Vaihtoehtoa ei ole: pienenkin toimijan on pidettävä tietonsa suojassa
Digikyvykkyys

Vaihtoehtoa ei ole: pienenkin toimijan on pidettävä tietonsa suojassa

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt -hankkeen webinaarit ovat kustannustehokas tapa hankkia perustiedot tietoturvasta ja -suojasta, joita kaikki vastuullisesti toimivat organisaatiot tarvitsevat.

Yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä kaikenlaiset organisaatiot kokoon ja yhteisömuotoon katsomatta tarvitsevat perustiedot siitä, miten suojata tietojaan ja järjestelmiään sekä huolehtia, että henkilötietoja käsitellään kuten kuuluu.

Tietoturva ja tietosuoja kulkevat käsikkäin. Tietoturvalla viitataan toimiin, joilla organisaatiot suojaavat tietojaan, järjestelmiään ja palveluitaan ulkoisilta uhilta, kuten haittaohjelmilta ja tietomurroilta. Tietoturva ei rajoitu palomuuriin ja virustorjuntaan, vaan turvallisuudesta huolehditaan myös salasana- ja käyttöoikeuskäytännöillä ja ylipäätään sillä, että ihmisillä on riittävät perustiedot turvallisesta toiminnasta.

Tietosuoja puolestaan liittyy henkilötietojen käsittelyyn ja on jokaisen perusoikeus. Kaikilla on oikeus siihen, että heidän henkilötietojaan käsitellään huolellisesti eikä niitä esimerkiksi jaeta liian laajasti. Henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä ja käsittelystä, mm. siitä mihin tarkoitukseen hänen tietojaan kerätään ja mihin niitä mahdollisesti luovutetaan.

Vaikka tietoturva ja -suoja yhdistetään hyvin usein teknologiaympäristöön, molemmat ovat tärkeitä, vaikka tiedot olisivat tallennettuna ruutuvihkoon. Tallennusvälineestä riippumatta henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Niitä käsiteltäessä on noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Tietoturvan ja tietosuojan yhteispeli

Pienetkään toimijat eivät ole immuuneja tietoturva- ja tietosuojaloukkauksille. Vaikka niihin ei kohdistuisi vieraan vallan kyberhyökkäystä, jo vanha, kadonnut USB-tikku tai lukitsematon puhelin voi aiheuttaa tolkuttoman määrän hämminkiä ja vahinkoa.

Turvan ja suojan yhteispeli on keskeistä varmistettaessa, että organisaatiot toimivat vastuullisesti ja turvallisesti. Tietoturvasta huolehtiminen auttaa estämään tietojen väärinkäytöksiä ja vuotoja, jotka ovat omiaan vaarantamaan tietosuojaa. Tietosuojakäytäntöjen pohtiminen ja kirjaaminen taasen ohjaa tietoturvan toteuttamista, kun arvioidaan, miten henkilötietoja säilytetään ja kuka niihin pääsee käsiksi.

Oli kyse sitten yrityksen asiakkaista tai järjestöjen jäsenistä, yhä useampi on kiinnostunut siitä, ovatko tiedot turvassa ja miten niitä käsitellään. Organisaatioilla on tässä paikka osoittaa, että se toimii vastuullisesti.

– – –

DiyKS-hankkeen webinaarit ovat hyvä tilaisuus hankkia perustietoa tietoturvasta ja tietosuojasta:

PS. Jos toimit Keski-Suomen alueella ja haluat osoittaa omaa digiosaamistasi, tutustu Digitaitojen osaamismerkkeihin. Niitä on mahdollista suorittaa maksutta DiyKS-hankkeen yhteydessä.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä