DiyKS – tapahtumatallenteet ja diapakat

Tulevat webinaarit

Digikyvykkyyden vauhdittaminen yrityksissä ja yhteisöissä 22.11.2023

DiyKS-hankkeen päätöswebinaarissa kuulet ajankohtaisista digiaiheista, digitalisaation edistämisestä ja tulevaisuuden näkymistä. Webinaarissa pureudutaan tekoälyn yrittäjille tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä selvitetään, mitä ovat digitukijoiden verkosto ja digitutorit. Lisäksi webinaarissa keskustellaan iäkkäiden hyvinvointikaverista ja mobiiliroboteista, joiden taitoja hyödynnetään iäkkäiden arjen tukemisessa.   

Webinaarinauhoitukset

Olemme järjestäneet hankkeessa webinaareja, joissa olemme opastaneet yrityksiä ja yhdistyksiä erityisesti tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtimisessa, digitaalisten perustaitojen tunnistamisessa sekä verkkolaskutuksen käyttöönotossa. Alle on listattu webinaarit ja tarjottu linkit niiden tapahtumasivuille. Tapahtumasivuille on koottu linkit tallenteisiin sekä joissain tapauksissa myös esitysmateriaaleihin pdf-muodossa.

Digitaalinen hyvinvointi

Digitaalinen hyvinvointi on sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia digitaalisten laitteiden ja palveluiden sisältämässä arjessa. Laitteiden ja sovellusten käyttöä kannattaa pyrkiä hallitsemaan ja tarvittaessa rajaamaan sekä työssä että vapaa-ajalla. Digitaaliset ratkaisut voivat kuitenkin myös tarjota dataa oman hyvinvoinnin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi.

Datavastuullisuus – läpinäkyvyyttä, luottamusta ja lisäarvoa

Datavastuullisuuden toimenpiteillä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan datan keräämisen ja hyödyntämisen vaikutuksia yksilöille, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Vastuullisuuteen sitoutuneiden organisaatioiden tulisi voida varmistaa, että omalla datan hyödyntämisellä rakennetaan läpinäkyvästi luottamusta ja myös tarjotaan lisäarvoa osallisille ja asiakkaille. Puheenvuorossa esitellään aihetta yleisesti sekä käytännön esimerkkien kautta.

Green ICT – mitä se on?

Digitaalisten palveluiden ja laitteiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset kasvavat jatkuvasti. Green ICT on kestävän kehityksen mukaista tieto- ja viestintätekniikkaa. ICT:n tuottajilla, hankkijoilla ja käyttäjillä on mahdollisuuksia hallita ympäristövaikutuksia aiheeseen tutustumisen jälkeen.


Tietosuojan perusteita yrityksille ja yhteisöille

Oletteko huolehtineet siitä, että kaikelle henkilötietojen käsittelyllenne on olemassa lainmukainen peruste? Kuvaako organisaatiosi tietosuojaseloste ymmärrettävästi sen, mitä varten henkilötietoja käsitellään? GDPR:n eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 2018, mutta kartoitusten mukaan esim. pk-yritysten tietosuojassa riittää vielä kehittämistä. Webinaarissa esitellään tietosuojan peruskäsitteitä ja perehdytään aiheeseen erityisesti käsittelyn tarkoitusten ja perusteiden osalta, mikä antaa hyvän pohjan oman tietosuojan dokumentoinnille ja kehittämiselle.

Tietoturvan inhimilliset riskit ja ratkaisut

Mitä ovat yleisimmät yritysten ja yhdistysten tietoturvariskit? Miten varautua riskeihin ja toimia, jos esimerkiksi tietoturvaloukkauksia tapahtuu? Viimeisen vuoden aikana on uutisoitu paljon tietomurroista ja palvelunestohyökkäyksistä, mutta pk-yrityksen riskit toteutuvat monesti mm. huolimattomuuden tai puutteellisen työntekijöiden perehdytyksen seurauksena. Webinaarissa tutustutaan tietoturvan perusteisiin, keskeisiin inhimillisiin riskeihin sekä hyviin toimintatapoihin.

Näytä digitaidot osaamismerkeillä

Mitä ovat osaamismerkit? Miten voin hyödyntää osaamismerkkejä oman digiosaamiseni kehittämisessä ja osoittamisessa? Mitä hyötyä niistä olisi yrityksen tai yhdistyksen henkilöstölle? Osaamismerkit kasvattavat suosiotaan. Ne ovat motivoiva tapa tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin opinnoissa, työssä ja vapaa-ajalla hankittua osaamista. Tässä webinaarissa tutustut digitaitojen osaamismerkkeihin ja kuulet, miten niitä pääsee DiyKS-hankkeen yhteydessä suorittamaan.

Tietoturvaa ei voi kokonaan ulkoistaa

Osa tietoturvariskeistä johtuu inhimillisistä virheistä, mutta minkälaisilla toimenpiteillä organisaatio voi huolehtia tietoturvan toteutumisesta? Webinaarissa tutustutaan tietoturvan perusteisiin sekä keskeisiin organisaation varautumistapoihin.

Tietosuoja on näyteikkuna yrityksen vastuulliseen toimintaan

Kuvaako organisaatiosi tietosuojaseloste ymmärrettävästi sen, mitä varten ja miten henkilötietoja käsitellään? GDPR:n eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 2018, mutta kartoitusten mukaan esim. pk-yritysten tietosuojassa rittää vielä kehittämistä. Webinaarissa esitellään tietosuojan peruskäsitteitä ja perehdytään aiheeseen erityisesti läpinäkyvyyden ja henkilötietojen käsittelystä informoinnin näkökulmasta. Webinaarissa tarjotaan käytännön vinkkejä yrityksen tai yhteisön tietosuojaselosteen laadintaan.

Verkkolaskutuksen alkeet – Maksaako verkkolaskutus vaivan?

Verkkolasku tarkoittaa sähköistä laskua, joka lähetetään, käsitellään ja vastaanotetaan koneluettavassa ja täysin digitaalisessa muodossa. Verkkolaskutus vähentää virheiden määrää, minkä lisäksi se on nopeampaa, kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää kuin perinteinen laskutus. Verkkolaskutuksen avulla yritykset ja yhteisöt voivat myös seurata laskujen maksutilannetta reaaliaikaisesti. Webinaarissa kerrotaan verkkolaskutuksen perusteista ja käyttöönotosta.

Huoltokirja auttaa yhdistystä tietohallinnon kiemuroissa

Mitä käytäntöjä yhdistyksellä on etäkokousten järjestämiseen? Kuka ylläpitää nettisivuja, ja mitä hashtageja sosiaalisen median julkaisuissa käytetään? Yhdistyksen huoltokirja on tietohallinnon dokumentointiin suunniteltu pohja, jonka avulla varmistetaan, että tieto yhdistyksen teknologioista ja toimintatavoista on helposti saatavilla. Kun kaikki noudattavat samoja työtapoja, on toiminta ja viestintä sujuvampaa. TIEKEn on aiemmin InPromptu-hankkeessa julkaissut avoimesti saatavilla olevan yhdistyksen huoltokirjan pohjan, jota webinaarissa esitellään.

Mitä verkkolaskutuksesta aina halutaan tietää: yleisimmät haasteet ja ratkaisut

Verkkolasku tarkoittaa sähköistä laskua, joka lähetetään, käsitellään ja vastaanotetaan koneluettavassa ja täysin digitaalisessa muodossa. Verkkolaskutus vähentää virheiden määrää, minkä lisäksi se on nopeampaa, kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää kuin perinteinen laskutus. Webinaarissa esittelemme yritysten ja yhteisöjen verkkolaskutuksen yleisimpiä haasteita sekä tarjoamme niihin ratkaisuja. Tarjoamme myös vinkkejä avoimen verkkolaskuosoitteiston hyödyntämiseen.