kaksi: 7.4. ja 2.6.2022. Kick-off-webinaari järjestettiin 11.4. Mukaan valmennukseen voi tulla mukaan itsenäisesti opiskellen myös matkan varrella. Valmennus on yrityksille maksutonta.  

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä