Kriteeristö ekologisempien julkisten ICT-hankintojen tekemiseen julkaistu
Vastuullisuus

Kriteeristö ekologisempien julkisten ICT-hankintojen tekemiseen julkaistu

Ainutlaatuisen kriteeristön avulla voi arvioida ICT-hankinnan ekologista jalanjälkeä. Kriteeristö ja sen pohjalta rakennettu työkalu on tarkoitettu helpottamaan erityisesti julkisten ICT-hankintojen tarjouspyyntöjen laatimista ja hankintapäätösten tekemistä.

Mittaristo ohjelmistohankintojen ekologisuuden arviointiin

Kolmiportaisen MitViDi-kriteeristön perustaso käsittää ne ohjelmistojen toiminnalliset ominaisuudet, joiden täyttäminen tekee tietojärjestelmästä vähäpäästöisemmän. Edistyneellä tasolla tarkastellaan ohjelmiston arkkitehtuurisia ominaisuuksia. Huipputasolla hiilijalanjälkeä optimoidaan järjestelmän kokonaisvirrankulutusta vähentämällä.

Tiivistelmä arviointikehikon kolmiportaisesta mallista. Jokaisen tason kriteerit selitteineen ovat luettavissa MitViDi-hankkeen portaalissa.

“Ohjelmistojen vihreyskriteerit on määritelty ohjelmistokehittäjien ja hankkijoiden haastatteluiden, tieteellisen tutkimuskirjallisuuden ja kattavien mittauskokeiden avulla. Kullekin kriteerille on luotu mittarikortti, joka avaa tarkemmin, mitä kaikkea kyseisen osa-alueen päästöjen arvioinnissa tulee ottaa huomioon”, kertoo kehitystyötä johtanut Turun yliopiston ohjelmistotekniikan apulaisprofessori Tuomas Mäkilä.

Esimerkkinä MitViDi-kriteeristön perustason kriteerit vihreämpiin ohjelmistoihin

  1. Ohjelmisto antaa palautetta kapasiteetin ja virran käytöstä.
  2. Ohjelmisto vapauttaa väliaikaisesti kapasiteettia jota ei tarvitse.
  3. Virranhallinnan tuki
  4. Offline-toiminnallisuus
  5. Ohjelmisto tukee käyttäjän kykyä muokata toimintoja ja asetuksia.
  6. Oletusasetukset tukevat resurssien säilymistä.

Täydellinen kriteeristö selityksineen on avoimesti saatavilla verkossa hankkeen portaalisivulla.

Hanketyönä kehitetyt ratkaisut kaikkien ulottuvilla

Kriteeristö ja siitä jalostetut ratkaisut ohjelmistojen hankintaprosessien tueksi on syntynyt vuosina 2022–2023 Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan liittojen myöntämällä EU-rahoituksella. Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -hankkeen eli MitViDi-hankkeen koordinaattoritaho on ollut Turun yliopisto, kumppaneinaan LUT-yliopisto,  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Turku Science Park ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hanke on julkaissut esimerkiksi helppokäyttöisen verkkotyökalun kriteeristön soveltamiseksi ICT-hankintaprosesseissa sekä erityisesti julkishankkijoille suunnatun oppaan ekologisesti kestävästä ICT:stä.

Yritykset ja hankkijat mukana halki kehitystyön

MitViDi-hankekumppanit ovat saaneet runsaasti tukea niin tietojärjestelmien kuin julkisten hankintojen tekijöiltä, jotta kehitetty kriteeristö olisi aidosti vaikuttava.

Kohderyhmähaastatteluiden lisäksi tuottajat ja julkishankkijat ovat säännöllisesti testanneet kriteeristön sopivuutta oman työnsä arviointiin, ja sitä on hiottu halki hankkeen saadun palautteen perusteella. Yksi yhteistyökumppaneista on ollut monipuolisia IT-palveluita tarjoava Netum Oy, joka tarkasteli erityisesti arkkitehtuuritason kriteereitä.

”Meillä Netumilla vihreät toimintamallit ovat sisäänrakennettuja arvoja. Olikin äärimmäisen antoisaa olla mukana tässä hankkeessa kehittämässä ja edistämässä ekologisempien IT-hankintojen kriteeristöä. Kriteeristön avulla tarjousvertailu helpottuu ja se kannustaa myös toimittajat ajattelemaan vihreästi”, yritysarkkitehti Mikko Satama Netumilta kiittelee. ”Vaikka kehittämistä riittää jatkoonkin, esimerkiksi vaatimusten tarkentamisessa, on kriteeristö jo huima harppaus eteenpäin vihreässä kehittämisessä.”

Paneelikeskustelu julkisten ICT-hankintojen ja vastuullisuuden merkityksestä MitViDi-hankkeen tulosseminaarissa 20.9.2023. Keskustelemassa Riikka Leskinen (KEINO-verkosto), Tero Niemi (Digia), Antti Sipilä (TIEKE) ja Terhi Sorvali (Anders Innovations Oy).

Lue seuraavaksi