Tietoa osaamismerkkien myöntäjille

Tietoa osaamismerkkien myöntäjille

Digitaitojen valtakunnallinen osaamismerkistö toteutetaan vuosien 2019 – 2021 aikana Osuvat taidot -hankkeessa. Hankeen aikana osaamismerkistöä pilotoidaan hankepartnereiden ja muiden vapaaehtoisten tahojen toimesta. Pilottien perusteella osaamismerkistöä kehitetään, jotta se on julkaisuvalmis vuoden 2021 aikana.

TIEKE hallinnoi valmistuvaa osaamismerkistöä. Oppilaitokset ja muut organisaatiot saavat oikeuden myöntää näitä osaamismerkkejä seuraavalla tavalla:

Näin pääset Osuvat taidot -osaamismerkkien myöntäjäksi
Prosessikuva: miten Osuvat taidot -merkkien myöntäjäksi

Kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus järjestetään verkkokoulutuksena, johon voi osallistua aikataulutetusti tai sen voi suorittaa oman aikataulun mukaan tallenteiden avulla. Kouluttajakoulutuksen keskeiset aiheet ovat

Osaamismerkkiosaaja
  1. Mitä digitaaliset osaamismerkit ovat
  2. Osaamismerkkien myöntäminen ja osaamisen arviointi

Kouluttajakoulutuksen osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemusten avulla. Merkkihakemuksia on kolme, ja kun ne on kaikki suoritettu hyväksytysti, saa henkilö Osaamismerkkiosaajan metamerkin.

Kouluttajakoulutuksen suorittaa jokainen henkilö, joka organisaatiossa arvioi saapuvia digitaito-osaamismerkkihakemuksia.

Ensimmäisessä vaiheessa koululuttajakoulutusta järjestetään ensijaisesti hankkeen pilotoinnissa mukana olevien organisaatioiden opettajille, kouluttajille ja arvioijille. Myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita suorittamaan kouluttajakoulutus. Syksyn 2021 kouluttajakoulutuksen tiedot löydät tästä esitteestä.

Open Badge Factory

Open Badge Factory on organisaation työkalu silloin, kun halutaan rakentaa ja myöntää digitaalisia osaamismerkkejä. Sivustolta ostetaan lisenssi tai aluksi kokeiluversio. Osuvat taidot -merkistön myöntäjillä tulee olla OBF:yn Pro-lisenssi.

Open Badge Factoryyn, tuttavallisemmin OBF:yyn tai osaamismerkkitehtaaseen, voi luoda eritasoisia käyttäjätunnuksia (admin, suunnittelija, myöntäjä) käyttäjämäärien ja tavoitteiden mukaan.

OBF:ssa luodaan ja hallinnoidaan organisaation osaamismerkit, metamerkit ja mahdolliset merkkihakemukset. Lisäksi siellä voi verkostoitua muiden OBF-toimijoiden kanssa, jolloin esimerkiksi yhteisten merkkien hyödyntäminen on helppoa ja sujuvaa.

Tutustu OBFyn sivuilta löytyviin ohjeisiin.

Linkitetyt osaamismerkit

Osuvat taidot -osaamismerkistön merkit jaetaan toimijoille linkitettyinä merkkeinä. Tämä tarkoittaa sitä, että merkit on toteutettu ja niitä kehitetään TIEKEn Open Badge Factoryssä, josta ne jaetaan linkkeinä merkkejä myöntäville organisaatioille.

Kun merkit ja niihin liittyvät merkkihakemukset jaetaan linkkeinä, näkyy merkin suunnittelijana TIEKE ja myöntävänä organisaationa se, jonka OBF:stä merkki myönnetään.

Linkitettyjen merkkien ja merkkihakemusten vahvuus on se, että ne ovat kaikilla toimijoilla täsmälleen samanlaiset – kuten valtakunnallisessa osaamismerkistössä tuleekin olla. Lisäksi, kun TIEKE tekee merkkeihin tai merkkihakemuksiin päivityksiä, tulevat nämä päivitykset automaattisesti kaikille.

Open Badge Passport

Open Badge Passport (OBP) on käyttäjälle maksuton pilvipalvelu, johon ansaitut osaamismerkit kerätään. Palvelu otetaan käyttöön rekisteröitymällä. Sähköpostiosoite toimii identifiointitietona, ja sen perusteella osaamismerkit jaetaan vastaanottajalle.

Open Badge Passportissa merkit voi merkata julkisiksi, jolloin muutkin OBP:in käyttäjät näkevät ansaitut merkit. Lisäksi merkkejä voi jakaa sosiaalisen median palveluihin, kuten Facebook, Twitter tai LinkedIn. Myös merkin linkin voi lisätä vaikkapa ansioluetteloon tai OBP:ssä voi rakentaa oman verkkosivun osaamismerkeilleen.

Moodle integraatio

Mikäli organisaatiossa käytetään Moodlea, voi Moodlessa ottaa käyttöön OBF-pluginin. Tällöin merkkien suorittamiseen liittyvän prosessin voi hoitaa Moodlessa, esimerkiksi luonnollisena osana kurssia.

Lopullinen merkkien myöntäminen tapahtuu OBF:n puolelta ja niiden vastaanottaminen edellyttää merkin suorittajalta OBP-tiliä. Opiskelun aikana merkin suorittajalle prosessi näyttäytyy Moodlen kautta, merkin hyväksymistä lukuun ottamatta.

Saat lisätietoa Moodle-integraatiosta omalta palveluntoimittajaltasi tai OBF:n puolelta. Voit myös tutustua tähän OBF:n ohjeeseen.

Lisätiedot