MitViDi-hanke pyrkii mittaamalla kohti vihreämpiä tietojärjestelmiä
Vastuullisuus

MitViDi-hanke pyrkii mittaamalla kohti vihreämpiä tietojärjestelmiä

ICT:n ympäristövaikutusten mittaamiselle ei ole vielä olemassa yhteistä mittaristoa. Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -hanke vastaa tähän akuuttiin tarpeeseen.

Digitaalisten järjestelmien hyödyt ympäristölle ovat monelle tuttuja. Etäyhteyden avulla kokoustaminen onnistuu ilman matkustamista ja toisaalta tietojärjestelmät tehostavat työntekoa monilla sektoreilla. Viime aikoina keskusteluun on noussut myös tietojärjestelmien aiheuttama hiilijalanjälki. Samalla kun teknologia auttaa ratkomaan ilmastohaasteita, isot konesalit ja vaikkapa netin videopalvelut kuluttavat merkittävästi energiaa ja laitteiden valmistus aiheuttaa kasvihuonepäästöjä.

Julkinen sektori on merkittävä palveluiden ja tavaroiden hankkija yli 35 miljardin vuosibudjetilla. Jotta hankintaosaajat ja yritykset osaavat ottaa kestävän kehityksen huomioon ICT-järjestelmiä ja -palveluita hankittaessa ja tarjottaessa, tarvitaan lisää tietoa ja yhtenäistä mittaristoa.

Mittaristo ICT-hankintojen hiilijalanjäljen arviointiin

Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin MitViDi -hanke varmisti merkittävän 520 000 euron REACT-EU:n EAKR-rahoituksen viime vuoden lopulla. Hanke kehittää mittareita ICT-järjestelmien hiilijalanjäljen arviointiin erityisesti julkisen sektorin hankinnoissa. Tuloksia hankkeesta on odotettavissa kohtuullisen nopeasti, sillä vuoden alussa käynnistynyt hanke loppuu elokuussa 2023. 

”Aihepiiri on todella tärkeä! Onkin hienoa saada mukaan monipuolinen tiimi, jossa on sekä teknistä osaamista, syvää ymmärrystä Green ICT -teemoista, kiertotalous- ja hankintaosaamista sekä kykyä rakentaa alueellisia verkostoja”, toteaa MitViDi-hankkeen vetäjä apulaisprofessori Tuomas Mäkilä Turun yliopistosta.

Huomiota myös ohjelmistojen ympäristövaikutuksiin

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa mittaristo yksittäisten tietojärjestelmien ympäristökuormituksen arviointiin. Mittariston on tarkoitus toimia julkisten hankintaosaajien työkaluna ja sitä kautta edesauttaa entistä ympäristöystävällisempien ICT-järjestelmien käyttöönottoa. Lisäksi tietojärjestelmiä kehittävät yritykset saavat apuvälineen omien tuotteidensa ja osaamisensa kehittämiseen.

”Jotta mittarit saadaan todella käyttöön, tulee niiden olla riittävän yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Pyrimmekin varmistamaan sekä hankintaosaajien että tietojärjestelmien tarjoajien tarpeet mittarien suhteen haastattelemalla kattavasti alan osaajia”, avaa erityisasiantuntija Sonja Lankiniemi Turun ammattikorkeakoulusta hankkeen tavoitteita.

Tietojärjestelmien vaikutusta ympäristöön on tutkittu jo pitkään, mutta painopiste on ollut tietokonelaitteiden energiankulutuksessa ja niiden valmistuksesta aiheutuvissa päästöissä. Laitteita ohjaavien ohjelmistojen vaikutusta on tarkasteltu vähemmän, vaikka jo pienillä optimoinneilla voitaisiin saavuttaa parannuksia.

”Mittarien luominen erityisesti ohjelmistojen ympäristövaikutusten arviointiin ei ole mikään helppo juttu. Alan tutkimus on kuitenkin edennyt nopeasti viime vuosina ja uskon ajan olevan nyt kypsä tällaisen mittariston luomiseen”, sanoo LUT-yliopiston professori Jari Porras, joka on tutkinut vihreän ICT:n teemoja jo useiden vuosien ajan.

Teemaverkostot osaamista lisäämässsä

Mittariston ja siihen kytkeytyvän työkalun lisäksi hankkeessa käynnistetään vihreän ICT:n teemaryhmät Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan alueille. Teemaryhmien käynnistämisestä vastaavat TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry sekä Turku Science Park oy.

TIEKE on mukana pyörittämässä vastaavia teemaverkostoja Uudenmaan ja Keski-Suomen alueilla. Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan verkostot täydentävät näiden toimintaa ja ovat askel kohti kansallisen verkoston synnyttämistä. ”Kannustammekin tietojärjestelmien ekologisuudesta kiinnostuneita julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita liittymään mukaan jo nyt”, toteaa projektipäällikkö Antti Sipilä TIEKEstä.

Hankkeen ensimmäinen teemaseminaari järjestetään toukokuussa 2022. Hankkeen aihepiiristä kiinnostuneet yritykset sekä julkisen sektorin hankintaorganisaatiot voivat ilmoittautua mukaan hankkeen postituslistalle sekä seurata hankkeen etenemistä ja järjestettäviä tapahtumia hankkeen verkkosivujen kautta.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä