TIEKE palvelumuotoiluvalmennuksessa ymmärrystä lisäämässä
Uutta osaamista

TIEKE palvelumuotoiluvalmennuksessa ymmärrystä lisäämässä

Osaamisen kehittäjienkin on kehitettävä osaamistaan. TIEKE on panostanut kevään aikana kohderyhmäymmärryksen kartuttamiseen.

TIEKE on osallistunut keväällä 2021 Laurea-ammattikorkeakoulun työhyvinvointimuotoilu-valmennukseen, jossa yhdistyvät työhyvinvointi ja palvelumuotoilun menetelmät. Työsuojelurahasto rahoittaa valmennusta.

Palvelumuotoiluosaamista kehittämällä syntyy parempi ymmärrys asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeista. Tämä auttaa TIEKEä edistämään digiosaamisen kehittämistä ja digitaalisia prosesseja entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Laurean valmennus on tarjonnut TIEKEläisille tärkeitä oivalluksia esimerkiksi palvelumuotoilun visuaalisista työkaluista persoonakorteista, kysymys- ja haastattelutekniikoista sekä fasilitoinnista.

Koh­de­ryh­mäym­mär­ryk­sellä huipputyötä

Tiekeläiset ovat työstäneet valmennuksen aikana konkreettista palvelua, digitaitojen osaamismerkistöä. Käytännönläheinen valmennus tukee TIEKEä soveltamaan palvelumuotoilua paitsi tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, myös sisäisessä yhteiskehittämisessä ja hanketoiminnassa.

TIEKEssä käytännön työ tapahtuu pääosin erilaisissa verkostoissa. Palvelumuotoilun osaamisesta on paljon hyötyä tehtävissä, joissa pyritään opastamaan muita ja saamaan aikaiseksi jotain uutta ja merkittävää.

Palvelumuotoilun arvo tulee erityisesti siitä, että sen avulla ymmärrämme paremmin eri toimijoiden tarpeita kentällä. Tämä ymmärrys auttaa meitä TIEKEssä rakentamaan palvelukokonaisuuksia, joilla käyttäjien tarpeisiin voidaan parhaiten vastata.

Palvelumuotoilun keinot sopivat erityisen hyvin juuri käynnissä olevaan Osuvat taidot -hankkeeseen, jossa kehitetään osaamismerkkejä digiosaamisen tunnustamiseksi. Hankkeessa toteutettava osaamismerkkikokonaisuus on helppo ottaa käyttöön, ja se palvelee monipuolisesti erilaisia kohderyhmiä, kuten ammatillisia oppilaitoksia, vapaan sivistystyön toimijoita, järjestöjä ja muita organisaatioita. Eteenpäin katsova palvelumuotoilun valmennus auttaa meitä tunnistamaan eri kohderyhmien osaamistarpeita tuoreella tavalla.

Eteenpäin katsova palvelumuotoilun valmennus auttaa meitä tunnistamaan eri kohderyhmien osaamistarpeita tuoreella tavalla.

Merja Sjöblom, digiosaamisen vaudittaja

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo