Vaihtoehtoa ei ole: pienenkin toimijan on pidettävä tietonsa suojassa
Digikyvykkyys

Vaihtoehtoa ei ole: pienenkin toimijan on pidettävä tietonsa suojassa

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt -hankkeen webinaarit ovat kustannustehokas tapa hankkia perustiedot tietoturvasta ja -suojasta, joita kaikki vastuullisesti toimivat organisaatiot tarvitsevat.

Yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä kaikenlaiset organisaatiot kokoon ja yhteisömuotoon katsomatta tarvitsevat perustiedot siitä, miten suojata tietojaan ja järjestelmiään sekä huolehtia, että henkilötietoja käsitellään kuten kuuluu.

Tietoturva ja tietosuoja kulkevat käsikkäin. Tietoturvalla viitataan toimiin, joilla organisaatiot suojaavat tietojaan, järjestelmiään ja palveluitaan ulkoisilta uhilta, kuten haittaohjelmilta ja tietomurroilta. Tietoturva ei rajoitu palomuuriin ja virustorjuntaan, vaan turvallisuudesta huolehditaan myös salasana- ja käyttöoikeuskäytännöillä ja ylipäätään sillä, että ihmisillä on riittävät perustiedot turvallisesta toiminnasta.

Tietosuoja puolestaan liittyy henkilötietojen käsittelyyn ja on jokaisen perusoikeus. Kaikilla on oikeus siihen, että heidän henkilötietojaan käsitellään huolellisesti eikä niitä esimerkiksi jaeta liian laajasti. Henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä ja käsittelystä, mm. siitä mihin tarkoitukseen hänen tietojaan kerätään ja mihin niitä mahdollisesti luovutetaan.

Vaikka tietoturva ja -suoja yhdistetään hyvin usein teknologiaympäristöön, molemmat ovat tärkeitä, vaikka tiedot olisivat tallennettuna ruutuvihkoon. Tallennusvälineestä riippumatta henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Niitä käsiteltäessä on noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Tietoturvan ja tietosuojan yhteispeli

Pienetkään toimijat eivät ole immuuneja tietoturva- ja tietosuojaloukkauksille. Vaikka niihin ei kohdistuisi vieraan vallan kyberhyökkäystä, jo vanha, kadonnut USB-tikku tai lukitsematon puhelin voi aiheuttaa tolkuttoman määrän hämminkiä ja vahinkoa.

Turvan ja suojan yhteispeli on keskeistä varmistettaessa, että organisaatiot toimivat vastuullisesti ja turvallisesti. Tietoturvasta huolehtiminen auttaa estämään tietojen väärinkäytöksiä ja vuotoja, jotka ovat omiaan vaarantamaan tietosuojaa. Tietosuojakäytäntöjen pohtiminen ja kirjaaminen taasen ohjaa tietoturvan toteuttamista, kun arvioidaan, miten henkilötietoja säilytetään ja kuka niihin pääsee käsiksi.

Oli kyse sitten yrityksen asiakkaista tai järjestöjen jäsenistä, yhä useampi on kiinnostunut siitä, ovatko tiedot turvassa ja miten niitä käsitellään. Organisaatioilla on tässä paikka osoittaa, että se toimii vastuullisesti.

– – –

DiyKS-hankkeen webinaarit ovat hyvä tilaisuus hankkia perustietoa tietoturvasta ja tietosuojasta:

PS. Jos toimit Keski-Suomen alueella ja haluat osoittaa omaa digiosaamistasi, tutustu Digitaitojen osaamismerkkeihin. Niitä on mahdollista suorittaa maksutta DiyKS-hankkeen yhteydessä.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela