Datavastuullisuus koskee joka organisaatiota – hyödynnä TIEKEn uutta tarjontaa 
Datatalous

Datavastuullisuus koskee joka organisaatiota – hyödynnä TIEKEn uutta tarjontaa 

Datavastuullisuus on vastuullisuustyön muoto, joka tunnistaa ja arvioi datan keräämisen ja hyödyntämisen vaikutuksia yksilölle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Lue, millaisia resursseja TIEKE tarjoaa datavastuullisuuden kehittämiseksi organisaatioissa.

Vastuullisuus on TIEKEn strateginen teema ja yksi neljästä TIEKEn arvosta. Olemme luonnollisesti pohtineet tietoyhteiskunnan eettisiä ulottuvuuksia koko olemassaolomme ajan, mutta viime vuosina olemme pyrkineet tekemään entistä enemmän ajankohtaisia avauksia vastuullisesta digitalisaatiosta. Aloitimme tietosuojaosaamista kehittävällä GDPR2DSM-hankkeella vuonna 2020 ja seuraavana vuonna tartuimme ilmasto- ja ympäristökysymyksiin Green ICT -portfoliolla. Datavastuullisuuden edistäminen on seuraava vastuullisuuden osa-alue, jonka tunnettavuuden parantamiseksi teemme tietoista työtä.  

Tietosuoja-asetuksen voimaantulo oli merkittävä askel kohti datavastuullisempia digipalveluita, mutta miten matka jatkuu tietosuojan tultua perusedellytykseksi? EU-tasolla on valmistelussa kenttään kohdistuvaa digisääntelyä. Samalla myös kansalaisten ja kuluttajien odotukset digioikeuksiensa kunnioittamista kohtaan kasvavat. Tekoälyyn vastuullisuutta pyritään koodaamaan sisään, mutta usein jo lähtöaineisto tuo mukanaan epäreiluja asetelmia. 

Moni organisaatio miettii parhaillaan, miten tuoda vastuullisuus myös digipalveluiden ja datapohjaisten toimintamallien ytimeen. Osa on jo tarttunut toimeen: kansainväliseltä huonekaluketjulta löytyy Digital Ethics Leader, ja samankaltaisia rooleja syntyy taatusti myös muihin organisaatioihin.  
 
”Haluamme TIEKEssä osaltamme edistää vastuullista digitalisaatiota myös datan hyödyntämisen näkökulmasta. Digiosaamisen vauhdittajamme Mikko Eloholma sertifioitui Data Ethics Facilitator -rooliin Open Data Institutessa. Olemmekin lähteneet hyödyntämään tästä valmennuksesta saatuja oppeja omassa tarjonnassamme, jonka avulla vastuullisuuden askelmerkit on helpompi tunnistaa”, TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts kertoo. 

Osallistu huhtikuussa alkavaan datavastuullisuuden valmennukseen!

TIEKE tarjoaa vuonna 2023 datavastuullisuuden valmennusta ammattilaisille. Valmennuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan oman organisaation datavastuullisuuden haasteita, painopisteitä sekä tarvittavia käytännön toimenpiteitä. Valmennuksessa käytetyt työkalut ja mallit pohjautuvat Open Data Instituten ja TIEKEn kattavaan kokemukseen vastuullisesta datan hyödyntämisestä.

Valmennus sisältää yhteistä koulutusta, ohjattuja vertaistapaamisia sekä organisaatiokohtaisen sparrauksen. Valmennuksen aikana esitelemme datavastuullisuuteen liittyviä esimerkkitapauksia Suomesta ja maailmalta. Organisaatiollesi luodaan datavastuullisuuden osa-alueita ja toimenpiteitä havainnollistava canvas, jota voit hyödyntää kehittämistyöhön valmennuksen aikana ja myös sen jälkeen. Muodostamme organisaatiollesi realistisen kehityssuunnitelman datavastuullisuuden suhteen.

”Dataa hyödynnetään tavalla tai toisella kaikissa organisaatioiden toiminnoissa. Datavastuullisuuteen keskittymällä varmistetaan se, että organisaation prosessit ovat selkeitä ja läpinäkyviä sekä työntekijöille että asiakkaille. Asioihin perehtymällä varmistetaan se, että datan hyödyntäminen ei johda yllättäviin seurauksiin esimerkiksi ihmisten yksityisyyden kannalta. Open Data Instituten valmennuksessa esiteltiin paljon malleja datavastuullisuudesta huolehtimiseen, ja hyödynnämme näitä myös TIEKEn tulevassa tarjonnassa”, valmennuskokonaisuudesta vastaava TIEKEn asiantuntija Mikko Eloholma kuvaa. 

Pikakatsaus datavastuullisuuteen tallenteiltamme 

TIEKEn syyskokouksen avoimen osuuden aiheena oli 24.11.2022 datavastuullinen organisaatio ja kuinka sellaiseksi voi tulla. Jos käsite on itsellesi uusi, tarjoavat tilaisuuden tallenteet näkökulmaa aiheeseen. 

TIEKEn digiosaamisen vauhdittaja Mikko Eloholma esitteli lyhyesti sekä datavastuullisuuden käsitteen että TIEKEn tarjontaa datan käsittelyn ja hyödyntämisen eettisyydestä kiinnostuneille. 

Taru Rastas on Sitran Datatalouden tiekartta -projektin johtava asiantuntija. Hän kuvasi esityksessään, kuinka reilu datatalous koostuu sekä datan keräämisestä että sen hyödyntämisestä vastuullisin tavoin. Taru tarjosi lisäksi 6 tärppiä siihen, mistä datavastuullisuutensa kehittämisestä kiinnostuneen organisaation kannattaa aloittaa. 

Lue seuraavaksi