Datavastuullisuuden valmennus tulee vuonna 2023

Datavastuullisuuden valmennus tulee vuonna 2023

TIEKE tarjoaa vuonna 2023 datavastuullisuuden valmennusta ammattilaisille. Valmennuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan oman organisaation datavastuullisuuden haasteita ja painopisteitä sekä hankkia ymmärrystä ja työkaluja datavastuullisuuden kehittämiseen.

Datavastuullisuus on vastuullisuustyön muoto, joka tunnustaa ja arvioi datan keräämisen ja hyödyntämisen vaikutuksia yksilölle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. 

TIEKEn datavalmennus käsittelee datavastuullisuutta niin strategioiden, linjausten kuin käytännön prosessien näkökulmasta. Kokonaisuuden keskiössä ei ole tietyn lainsäädännön, kuten GDPR:n, vaatimusten täyttäminen. Sen sijaan tavoittelemme laajempaa näkemystä datavastuullisuudesta ja sen merkityksestä omassa organisaatiossa. 

Dataa ajatuksella: valmennuksen Tavoitteet

Valmennus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät datan tai datavastuullisuuden parissa ja jotka haluaisivat kehittää datavastuullisuutta omassa organisaatiossa. Olet tervetullut valmennukseen myös, jos datavastuullisuus aiheena kiinnostaa, vaikkei se olisi tällä hetkellä organisaatiossasi ajankohtainen kehityskohde.

Toteutus tulee sisältämään aloitusluennon verkossa, 2 vertaistyöskentelypajaa sekä itsenäistä opiskelua. Tarvittaessa osallistuja voi sopia lisäksi oman organisaationsa tarpeisiin räätälöidystä työpajasta TIEKEn kanssa. 

Valmennuskokonaisuutemme pohjautuu Open Data Instituten Data Ethics -kehykseen ja ODIn kehittämiin työkaluihin, Suomen oloihin sovitettuna. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Avaamme ilmoittautumisen valmennukseen keväällä 2023. Sitä ennen voi olla yhteydessä datavastuullisuuden valmennusta koskevissa asioissa Mikkoon, hankkeen vastuuasiantuntijaan TIEKEssä. Mikon tavoitat sähköpostitse osoitteesta mikko.eloholma@tieke.fi.

Mikko Eloholma työskentelee TIEKEssä digiosaamisen vauhdittajana. Hän ollut kehittämässä digitaalista perusosaamista sekä erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää osaamista muun nuorten, opettajien ja pk-yritysten parissa. Hankkeissa on kehitetty samalla myös digitaalisia oppimisen menetelmiä ja ratkaisuja. Mikko osallistui keväällä 2022 Open Data Instituten Data Ethics Facilitator- valmennukseen ja on nyt sertifioitu antamaan opastusta datan keräämisen ja käytön eettisissä kysymyksissä.