VS-digi-hanke jatkuu kevätkauden 2021
Uutta osaamista

VS-digi-hanke jatkuu kevätkauden 2021

Vuoden 2020 koronatilanne siirsi VS-digi-hankkeen lähitapahtumat verkkoon. Siirtymisen myötä hankerahaa jäi käyttämättä, mikä mahdollistaa toiminnan jatkamisen keväällä 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeelle jatkoaikaa kesäkuun 2021 loppuun saakka. Koronatilanne siirsi kaikki suunnitellut lähitapahtumat verkkoon, jolloin hankerahaa jäi toiminnan jatkamiseksi keväällä 2021.

Kevään 2021 aikana tulemme järjestämään verkkokoulutuksia hankkeessa mukana olevien toiveiden pohjalta, huomioiden erityisesti vapaan sivistystyön tuntiopettajat. Koulutuksia on toivottu mm. seuraavilta aihealueilta: fasilitointi verkossa, ryhmätyöskentely verkkoympäristöissä, palvelumuotoilu, ongelmanratkaisutaidot verkossa (neuvonta ja digituki) sekä erilaiset case-esimerkit, esim. kielikoulutukset verkossa. Lisäksi jatkamme digitutorverkoston ylläpitämistä ja kehittämistä sekä pohdimme tämän arvokkaan verkoston tulevaisuutta hankkeen päättymisen jälkeen.

Digitutorit verkossa

VS-digi-hankkeen tavoitteena on suunnitella, kokeilla ja vakiinnuttaa digitutor-toiminnan malli. Vapaan sivistystyön kentällä on paljon oppilaitoksia ympäri maata, osa pieniä, osa isoja. Näemmekin hankkeessa, että digitutoreiden kannattaa verkostoitua keskenään, jotta he voivat tukea toinen toistaan työssään ja oppia toisiltaan.

Digitutor toimii vertaistukena osaamisen ja toimintamallien kehittämisessä niin omassa oppilaitoksessa kuin verkostoissa, tehden yhteistyötä muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa.

”Jokainen osaa jotain – yhdessä osaamme enemmän”

Digitutor-verkostolle on järjestetty runsaasi koulutusta, tähän mennessä yli 50 koulutustapahtumaa! Lisäksi käytämme verkoston kanssa Peda.net-ympäristössä Intranetia ja mobiiliapplikaatio Emilliä tiedon jakamiseen ja verkostoitumiseen. Tapaamme myös kerran kuussa verkkotapaamisessa, jossa vapaa keskustelu, kysymykset ja ajankohtaiset asiat ovat pääroolissa.

”Paras palkinto on, kun huomaa miten voi auttaa toista”

Digitutoreille myönnetään toiminnastaan myös digitaalisia osaamismerkkejä.

Digitutorin osaamismerkit
Digitutorin osaamismerkit

Pilottien tulokset hyötykäyttöön

Hankkeessa on toteutettu 12 pilottia kansalaisopistoissa, kansanopistoissa ja opintokeskuksissa. Pilottien tavoitteena oli testata ja rakentaa toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa myös muihin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin.

Pilotteja järjestettiin ympäri maata hyvin erilaisista aiheista, mm. henkilöstön osaamisen kehittäminen, vertaisohjaajakouluttaja- ja digitutor-toiminnan kehittäminen, osallistava kurssisuunnittelu, digitaalisen asiakaspalvelun kehittäminen, osaamismerkkien käyttöönotto, verkkomuistikoulu, ikäihmisten digijumppa ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen verkossa.

Näihin upeisiin pilotteihin kannattaa tutustua ja poimia oppeja myös omaan käyttöön.

Tuntiopettajien rooli tutkimuksen kohteena

Hankkeen osana toteutetaan myös gradututkimus, jossa keskitytään erityisesti tuntiopettajien rooliin ja asemaan vapaan sivistystyön kentällä. Gradussa pohditaan mm. työn muutoksia, digitalisaation vaikutuksia työhön, henkilöstön asenteita digitalisaatiokehitystä kohtaan sekä oman osaamisen tasoa ja kehittämistarpeita.

Tuntiopettajat näkevät, että 10 vuoden päästä etäopetus ja verkko-oppimisympäristöt ovat arkipäivää. Samalla myös opettajuus muuttuu ohjaavampaan suuntaan. He näkevät myös laitteiden ja opiskelijoiden laitteenkäyttötaitojen kehittyneen huomattavasti nykyisestä. Uudet teknologiat on huomioitava omassa osaamisessa ja opetuksen sisällöissä. Työn tuloksellisuus korostuu, vaikka opetuksessa tullaan todennäköisesti säästämään paljonkin.

Gradun julkaisuaika on helmikuu 2021.  

Lisätiedot

Lue seuraavaksi