MitViDi-hanke pyrkii mittaamalla kohti vihreämpiä tietojärjestelmiä
Vastuullisuus

MitViDi-hanke pyrkii mittaamalla kohti vihreämpiä tietojärjestelmiä

ICT:n ympäristövaikutusten mittaamiselle ei ole vielä olemassa yhteistä mittaristoa. Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -hanke vastaa tähän akuuttiin tarpeeseen.

Digitaalisten järjestelmien hyödyt ympäristölle ovat monelle tuttuja. Etäyhteyden avulla kokoustaminen onnistuu ilman matkustamista ja toisaalta tietojärjestelmät tehostavat työntekoa monilla sektoreilla. Viime aikoina keskusteluun on noussut myös tietojärjestelmien aiheuttama hiilijalanjälki. Samalla kun teknologia auttaa ratkomaan ilmastohaasteita, isot konesalit ja vaikkapa netin videopalvelut kuluttavat merkittävästi energiaa ja laitteiden valmistus aiheuttaa kasvihuonepäästöjä.

Julkinen sektori on merkittävä palveluiden ja tavaroiden hankkija yli 35 miljardin vuosibudjetilla. Jotta hankintaosaajat ja yritykset osaavat ottaa kestävän kehityksen huomioon ICT-järjestelmiä ja -palveluita hankittaessa ja tarjottaessa, tarvitaan lisää tietoa ja yhtenäistä mittaristoa.

Mittaristo ICT-hankintojen hiilijalanjäljen arviointiin

Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin MitViDi -hanke varmisti merkittävän 520 000 euron REACT-EU:n EAKR-rahoituksen viime vuoden lopulla. Hanke kehittää mittareita ICT-järjestelmien hiilijalanjäljen arviointiin erityisesti julkisen sektorin hankinnoissa. Tuloksia hankkeesta on odotettavissa kohtuullisen nopeasti, sillä vuoden alussa käynnistynyt hanke loppuu elokuussa 2023. 

”Aihepiiri on todella tärkeä! Onkin hienoa saada mukaan monipuolinen tiimi, jossa on sekä teknistä osaamista, syvää ymmärrystä Green ICT -teemoista, kiertotalous- ja hankintaosaamista sekä kykyä rakentaa alueellisia verkostoja”, toteaa MitViDi-hankkeen vetäjä apulaisprofessori Tuomas Mäkilä Turun yliopistosta.

Huomiota myös ohjelmistojen ympäristövaikutuksiin

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa mittaristo yksittäisten tietojärjestelmien ympäristökuormituksen arviointiin. Mittariston on tarkoitus toimia julkisten hankintaosaajien työkaluna ja sitä kautta edesauttaa entistä ympäristöystävällisempien ICT-järjestelmien käyttöönottoa. Lisäksi tietojärjestelmiä kehittävät yritykset saavat apuvälineen omien tuotteidensa ja osaamisensa kehittämiseen.

”Jotta mittarit saadaan todella käyttöön, tulee niiden olla riittävän yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Pyrimmekin varmistamaan sekä hankintaosaajien että tietojärjestelmien tarjoajien tarpeet mittarien suhteen haastattelemalla kattavasti alan osaajia”, avaa erityisasiantuntija Sonja Lankiniemi Turun ammattikorkeakoulusta hankkeen tavoitteita.

Tietojärjestelmien vaikutusta ympäristöön on tutkittu jo pitkään, mutta painopiste on ollut tietokonelaitteiden energiankulutuksessa ja niiden valmistuksesta aiheutuvissa päästöissä. Laitteita ohjaavien ohjelmistojen vaikutusta on tarkasteltu vähemmän, vaikka jo pienillä optimoinneilla voitaisiin saavuttaa parannuksia.

”Mittarien luominen erityisesti ohjelmistojen ympäristövaikutusten arviointiin ei ole mikään helppo juttu. Alan tutkimus on kuitenkin edennyt nopeasti viime vuosina ja uskon ajan olevan nyt kypsä tällaisen mittariston luomiseen”, sanoo LUT-yliopiston professori Jari Porras, joka on tutkinut vihreän ICT:n teemoja jo useiden vuosien ajan.

Teemaverkostot osaamista lisäämässsä

Mittariston ja siihen kytkeytyvän työkalun lisäksi hankkeessa käynnistetään vihreän ICT:n teemaryhmät Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan alueille. Teemaryhmien käynnistämisestä vastaavat TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry sekä Turku Science Park oy.

TIEKE on mukana pyörittämässä vastaavia teemaverkostoja Uudenmaan ja Keski-Suomen alueilla. Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan verkostot täydentävät näiden toimintaa ja ovat askel kohti kansallisen verkoston synnyttämistä. ”Kannustammekin tietojärjestelmien ekologisuudesta kiinnostuneita julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita liittymään mukaan jo nyt”, toteaa projektipäällikkö Antti Sipilä TIEKEstä.

Hankkeen ensimmäinen teemaseminaari järjestetään toukokuussa 2022. Hankkeen aihepiiristä kiinnostuneet yritykset sekä julkisen sektorin hankintaorganisaatiot voivat ilmoittautua mukaan hankkeen postituslistalle sekä seurata hankkeen etenemistä ja järjestettäviä tapahtumia hankkeen verkkosivujen kautta.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin
Datatalous

Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek saapuu taas Tampereelle 3.10.2023. TIEKE on yhteistyökumppanina tapahtuman kestävää, tulevaisuussuuntautunutta teknologiakehitystä käsittelevässä Sustainable and Future-proof Tech -ohjelmapolussa. Mitä organisaatioilta odotetaan digi- ja datavastuullisuuden osalta? Miten tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet? Näkökulmia teemaan avaamassa mm. Tuuli Ojala (LVM), Janne Kalliola (Exove) ja Joonas Mikkilä (Teknologiateollisuus). Lue lisää ja ilmoittaudu.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Digikyvykkyys
3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen
Digikyvykkyys
Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hankkeen alkukyselyn perusteella lasten terveydentilaa kuvaavien tietojen, etenkin allergiatietojen, käsittely harrastustoiminnassa herättää kysymyksiä. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa suuntaviivoja lapsen terveystietojen asianmukaiseen käsittelyyn harrastustoiminnassa.

Emmi Iivonen