Green ICT: kuinka myydä kestäviä digipalveluita?
Digitaaliset prosessit

Green ICT: kuinka myydä kestäviä digipalveluita?

Ilmastoa ja ympäristöä säästävien digipalveluiden ei tarvitse olla kalliita tai monimutkaisia. Näillä näkökulmilla markkinoit kestävää ICT:tä uskottavasti.

Yhä useampi asiakas, sijoittaja ja yhteistyökumppani edellyttää, että digipalvelun ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä sosiaalisen vastuun seikat on huomioitu. Ilmastonmuutosta torjuessamme myös lainsäädäntö todennäköisesti tiukkenee lähivuosina. Yritysten kannattaa ottaa siis etukeno ja varautua jo nyt räätälöimään tuotteensa aidosti kestäviksi. Kolme digipalveluntuottajayritystä vieraili Green ICT -hankkeen webinaarissa 21.10.2021 kertomassa liiketoiminnastaan ja tarkastelun kestävästä, ilmastoviisaasta digistä. Käytännön kokemuksen kautta Exovelle, Kuulealle ja Netumille on kertynyt kokemusta myös siitä, mitä erityispiirteitä kestävän ICT:n markkinointiin liittyy.

Kaikki Green ICT -hankkeen webinaarit julkaistaan TIEKEn YouTube-kanavalla.

Älä hävitä toimivaa

Netum oy:n Legacy to digi® -konsepti perustuu vahvasti kiertotalouteen ja jatkuvuuteen. Digihankkeissa ei pyritä uusimaan kaikkea kerralla, vaan toimivat legacy-järjestelmät integroidaan osaksi uudistustuneita kokonaisuuksia. Tämä mahdollisuus myös kerrotaan avoimesti asiakkaalle ja otetaan huomioon uusien ohjelmistojen integroinnissa olemassaoleviin järjestelmiin.

”Tietysti kiertotalouteen perustuvia palveluita myydessämme myös oman toimintamme täytyy olla kunnianhimoista”, toteaa Jari Jokinen Netumilta. ”Omaan ympäristösuunnitelmaamme kuuluu esimerkiksi tarpeettoman sähkönkulutuksen minimointi. Olemme myös sitoutuneet kierrättämään digilaitteemme. 97 % kaikista laitteistamme saa uuden kodin.”

Vastuullisuus halki prosessin

Exoven Anna Savisaari esittelee, kuinka sekä ympäristövastuuta että sosiaalisen vastuun kysymyksiä tarkastellaan yrityksen toteuttamissa projekteissa halki koko palvelumuotoiluprosessin. Esimerkiksi sosiaalinen vastuu ei ole vain saavutettavuussäädösten täyttämistä. Siihen kuuluu aktiivinen ote, esimerkiksi mahdollisimman monen väestöryhmän osallistamista käyttäjätestaukseen.

”Ilmastoa voi digipalveluiden suunnittelussa ajatella esimerkiksi niin, että palvelussa on selkeä navigoida. Tämä vähentää turhia sivulatauksia. Sekä sovellussuunnittelussa että sisältösuunnittelussa kannattaa suosia selkeyttä ja välttää ylenpalttisuutta. Todella runsas sivusto voi olla paitsi raskas ladata, myös tulkita”, Anna kertoo.

Viherpesulla on 2020-luvulla lyhyet jäljet

Kari Koivisto on Kuulea Oy:n toimitusjohtajana tottunut paitsi palvelemaan asiakasta, myös kouluttamaan heitä tarvittaessa. Kuulea tarjoaa hiilidioksidivapaata konseptia, jossa konesalin hukkalämpö käytetään tuottamaan lämmitystä palveluna (HaaS), sijoitettuna suoraan lämmitettävään kiinteistöön. Koiviston mukaan suhtautuminen kestäviin palveluihin vaihtelee edelleen paljon toimialasta toiseen. Myös organisaation koko voi vaikuttaa.

”Kokemukseni on, että etenkin moni pieni yritys tarvitsee vielä lisää tietoa siitä, kuinka hiilineutraalit digipalvelut heitä hyödyttävät. Itse neuvoisin ottamaan ilmasto- ja ympäristönäkökulman osaksi koko prosessia, laatimaan tarvittaessa tiekarttoja asiakkaan kanssa ja kommunikoimaan avoimesti mahdollisuuksista ja kehityskohteista. Kaikkea viherpesua tulee tietenkin välttää, koska väitteiden uskottavuus on helppo tarkastaa”, Koivisto kertoo esimerkkejä markkinoinnista oppimastaan.

Paneelikeskustelu Green ICT:n myynnistä webinaarissa 21.10.2021

Lue seuraavaksi