TIEKE palvelumuotoiluvalmennuksessa ymmärrystä lisäämässä
Uutta osaamista

TIEKE palvelumuotoiluvalmennuksessa ymmärrystä lisäämässä

Osaamisen kehittäjienkin on kehitettävä osaamistaan. TIEKE on panostanut kevään aikana kohderyhmäymmärryksen kartuttamiseen.

TIEKE on osallistunut keväällä 2021 Laurea-ammattikorkeakoulun työhyvinvointimuotoilu-valmennukseen, jossa yhdistyvät työhyvinvointi ja palvelumuotoilun menetelmät. Työsuojelurahasto rahoittaa valmennusta.

Palvelumuotoiluosaamista kehittämällä syntyy parempi ymmärrys asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeista. Tämä auttaa TIEKEä edistämään digiosaamisen kehittämistä ja digitaalisia prosesseja entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Laurean valmennus on tarjonnut TIEKEläisille tärkeitä oivalluksia esimerkiksi palvelumuotoilun visuaalisista työkaluista persoonakorteista, kysymys- ja haastattelutekniikoista sekä fasilitoinnista.

Koh­de­ryh­mäym­mär­ryk­sellä huipputyötä

Tiekeläiset ovat työstäneet valmennuksen aikana konkreettista palvelua, digitaitojen osaamismerkistöä. Käytännönläheinen valmennus tukee TIEKEä soveltamaan palvelumuotoilua paitsi tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, myös sisäisessä yhteiskehittämisessä ja hanketoiminnassa.

TIEKEssä käytännön työ tapahtuu pääosin erilaisissa verkostoissa. Palvelumuotoilun osaamisesta on paljon hyötyä tehtävissä, joissa pyritään opastamaan muita ja saamaan aikaiseksi jotain uutta ja merkittävää.

Palvelumuotoilun arvo tulee erityisesti siitä, että sen avulla ymmärrämme paremmin eri toimijoiden tarpeita kentällä. Tämä ymmärrys auttaa meitä TIEKEssä rakentamaan palvelukokonaisuuksia, joilla käyttäjien tarpeisiin voidaan parhaiten vastata.

Palvelumuotoilun keinot sopivat erityisen hyvin juuri käynnissä olevaan Osuvat taidot -hankkeeseen, jossa kehitetään osaamismerkkejä digiosaamisen tunnustamiseksi. Hankkeessa toteutettava osaamismerkkikokonaisuus on helppo ottaa käyttöön, ja se palvelee monipuolisesti erilaisia kohderyhmiä, kuten ammatillisia oppilaitoksia, vapaan sivistystyön toimijoita, järjestöjä ja muita organisaatioita. Eteenpäin katsova palvelumuotoilun valmennus auttaa meitä tunnistamaan eri kohderyhmien osaamistarpeita tuoreella tavalla.

Eteenpäin katsova palvelumuotoilun valmennus auttaa meitä tunnistamaan eri kohderyhmien osaamistarpeita tuoreella tavalla.

Merja Sjöblom, digiosaamisen vaudittaja

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela