Datavastuullisuuden valmennus alkaa huhtikuussa 2023

Datavastuullisuuden valmennus alkaa huhtikuussa 2023

TIEKE tarjoaa vuonna 2023 datavastuullisuuden valmennusta ammattilaisille. Valmennuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan oman organisaation datavastuullisuuden haasteita ja painopisteitä sekä hankkia ymmärrystä ja työkaluja datavastuullisuuden kehittämiseen.

Datavastuullisuus on vastuullisuustyön muoto, jolla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan datan keräämisen ja hyödyntämisen vaikutuksia yksilöille, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Vastuullisuuteen sitoutuneiden organisaatioiden tulisi voida varmistaa, että omalla datan hyödyntämisellä rakennetaan läpinäkyvästi luottamusta ja myös tarjotaan lisäarvoa osallisille ja asiakkaille. Datavastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä ovat mm.

 • Ymmärtävätkö käyttäjät, miten heidän tietojaan käytetään palvelun tai tuotteen yhteydessä?
 • Mikä on datan hyödyntämisen tavoite? Onko tavoitteen saavuttamiseksi vaihtoehtoisia toimintatapoja? Minkälaisia yllättäviä seurauksia datan hyödyntämisestä voi olla?
 • Onko lähdedatassa puutteita tai vinoumia, jotka vaikuttavat projektin tai palvelun lopputuloksiin?
 • Onko datalähteisiin liittyvät luvat varmistettu ja dokumentoitu?
 • Jaetaanko dataa arvoa luovalla tavalla käyttäjien kanssa tai yhteiskunnassa laajemmin?
 • Huolehditaanko dataan liittyvästä vastuullisuudesta selkeällä vastuunjaolla ja sisäisillä prosesseilla?
 • Onko oman datan käsittelyn hiilijalanjälkeä arvioitu ja pyritty minimoimaan?

Datavastuullisuus on laaja teema, ja valmennuksen tavoitteena onkin oppia tunnistamaan oman organisaation haasteita, painopisteitä sekä tarvittavia käytännön toimenpiteitä. Valmennuksessa käytetyt työkalut ja mallit pohjautuvat Open Data Instituten ja TIEKEn kattavaan kokemukseen vastuullisesta datan hyödyntämisestä.

Vaikka valmennuksessa sivutaankin myös lainsäädännöllistä toimintaympäristöä, ei valmennuksen keskiössä ole tietyn lainsäädännön, kuten GDPR:n, vaatimusten täyttäminen. Tavoittelemme laajempaa näkemystä datavastuullisuudesta ja sen merkityksestä omassa organisaatiossa.

Valmennuksen sisältö ja aikataulu

Valmennus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät datan tai datavastuullisuuden parissa, ja haluaisivat kehittää datavastuullisuutta omassa organisaatiossa. Olet tervetullut valmennukseen myös, jos datavastuullisuus aiheena kiinnostaa, vaikkei se olisi tällä hetkellä organisaatiossasi ajankohtainen kehityskohde.

Valmennuksen hinta on 560 euroa + ALV osallistujaa kohden.

Aloitamme valmennuksen yhteisellä kokoontumisella 25.4.2023. Muiden tapaamisten aikataulu varmistuu pian. Toteutus tulee sisältämään aloitusluennon verkossa, kaksi vertaistapaamista, yhden organisaatiokohtaisen sparrauksen, lopputapaamisen sekä itsenäistä opiskelua. Perehdy valmennuksen tarkempaan ohjelmaan alla olevan valikon kautta.

 • Ennen valmennusta

  • Vapaaehtoinen perehtyminen ennakkomateriaaleihin
  • Organisaatiolle luodaan oma datavastuullisuus-canvas, johon valmennuksessa täydennetään oman vastuullisuustyön painopisteitä, haasteita ja toimenpiteitä. Canvaksen saa käyttöönsä myös valmennuksen jälkeen.

 • Vk 1 – Yhteinen esittely ja työpaja – 25.4.2023 klo 13-16
  • Mitä on datavastuullisuus, ja miksi se on tärkeää?
  • Tapausesimerkkejä Suomesta ja maailmalta
  • Keskeisten työkalujen esittely
  • Työskentely case-esimerkin ympärillä
  • Datavastuullisuuden osa-alueet ja oman organisaation painopisteiden tunnistaminen
  • Datavastuullisuuden keskeisiä toimenpiteitä
  • Vertaisryhmiin jakautuminen tunnistettujen osa-alueiden ja toimenpiteiden pohjalta
 • Vk 3 – Vertaistapaaminen: Läpinäkyvyys datan käsittelyssä (2h)
  • Omaan vertaisryhmään tutustuminen
  • Työskentely läpinäkyvyyteen liittyvän case-esimerkin ympärillä
  • Keskustelua osallistujien painopisteistä datavastuullisuudessa. Kokemusten jakaminen osallistujien haluamalla tarkkuudella.
  • Omien painopisteiden ja toimenpiteiden päivittäminen uuden tiedon pohjalta
 • Vk 4-5 – Osallistujakohtainen tapaaminen (1h)
  • Ajankohtaisten haasteiden tunnistaminen
  • Sparrausta osallistujan kokeman tarpeen mukaan
  • Omien painopisteiden ja toimenpiteiden päivittäminen uuden tiedon pohjalta
 • Vk 7 – Vertaistapaaminen: Datan hyödyntämisen mahdollisuudet ja riskit (2h)
  • Tilannepäivitys ensimmäisen vertaistapaamisen jälkeen.
  • Työskentely seurausten ja riskien arviointiin liittyvän case-esimerkin ympärillä
  • Keskustelua osallistujien painopisteistä datavastuullisuudessa. Kokemusten jakaminen osallistujien haluamalla tarkkuudella.
  • Omien painopisteiden ja toimenpiteiden päivittäminen uuden tiedon pohjalta.
 • Vk 8 – Yhteinen lopputapaaminen (3h)
  • Yhteenveto vertaisryhmien päähavainnoista
  • Mitä sain valmennukselta, ja mitä teen seuraavaksi?
  • Työkalujen ja toimenpiteiden kertaus
  • Oman datavastuullisuus-canvaksen viimeistely

Kiinnostuitko valmennuksesta? Heräsikö kysymyksiä?

Lisätietoa saat Mikko Eloholmalta, joka toimii valmennuksen vastuuohjaajana. Mikon tavoitat sähköpostitse osoitteesta mikko.eloholma@tieke.fi ja puhelimitse: +358 44 491 8296.

Mikko Eloholma työskentelee TIEKEssä digiosaamisen vauhdittajana. Hän ollut kehittämässä digitaalista perusosaamista sekä erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää osaamista mm. nuorten, opettajien ja pk-yritysten parissa. Hankkeissa on kehitetty samalla myös digitaalisia oppimisen menetelmiä ja ratkaisuja. Mikko osallistui keväällä 2022 Open Data Instituten Data Ethics Facilitator- valmennukseen ja on nyt sertifioitu antamaan opastusta datan hyödyntämisen eettisissä kysymyksissä.