Osuvat taidot -hanke

Osuvat taidot -hanke

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille. OAMK koordinoi tätä 11 hanketoimijan voimin toteuttavaa hanketta.

Hanke on päättynyt. Osaamismerkistön päivittyvät, ajantasaiset sivut löydät täältä

Osaamismerkit ovat yleistymässä kovaa vauhtia mikro- ja nanotutkintojen yleistyessä sekä elinikäisen oppimisen teemojen noustua yhä laajempaan tietoisuuteen myös yrityksissä. Osaamismerkit kasvattavat suosiotaan motivoivana ja kustannustehokkaana tapana tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista.

Osuvat taidot -hankkeessa toteutetaan valtakunnallisesti hyödynnettävä osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen.

”Kehitämme valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille.”

Hankkeessa määritellään myös työ- ja arkielämän avaintaitojen osaamistarpeet PIAAC-tutkimuksen linjauksiin ja kansallisiin suosituksiin perustuen. Hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Näitä taitoja ovat erityisesti 1) laitteiden käyttö ja hallinta, 2) tekijänoikeudet ja tietoturva sekä 3) digitaaliset palvelut ja sovellukset.

Kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä 16-65-vuotiaat ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opiskelijat.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hanke toteutetaan ajalla 1.8.2019 – 31.12.2021.

Hankeverkosto

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja hankeverkostossa ovat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, TIEKE, Suomen eOppimiskeskus, Omnia, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Luksia, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Sedu ja Opintokeskus Sivis.

Osuvat taidot -hanketoimijat

TIEKEn rooli hankkeessa liittyy erityisesti osaamismerkkien ja niiden kriteerien suunnitteluun, kokonaiskonstellaation julkaisemiseen sekä viestintään.

Osuvat taidot -hanketoimijat

Innostuneita hanketoimijoita työssä elokuussa 2019

Yhteystiedot

Hankkeen projektipäällikkö: Erkki Nuottila, erkki.nuottila[at]oamk.fi, 040 141 5228

Hämeen ammattikorkeakoulu, Henry Paananen, henry.paananen[at]hamk.fi
Kiipulan ammattiopisto, Taru Koivisto, taru.koivisto[at]kiipula.fi
Koulutuskeskus Salpaus, Säde Vikman, sade.vikman[at]salpaus.fi
Luksia, Marianne Seppä, marianne.seppa[at]luksia.fi
Omnia, Jaanamari Torniainen, jaanamari.torniainen[at]omnia.fi
Opintokeskus Sivis, Lotta Pakanen, lotta.pakanen[at]ok-sivis.fi
Koulutuskuntayhtymä OSAO, Maarit Hiltunen, maarit.hiltunen[at]osao.fi
Sedu, Minna Haasio, minna.haasio[at]sedu.fi
Suomen eOppimiskeskus, Piia Keihäs, piia.keihas[at]eoppimiskeskus.fi
TIEKE, Merja Sjöblom

Briefly in English