Vaihtoehtoa ei ole: pienenkin toimijan on pidettävä tietonsa suojassa
Digikyvykkyys

Vaihtoehtoa ei ole: pienenkin toimijan on pidettävä tietonsa suojassa

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt -hankkeen webinaarit ovat kustannustehokas tapa hankkia perustiedot tietoturvasta ja -suojasta, joita kaikki vastuullisesti toimivat organisaatiot tarvitsevat.

Yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä kaikenlaiset organisaatiot kokoon ja yhteisömuotoon katsomatta tarvitsevat perustiedot siitä, miten suojata tietojaan ja järjestelmiään sekä huolehtia, että henkilötietoja käsitellään kuten kuuluu.

Tietoturva ja tietosuoja kulkevat käsikkäin. Tietoturvalla viitataan toimiin, joilla organisaatiot suojaavat tietojaan, järjestelmiään ja palveluitaan ulkoisilta uhilta, kuten haittaohjelmilta ja tietomurroilta. Tietoturva ei rajoitu palomuuriin ja virustorjuntaan, vaan turvallisuudesta huolehditaan myös salasana- ja käyttöoikeuskäytännöillä ja ylipäätään sillä, että ihmisillä on riittävät perustiedot turvallisesta toiminnasta.

Tietosuoja puolestaan liittyy henkilötietojen käsittelyyn ja on jokaisen perusoikeus. Kaikilla on oikeus siihen, että heidän henkilötietojaan käsitellään huolellisesti eikä niitä esimerkiksi jaeta liian laajasti. Henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä ja käsittelystä, mm. siitä mihin tarkoitukseen hänen tietojaan kerätään ja mihin niitä mahdollisesti luovutetaan.

Vaikka tietoturva ja -suoja yhdistetään hyvin usein teknologiaympäristöön, molemmat ovat tärkeitä, vaikka tiedot olisivat tallennettuna ruutuvihkoon. Tallennusvälineestä riippumatta henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Niitä käsiteltäessä on noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Tietoturvan ja tietosuojan yhteispeli

Pienetkään toimijat eivät ole immuuneja tietoturva- ja tietosuojaloukkauksille. Vaikka niihin ei kohdistuisi vieraan vallan kyberhyökkäystä, jo vanha, kadonnut USB-tikku tai lukitsematon puhelin voi aiheuttaa tolkuttoman määrän hämminkiä ja vahinkoa.

Turvan ja suojan yhteispeli on keskeistä varmistettaessa, että organisaatiot toimivat vastuullisesti ja turvallisesti. Tietoturvasta huolehtiminen auttaa estämään tietojen väärinkäytöksiä ja vuotoja, jotka ovat omiaan vaarantamaan tietosuojaa. Tietosuojakäytäntöjen pohtiminen ja kirjaaminen taasen ohjaa tietoturvan toteuttamista, kun arvioidaan, miten henkilötietoja säilytetään ja kuka niihin pääsee käsiksi.

Oli kyse sitten yrityksen asiakkaista tai järjestöjen jäsenistä, yhä useampi on kiinnostunut siitä, ovatko tiedot turvassa ja miten niitä käsitellään. Organisaatioilla on tässä paikka osoittaa, että se toimii vastuullisesti.

– – –

DiyKS-hankkeen webinaarit ovat hyvä tilaisuus hankkia perustietoa tietoturvasta ja tietosuojasta:

PS. Jos toimit Keski-Suomen alueella ja haluat osoittaa omaa digiosaamistasi, tutustu Digitaitojen osaamismerkkeihin. Niitä on mahdollista suorittaa maksutta DiyKS-hankkeen yhteydessä.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin
Datatalous

Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek saapuu taas Tampereelle 3.10.2023. TIEKE on yhteistyökumppanina tapahtuman kestävää, tulevaisuussuuntautunutta teknologiakehitystä käsittelevässä Sustainable and Future-proof Tech -ohjelmapolussa. Mitä organisaatioilta odotetaan digi- ja datavastuullisuuden osalta? Miten tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet? Näkökulmia teemaan avaamassa mm. Tuuli Ojala (LVM), Janne Kalliola (Exove) ja Joonas Mikkilä (Teknologiateollisuus). Lue lisää ja ilmoittaudu.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Digikyvykkyys
3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen
Digikyvykkyys
Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hankkeen alkukyselyn perusteella lasten terveydentilaa kuvaavien tietojen, etenkin allergiatietojen, käsittely harrastustoiminnassa herättää kysymyksiä. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa suuntaviivoja lapsen terveystietojen asianmukaiseen käsittelyyn harrastustoiminnassa.

Emmi Iivonen