Ostatko digilaitteita tai -palveluita organisaatioosi? Tee se kestävämmin näillä keinoilla.
Vastuullisuus

Ostatko digilaitteita tai -palveluita organisaatioosi? Tee se kestävämmin näillä keinoilla.

Organisaation toiminnan digitalisoiminen ei automaattisesti tarkoita vähäpäästöisyyttä. Lue, kuinka ICT-hankintoja tehdessä voit vaikuttaa digitaalisen työsi hiilijalanjälkeen.

 Yhä useampi organisaatio joutuu kutistamaan digitaalista ilmasto- ja ympäristökuormaansa, joko asiakkaidensa, sidosryhmiensä, osakkaidensa tai lainsäädännön siivittämänä. Digin hiilijalanjälki on monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat niin organisaation elektroniset laitteet, ohjelmistot, kuin digitaalinen infrastruktuuri. Monet ICT-hankintoja tekevät kokevatkin vastuullisten hankintojen tekemisen vaikeaksi, ja kaipaavat lisää helposti omaksuttavaa tietoa aiheesta.  
 
Vuodenvaihteessa 2022–2023 TIEKEn, TIVIAn ja LUT-yliopiston luotsaamassa Green ICT –hankkeessa muodostettu Green ICT -ekosysteemi julkaisi ensimmäisen versionsa digihankintojen tekijöille suunnatusta oppaastaan. Opas käsittelee keinoja tehdä ilmastolle ja ympäristölle ystävällisempiä ICT-hankintoja ja huomioi myös sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä. Keräsimme oppaan pohjalta tähän artikkeliin vinkkejä ilmasto- ja ympäristötietoisen hankkijan haastavaa tehtävää helpottamaan. Olisivatko nämä ideat käyttökelpoisia sinun organisaatiossasi?  

Käytä sertifioituja laitteita pitkään 

ICT-elektroniikan keskeiset ilmasto- ja ympäristöhaasteet ovat laitteiden virrankulutus, jatkuvasti lyhenevä elinkaari, raaka-aineiden ympäristöstä piittaamaton tuotanto sekä edelleen melko hankala kierrätettävyys. Laitevalmistajia koskeva sääntely on parantanut ICT-laitteiden energiatehokkuutta, mutta eroja valmistajien välillä esiintyy edelleen. Lyhyt elinkaari on seurausta kuluttajavaatimusten ja edelleen kehittyvän ohjelmisto-laitesyklin keskinäisvaikutuksesta. Lisäksi monien ICT-laitteiden valmistus edellyttää harvinaisten raaka-aineiden louhintaa, mikä kuormittaa ympäristöä ja perustuu usein sosiaalisesti kestämättömään työvoiman hyväksikäyttöön. 
 
Yhä useampi organisaatio ei itse hanki laitteita omistukseensa, vaan vuokraa ne ICT-palveluntarjoajaltaan. Tällöinkin asiakasorganisaation olisi hyvä olla kiinnostunut siitä, millainen suhde palveluntarjoajalla on kestäviin hankintoihin. 

Miten voin tehdä ilmasto- ja ilmastoystävällisempiä laitehankintoja?

  1. Tee uusia hankintoja vain tarpeeseen ja maksimoi tuotteiden elinkaari. Tutki esimerkiksi, voiko oman toiminnan laitevaatimukset täyttäviä tietokoneita hankkia kierrätettyinä. Toimivat, organisaatiolle tarpeettomaksi käyneet laitteet voi puolestaan lahjoittaa esimerkiksi opiskelijakäyttöön. Vuokralaitteita voi käyttää kahden vuokraussyklin ajan eri tarkoituksissa. Kierrätä käytöstä poistuvan laitteen materiaalit asianmukaisesti. 
  2. Tutustu ammattilaisten kehittämiin kestävien hankintojen ohjeistuksiin. Esimerkiksi EUn ympäristöä säästävät julkisten hankintojen kriteerit ICT-laitteille ovat käyttökelpoisia julkishallinnon toimijoiden lisäksi yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille. 
  3. Tutustu laitteiden energiankulutukseen vaikuttaviin tekijöihin ja muihin ominaisuuksiin ennen hankintapäätöstä. Kattava tietopankki on esimerkiksi TCO Certified -sertifikaatin tuoteluettelo, joka on käyttäjälle maksuton. 

Osta fiksusti suunniteltuja ohjelmistoja äläkä tuki verkkosivua kilkkeellä 

Ohjelmistosuunnittelun ja digipalveluiden rooli ilmasto- ja ympäristöystävällisessä ICT:ssä jäi pitkäksi aikaa laitteiden varjoon. Aiheen tärkeyteen on kuitenkin viime vuosina viimein herätty. Digitaalinen palvelu mielletään herkästi aineettomaksi, mutta ohjelmistosuunnittelulla ja kestävällä koodauksella voidaan vaikuttaa tuntuvasti verkkosivun tai sovelluksen energiankulutukseen. Tavallisesti rakenteiltaan monimutkaisten, paljon videota tai kuvaa sisältävien palveluiden pystytys kuluttaa enemmän energiaa kuin tehokkaammin suunniteltu softa. Ilmastoystävällisyyden huomioiva palvelumuotoilu ja koodaaminen pitää palvelun kevyenä ja pienentää sen hiilijalanjälkeä. 

Miten voin tehdä ilmastoystävällisempiä ohjelmistohankintoja? 

  1. Älä uudista vain uudistamisen vuoksi ja säilytä toimivaa. Monet vanhat ohjelmistot voivat olla jopa energiatehokkaampia kuin uudet, koska ne on suunniteltu vähemmän tehokkaille laitteille kuin nykyiset tietokoneet tai tabletit. Jos organisaatio voi uudistustyön osana itse osallistua ohjelmistokehitysprosessiin, selvitä onko hedelmällistä säilyttää esimerkiksi legacy-järjestelmä modernin raudan kanssa yhteensopivaksi paketoituna. 
  2. Tiedustele mahdollisuutta sisällyttää hiilijalanjäljen mittaus osaksi suunnitteluprosessia. Ilmastotietoinen sovellussuunnittelu hakee vielä muotoaan, mutta kysyvä ei tieltä eksy. Esimerkiksi Vincit Oy on kirjoittanut sovelluskehitysprojektista, joka edellytti tuotteen hiilijalanjäljen arviointia. Myös mittareita etenkin julkishallinnon digihankintoihin rakentava MitViDi-hanke kehittää mittareita sovellusten kulutuksen arvioimiseksi. Voit tutustua hankkeen mittauskokeen havaintoihin TIEKEn YouTube-kanavalla julkaistulla videolla
  3. Osta kevyttä ja räätälöityä. Jotkut ohjelmistotalot myyvät hyvin pelkistettyjä sivumalleja, jotka saattavat olla energiatehokkuuden lisäksi saavutettavuudeltaan parempia kuin täynnä ominaisuuksia olevat sivut. Jos taas olet ostamassa digipalvelua, kysy mahdollisuutta sen räätälöintiin omiin tarpeisiinne sopivaksi. Palvelu ilman turhia ominaisuuksia ja raskaita graafisia elementtejä on monille helpompi käyttää. 
Tuomas Mäkilä ja Lauri Kivimäki esittelevät, kuinka työaikasovelluksen käyttö kuluttaa energiaa.

Kestävät ICT-infrastruktuurit ja verkon palvelut 

Infrastruktuuripalveluilla tarkoitamme kaikkia niitä palveluita, jotka mahdollistavat eri laitteiden liittämisen verkkoihin ja internettiin. Verkkopalveluilla viittaamme erilaisiin palveluihin, joihin otetaan yhteyttä näiden verkkojen ja internetin kautta, kuten pilvipalveluita, varmuuskopiointipalveluita tai verkkosivupalveluita.
 
Infrastruktuurihankintoihin vaikuttaa esimerkiksi se, että kiinteä verkkoyhteys kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa kuin langaton yhteys tai mobiiliverkko. Tämä johtuu siitä, että langattoman verkon energiankulutus riippuu päätelaitteen etäisyydestä verkon tukiasemaan. Verkkopalveluiden päästöt liittyvät läheisesti datakeskuksiin, kun palvelussa käytettyä dataa varastoidaan tai siirretään. Datakeskuksen toiminnasta syntyy hukkalämpöä, jonka hyödyntämistä on onneksi lisätty 2020-luvulla. 

Kuinka ostan ilmastoa säästäviä infrastruktuuri- ja verkkopalveluita? 

  1. Kysy palveluntarjoajalta yhteyksien nopeuksien lisäksi myös energiankulutuksesta. Viestintäverkkojen energiankulutusta on selvittänyt Suomessa esimerkiksi Traficom vuonna 2022
  2. Selvitä, mikä konesalipalvelun energianlähde on. Käyttääkö palveluntarjoaja uusiutuvaa energiaa? 
  3. Valitse datakeskus, jolla on suunnitelma hukkalämmön käytölle. Osa palveluntarjoajista esimerkiksi kerää ylimääräisen lämpöenergian talteen ja myy sen kotien lämmitykseen. 

Lue seuraavaksi