Vähäpäästöisten tuotteiden ja palveluiden maksutonta kehityskonsultointia ohjelmistoalan pk-yrityksille
Vastuullisuus

Vähäpäästöisten tuotteiden ja palveluiden maksutonta kehityskonsultointia ohjelmistoalan pk-yrityksille

Green ICT -hanke tarjoaa viidelle ohjelmistoalan yritykselle maksutonta konsultointia, jossa arvioidaan yrityksen tuotantoprosessin nykyisiä ilmastovaikutuksia ja luodaan pohjaa vihreän siirtymän kehityssuunnitelmalle. Hae mukaan 23.10.2022 mennessä!

Mukaan lähtevät yritykset pääsevät kehittämään omaa tuote- tai palvelutarjontaansa ilmasto- ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Kukin yritys saa tämän työn tuloksena raportin, joka dokumentoi nykytilaa, ja pohjan kehityssuunnitelmalle. Suunnitelman avulla yritys voi lähteä kehittämään tuotantoprosessiaan. De minimis -tuella toteutettavan konsultoinnin laskennallinen arvo on 1 500 euroa, ja sen toteuttaa Green ICT -hanke yhteistyössä Exove Design oy:n kanssa.

Konsultoinnit ovat osa Green ICT:llä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille -hankkeen toimintaa, jota TIEKE, LUT-yliopisto ja TIVIA toteuttavat EAKR-rahoituksella. Yrityskonsultoinneista kertyneen aineiston perusteella hanke luo yleisesti sovellettavan mallin ohjelmistotuotantoprosessin vihreään siirtymään. Tämä malli toimii myös pohjana myöhemmin julkaistavalle verkkotyökalulle.

Mitä yrityksiltä odotetaan?

Tässä projektissa yritykset osallistuvat palvelumuotoiluprosessiin kahdessa vaiheessa sekä erikseen sovitusti kolmannessa vaiheessa. 

1. Kartoitusvaihe
Tutkimusvaiheessa pyrimme luomaan kokonaiskuvaa yritysten ohjelmistotuotannon nykytilanteesta ilmasto- ja ympäristövaikutusten osalta ja etsimme kehityskohteita. Kartoitusvaihe ajoittuu vuoden 2022 viikoille 42–44 tai sopimuksen mukaan. Toteutustapana on yrityskohtainen haastattelu yrityksen vastuullistyöhön perehtyneiden edustajien kanssa. Kartoitushaastattelun kesto on noin 1 tunti.

2. Testausvaihe
Yritykset pääsevät testaamaan kartoituksen pohjalta kehitettyä itsearviointirunkoa ja antamaan palautetta verkkotyökalusta. Testausvaihe ajoittuu vuoden 2022 viikoille 45–47 tai sopimuksen mukaan. Yritysten edustajilta kerätään huomioita verkkotyökalun pilotista erikseen sovittuna ajankohtana. Testaushaastattelun kesto on noin 1 tunti.

3. Potentiaalinen konsultointi- ja seurantavaihe
Yritysten kanssa saatetaan lisäksi sopia konsultatiivisia tapaamisia, jotta hanke saa tietoa kehityssuunnitelman toimivuudesta käytännön toteutustyössä. Tämän pohjalta yritys saa lisätukea suunnitelman kehittämiseen. Osana kolmatta vaihetta kerätään myös lisää yritysten huomioita verkkotyökalun kehittämiseksi.

Kriteerit osallistuville yrityksille

Mukaan ilmoittautuvan yrityksen tulee olla pk-yritys Uudenmaan alueelta ja toimia ohjelmistoalalla. Alalla toimiminen tarkoittaa sitä, että pääosan yrityksen liikevaihdosta tulee koostua ohjelmistokehitystyöstä tai ohjelmistokehityksen konsultoinnista. Konsultointiin osallistuvan yrityksen tulee sitoutua tekemään prosessin aikana kehitetyn rungon pohjalta valmis kehityssuunnitelma. Lisäksi yritykselle annetusta de minimis -tuesta tehdään hankkeen rahoittajalle tuki-ilmoitus, missä hankehenkilöstö tarvittaessa auttaa yritystä.

Kaikista osallistuvista yrityksistä tehdään myös tapauskuvaus, joka julkaistaan aikanaan Green ICT -ekosysteemin informaatioportaalissa. Tapauskuvaus voidaan oman toiveenne mukaan julkaista joko yrityksen nimellä tai anonymisoituna niin, ettei yksittäistä yritystä ole mahdollista tunnistaa. Lisäksi prosessissa syntynyttä dataa voidaan käyttää anonymisoituna tieteellisessä tutkimuksessa.

Miten mukaan?

Kun mukaan lähteminen kiinnostaa, lähettäkää vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse Green ICT -hankkeen projektipäällikkö Antti Sipilälle osoitteeseen antti.sipila@tieke.fi 30.10. klo 23:59 mennessä. Laittakaa viestin aihekenttään otsikko “Hakemus Green ICT -konsultointiin, yrityksen nimi”. Tarvittaessa voitte pyytää lisätietoja Antilta puhelimitse numerosta 044 98 44 646.

Lue seuraavaksi