TIEKE palvelumuotoiluvalmennuksessa ymmärrystä lisäämässä
Uutta osaamista

TIEKE palvelumuotoiluvalmennuksessa ymmärrystä lisäämässä

Osaamisen kehittäjienkin on kehitettävä osaamistaan. TIEKE on panostanut kevään aikana kohderyhmäymmärryksen kartuttamiseen.

TIEKE on osallistunut keväällä 2021 Laurea-ammattikorkeakoulun työhyvinvointimuotoilu-valmennukseen, jossa yhdistyvät työhyvinvointi ja palvelumuotoilun menetelmät. Työsuojelurahasto rahoittaa valmennusta.

Palvelumuotoiluosaamista kehittämällä syntyy parempi ymmärrys asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeista. Tämä auttaa TIEKEä edistämään digiosaamisen kehittämistä ja digitaalisia prosesseja entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Laurean valmennus on tarjonnut TIEKEläisille tärkeitä oivalluksia esimerkiksi palvelumuotoilun visuaalisista työkaluista persoonakorteista, kysymys- ja haastattelutekniikoista sekä fasilitoinnista.

Koh­de­ryh­mäym­mär­ryk­sellä huipputyötä

Tiekeläiset ovat työstäneet valmennuksen aikana konkreettista palvelua, digitaitojen osaamismerkistöä. Käytännönläheinen valmennus tukee TIEKEä soveltamaan palvelumuotoilua paitsi tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, myös sisäisessä yhteiskehittämisessä ja hanketoiminnassa.

TIEKEssä käytännön työ tapahtuu pääosin erilaisissa verkostoissa. Palvelumuotoilun osaamisesta on paljon hyötyä tehtävissä, joissa pyritään opastamaan muita ja saamaan aikaiseksi jotain uutta ja merkittävää.

Palvelumuotoilun arvo tulee erityisesti siitä, että sen avulla ymmärrämme paremmin eri toimijoiden tarpeita kentällä. Tämä ymmärrys auttaa meitä TIEKEssä rakentamaan palvelukokonaisuuksia, joilla käyttäjien tarpeisiin voidaan parhaiten vastata.

Palvelumuotoilun keinot sopivat erityisen hyvin juuri käynnissä olevaan Osuvat taidot -hankkeeseen, jossa kehitetään osaamismerkkejä digiosaamisen tunnustamiseksi. Hankkeessa toteutettava osaamismerkkikokonaisuus on helppo ottaa käyttöön, ja se palvelee monipuolisesti erilaisia kohderyhmiä, kuten ammatillisia oppilaitoksia, vapaan sivistystyön toimijoita, järjestöjä ja muita organisaatioita. Eteenpäin katsova palvelumuotoilun valmennus auttaa meitä tunnistamaan eri kohderyhmien osaamistarpeita tuoreella tavalla.

Eteenpäin katsova palvelumuotoilun valmennus auttaa meitä tunnistamaan eri kohderyhmien osaamistarpeita tuoreella tavalla.

Merja Sjöblom, digiosaamisen vaudittaja

Lue seuraavaksi