Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -koulutuksen tavoitteena on tukea vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä osaamisperusteiseen toimintatapaan siirtymisessä. Osallistujia tuetaan saavuttamaan asiantuntijatasoinen tiedollinen ja taidollinen osaaminen osaamisperusteisten koulutusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja osaamisen arvioinnissa. Tavoitteena on myös tukea oppilaitoksia muutoksessa.

Tässä neljän opintopisteen arvoisessa koulutuksessa kehitetään kokonaisvaltaisesti oppilaitosten toimintaa kohti osaamisperusteista toimintatapaa huomioiden niin oppilaitosjohto, hallinto kuin opetushenkilöstö (vakituiset ja tuntiopettajat). Koulutuksessa edetään oppilaitoskärki edellä, ja koulutukseen toivotaankin vähintään kaksi osallistujaa jokaisesta osallistuvasta oppilaitoksesta.

Koulutuskokonaisuus

Koulutus on yhteensä neljän (4) opintopisteen arvoinen kokonaisuus, joka on jaettu kolmeen osioon. Kahdessa ensimmäisessä osiossa keskitytään luentomuotoisen työskentelyn lisäksi oppilaitoskohtaisten ennakko- ja kehittämistehtävien työstämiseen jatkumona. Kolmannessa osiossa toteutetaan edellisten lisäksi oppilaitoskohtaisia sparrauksia, jotta osaamisperusteiseen toimintatapaan siirtyminen tapahtuu sujuvasti.

 • Osaamisperusteisuuden strategiset linjaukset, 1 op

  Tässä koulutusosiossa keskitytään osaamisperusteisuuden taustalla vaikuttaviin strategisiin tekijöihin sekä niiden merkitykseen oppilaitoksen opetussuunnitelmassa ja koulutuksissa. Tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa edustamansa oppilaitoksen vahvuudet ja kehittämisen kohteet osaamisperusteisuuteen liittyen. Koulutus sisältää kaksi webinaaria, ennakkotehtävän ja kehittämistehtävän.

  Keskeiset sisältöalueet

  • Elinikäinen ja jatkuva oppiminen
  • Kansalliset ja EU-tasoiset suositukset
  • Osaamisperusteisuuden strategiset linjaukset oppilaitoksessa
  • Yhteistyön koordinointi oppilaitoksen sisällä

   

  Kohderyhmät

  • Oppilaitosjohto, hallinnollinen henkilöstö, opetushenkilöstö
 • Osaamisperusteiset koulutukset, 1 op

  Koulutusosiossa keskitytään osaamisperusteisten koulutusten selkeäkieliseen kuvaamiseen. Tavoitteena on, että osallistuja laatii ePerusteiden vaatimusten mukaisia koulutuskuvauksia ja tietää, miten osaamisen arviointi toteutetaan. Koulutus sisältää työpajan, webinaarin ja ennakko- ja välitehtävän.

  Keskeiset sisältöalueet

  • Osaamisperusteisten koulutusten ja ePerusteiden kehittämis- ja laadintaprosessi
  • Arvioijan rooli osaamisen arviointiprosessissa ja osaamisen arviointiin valmistautuminen

   

  Kohderyhmät

  • Opetushenkilöstö, oppilaitosjohto, hallinnollinen henkilöstö
 • Onnistutaan yhdessä osaamisperusteiseen toimintatapaan siirtymisessä, 2 op

  Tässä koulutusosiossa keskitytään oppilaitoskohtaisiin kehittämis- tai muutostarpeisiin ja niihin liittyvien työkäytäntöjen kehittämiseen. Tavoitteena on tukea oppilaitoksia osaamisperusteiseen toimintatapaan siirtymisessä. Keskeisenä työskentelymallina on oppilaitoksen henkilöstön osallistaminen yhteissuunnitteluun ja/tai kehittämisen toimeenpanoon yhteisten webinaarien ja oppilaitoskohtaisten sparrausten avulla. Sparrauskertoja on kaksi, jotka järjestetään joko lähitapaamisena tai verkossa.

  Tähän osioon osallistuminen edellyttää vähintään kahden hengen osallistumista yksittäisestä oppilaitoksesta.

  Keskeiset sisältöalueet

  • Kehittämiskohteiden määrittely:
   “Mitä on muututtava, jotta haluttu muutos voi toteutua?”
  • Muutoksen suunnittelu ja toimenpiteiden määrittely:
   “Minkälaisin askelmin edetään, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa hallitusti?”
  • Kehittämistyön seuranta:
   “Mistä tiedämme, että olemme onnistuneet?”

   

  Kohderyhmät

  • Oppilaitosjohto, hallinnollinen henkilöstö, opetushenkilöstö

Koulutuksen tuloksena syntyy osaamisperusteisuuden toimeenpanoa kehittäviä toimintatapoja, materiaaleja ja hyviä käytänteitä. Konkreettiset tulokset syntyvät kehittämistehtävien myötä. Kehittämistehtävät voivat olla oppaita, strategioita, yhteisiä toimintamalleja ja osaamisperusteisia koulutuskuvauksia. Koulutuksen käytännönläheinen tapa osoittaa osaaminen edistää opitun jalkauttamista käytäntöön.

Toteuttajaverkosto

OPH rahoittaa

Koulutushanketta rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan 1.5.2022 – 31.12.2023.

TIEKE toimii hankkeen koordinaattorina ja vastuullisena toteuttajana. Hankekumppaneina ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot ry, Opintokeskus Sivis ja Vapaa Sivistystyö ry.

Yhteystiedot

 • TIEKE, Merja Sjöblom
 • Oulun ammattikorkeakoulu, Hanna Spets, hanna.spets[at]oamk.fi
 • Suomen Kansanopistoyhdistys, Anni Henricson, anni.henricson[at]kansanopistot.fi
 • Kansalaisopistojen liitto KoL, Henri Piirainen, henri.piirainen[at]kansalaisopistojenliitto.fi
 • Suomen Kesäyliopistot, Tuija Österman, tuija.osterman[at]kesayliopistot.fi
 • Opintokeskus Sivis, Susanna Plathan, susanna.plathan[at]ok-sivis.fi
 • Vapaa Sivistystyö, Björn Wallén, bjorn.wallen[at]sivistystyo.fi
Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -koulutushankkeen toteuttajaverkosto