TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Vihreä teknologia ja kestävä kehitys ovat nykyajan keskeisiä haasteita ICT-alalla, jossa energiankulutus ja ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Kaikkialla maailmassa organisaatiot etsivät keinoja pienentää hiilijalanjälkeään ja edistää ekologisesti kestävämpiä käytäntöjä.

TIEKE on ottanut nämä haasteet vakavasti ja kehittänyt kattavia ja monipuolisia työkaluja kestävämpään ICT-toimintaan. Niiden avulla yritykset voivat arvioida, kouluttaa ja suunnata toimintaansa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Valjasta ilmaiset työkalut kestävän digitalisaation edistämiseen!

Tarjolla olevat työkalut on koottu TIEKEn ylläpitämään Green ICT -portaaliin. Portaalin työkaluilla on useita hyötyjä. Ne esimerkiksi:

 • helpottavat liikkeelle lähtöä Green ICT -asioissa
 • auttavat löytämään kehityskohteita
 • auttavat mittaamaan tehtyjen kehitystoimenpiteiden todellisia vaikutuksia
 • helpottavat hankintojen painottamista vihreämpään suuntaan
 • ohjaavat koko yrityksen toimintaa vihreään suuntaan.

Kaikki työkalut ovat yritysten maksutta hyödynnettävissä.

Green ICT -portaalin työkaluja

Green ICT -portaalista löytyy oppaita ja itsearviointityökaluja monille erilaisille toimijoille, ja ne auttavat lähtemään liikkeelle toiminnan kehittämisessä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Portaalin tietopankissa on oppaita mm. hankkijoille ja sovelluskehittäjille sekä tietosalkku pk-yrityksille Green ICT:n haltuunottoa varten. Hankkeiden tuottajien oppaista puolestaan saa hyvän peruskäsityksen, miten lähteä tekemään ohjelmistotuotantoa vihreämmin.

Lisäksi portaalissa on lukematon määrä hyödyllisiä videotallenteita ja alan sanastoa, mikäli käsitteet ovat vielä uusia. Portaalissa on myös kaksi kätevää työkalua:

Green ICT -työkalu

 • Tämä ilmainen työkalu on helppokäyttöinen monivalintakysely, jolla kartoitetaan ICT:n roolia liiketoiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutuksissa.
 • Työkalu tuottaa kehityssuunnitelmapohjan, jonka avulla voidaan suunnitella ohjelmistotuotannon sekä ohjelmistokonsultoinnin vihreää siirtymää.

MitViDi-työkalu

 • Ilmainen työkalu auttamaan ohjelmistojen energiakulutuksen ja ilmastovaikutusten arviointia.
 • Työkalu on tarkoitettu helpottamaan ICT-hankintojen vertailua ja kilpailutuksia.
 • Työkalu sopii niin julkishallinnolle, yrityksille kuin muillekin ICT-hankintoja pohtiville toimijoille.
 • Työkalu sisältää hankintakriteerit perusteluineen ja auttaa hankkijaa valitsemaan omaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat kriteerit.
 • Lisäksi ohjelmistoalan yritykset voivat käyttää MidViDi-työkalua oman palvelunsa, tuotteensa ja toimintansa ympäristövaikutusten arvioimiseen.

Ilmaisia työkaluja voi kokeilla suoraan Green ICT -portaalissa.

Työkaluja, jotka vastaavat yritysten tarpeisiin

Aikaisemmissa Green ICT -hankkeissa syntyneitä hyödyllisiä työkalupaketteja laajennetaan nyt alkaneessa Visiiri-hankkeessa. Visiiri kokoaa yhteen olemassa olevat työkalut sekä kehittää lisää työkaluja, tietopaketteja ja koulutuksia, jotka auttavat yrityksiä ja muita toimijoita ilmasto- ja ympäristötyössä.

Laajennus toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa, sillä Green ICT -työkalujen ja muiden materiaalien tulee vastata yritysten todellisia tarpeita. Työkalut ovatkin näin huippuyliopistojen ja kansainvälistä tunnustusta saaneiden asiantuntijoiden sekä yritysten välisen yhteistyön tulosta.

Lähtemällä mukaan Visiiri-hankkeeseen yritys pääsee kehittämään kaikenkattavaa ohjeistus- ja itseopiskelupakettia tietotaidon ylläpitämiseen sekä kehittämiseen ja saa apua omaan ympäristötyöhön. Näin hankkeessa tuotettu materiaali vastaa ICT-alan yritysten tarpeisiin mahdollisimman kattavasti.

Green ICT -hankkeen projektipäällikkö Antti Sipilä

Green ICT Visiiri -hankkeessa toteutettavien työkalujen ja informaatiopakettien myötä yritysten ja muiden toimijoiden on entistä helpompi suunnitella, kouluttautua ja ohjata omaa toimintaansa kestävämpään suuntaan.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela