Osaamismerkit opetushenkilöstön osaamisen todentamisessa
Digikyvykkyys

Osaamismerkit opetushenkilöstön osaamisen todentamisessa

Vapaan sivistystyön henkilöstön osaamista kehitetään pitkäjänteisesti kohti osaamisperusteisten koulutusten suunnittelua ja toteutusta. Osaamisperusteisuutta hyödynnetään osaamismerkkien osaamiskuvauksissa, niinpä osaamismerkit ovatkin luonnollinen tapa todentaa tätä osaamista.

Digitaaliset osaamismerkit ovat erinomainen tapa arvioida koulutuksen suorittajien osaamista. Todentaminen voidaan tehdä esimerkiksi merkkihakemuksen avulla. Kun koulutus tai sen osa on suoritettu hyväksytysti, saa osallistuja digitaalisen osaamismerkin omaan osaamismerkkipassiinsa. Sieltä merkkiä voi jakaa eteenpäin, lisätä linkin vaikkapa sähköiseen allekirjoitukseen tai omaan osaamisportfolioonsa.

Osaamisperusteisuus osaamismerkkien aiheena

Osaamisperusteisuuteen liittyvien koulutusten ensimmäiset osaamismerkit toteutettiin ja myönnettiin TIEKEn Open Badge Factoryssa vuonna 2020. Koulutuksessa oli neljä osiota, joten myös osaamismerkkejä oli neljä. Kun kaikki merkit oli suoritettu hyväksytysti, sai henkilö kuuden opintopisteen arvoisen koontimerkin.

Osaamisperusteisuuden osaamismerkit

Kahdella seuraavalla koulutuskierroksella osaamismerkit päivittyivät ja ne siirtyivät Oulun ammattikorkeakoulun myönnettäviksi. Vuosina 2021-2022 toteutettu koulutus oli kokonaisuudessaan 8 opintopisteen laajuinen ja osallistujat suorittivat yhden tai useamman osion. Jokaisesta hyväksytysti suoritetusta osiosta sai osaamismerkin.

Kolmas, nyt käynnissä oleva Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -koulutus on laajuudeltaan neljä opintopistettä ja siinä hyödynnetään edellisen kierroksen osaamismerkkejä soveltuvin osin.

Koulutusten uusimmista osaamismerkeistä löydät tietoa myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta.

Lue myös OAMK/AMOKin julkaisu osaamismerkkien hyödyntämisestä osaamisperusteisissa koulutuksissa.

Yhteistyössä rakennetut koulutukset vastaavat vapaan sivistystyön tarpeisiin

TIEKE on toteuttanut Opetushallituksen rahoittamia osaamisperusteisuuteen keskittyviä koulutuksia vapaan sivistystyön henkilöstölle yhteistyössä vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen kanssa vuodesta 2020 alkaen.

Mukana kumppaniverkostossa ovat alusta lähtien olleet Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot ry ja Opintokeskus Sivis. Lisäksi kumppaneina tai viestinnällisinä kumppaneina ovat olleet Vapaa Sivistystyö ry, Bildningsalliansen ja Suomen Urheiluopistot.

Vuonna 2021 koulutusyhteistyöhön hyppäsi mukaan myös Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus, tuoden koulutuksiin lisää asiantuntijasisältöjä.

Logobanneri
Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -koulutushankkeen toteuttajaverkosto

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö