Digitaitojen osaamismerkkijärjestelmä

Digitaitojen osaamismerkkijärjestelmä

Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmä tarjoaa valmiin mallin digitaitojen osaaminen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Osaamismerkistö sisältää viisiportaisen mallin digiosaamisen todentamiseen. Osaamismerkit on tarkoitettu yhtälailla opiskelijoiden, opetushenkilöstön, työelämän, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden tai kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi. Portaat noudattavat ammatillisen koulutuksen osaamistasoja T1 – K5.

Digitaitojen osaamismerkistö koostuu kymmenestä osaamismerkistä ja viidestä koontimerkistä. Koontimerkin saa aina, kun kyseisen osaamistason kaikki osaamismerkit ja edellisen tason koontimerkki on suoritettu hyväksytysti.

Osaamismerkkejä voi suorittaa osana koulutusta, mutta yhtä lailla merkin voi saada täyttämällä osaamismerkkihakemuksen, jolla osoitetaan osaaminen. Merkit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, mutta luontevaa on edetä portaittain.

Digitaitojen osaamismerkit
Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmän merkit

Osaamisen osoittaminen

Osaamismerkistön kaikkien merkkien osaaminen osoitetaan merkkihakemuksella. Tutustu osaamismerkkeihin avaamalla alta haluamasi taso: Perusosaaja, Tekijä, Yhteistyöskentelijä, Hyötykäyttäjä tai Ongelmanratkaisija.

 • Perusosaaja

  Perusosaaja-tasolla suoritetaan neljä osaamismerkkiä, joiden osaamiskriteerit alla. Tason Perusosaaja-koontimerkin saa, kun kaikki neljä osaamismerkkiä on suoritettu hyväksytysti.

  Laitteen käyttö ja hallinta -merkin saaja osaa

  • tunnistaa ja käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita (esim. tietokone, tabletti, puhelin) ja niiden perustoimintoja ja -asetuksia
  • tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon
  • valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen.

   

  Tiedon haku ja arviointi -merkin saaja osaa

  • etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet)
  • hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
  • arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta
  • huomioida, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen.

   

  Turvallinen toiminta -merkin saaja osaa

  • suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, haittaohjelmat ja laitteiden lukitseminen)
  • suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään.

   

  Viestintä ja asiointi -merkin saaja osaa

  • käyttää sähköisiä asiointipalveluja (esim. Kela, verohallinto ja kirjasto)
  • asioida turvallisesti muissa digitaalisissa ympäristöissä
  • vahvan tunnistautumisen menetelmiä
  • käyttää sähköpostia ja viestipalveluita
  • tunnistaa sosiaalisen median palveluita
  • toimia netiketin mukaisesti eri tilanteissa.

   

  Perustason merkit

  Perusosaajan osaamismerkit

  Perusosaaja-koontimerkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta.

 • Tekijä

  Tekijä-tasolla suoritetaan kaksi osaamismerkkiä, joiden osaamiskriteerit alla. Tämän tason koontimerkin (Tekijä) saa, kun molemmat osaamismerkit on suoritettu hyväksytysti ja merkin suorittajalle on myönnetty Perusosaajan koontimerkki.

  Sovellusten käyttö ja hallinta -merkin saaja osaa

  • löytää ja valita tarkoituksenmukaisia toimistosovelluksia (tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta) opiskelu- ja/tai työtehtäviin
  • käyttää yleisimpiä toimistosovelluksia, tunnistaa eri sisältömuodot ja osaa siirtää tietoja laitteelta toiselle.

   

  Sisältöjen tuottaminen ja tekijänoikeudet -merkin saaja osaa

  • luoda ja muokata kuvallista digitaalista sisältöä, kuten esitysgrafiikka
  • käyttää, tuottaa ja jakaa digitaalisia sisältöjä noudattaen tekijänoikeuksia
  • hyödyntää ja valita tarkoituksenmukaisia tekijänoikeuksiin liittyviä lisenssejä
  • tunnistaa tiedon luotettavuuden tekijät ja arvioida tiedon luotettavuutta.

   

  Tekijän merkit

  Tekijän osaamismerkit

  Tekijä-koontimerkin saaja osaa valita ja käyttää opiskelu- ja/tai työtehtäviin tarkoituksenmukaisia yleisimpiä toimistosovelluksia sekä hyödyntää, tuottaa ja jakaa digitaalista sisältöä noudattaen tekijänoikeuksia.

 • Yhteistyöskentelijä

  Yhteistyöskentelijä-tasolla suoritetaan kaksi osaamismerkkiä, joiden osaamiskriteerit alla. Tämän tason koontimerkin (Yhteistyöskentelijä) saa, kun molemmat osaamismerkit on suoritettu hyväksytysti ja merkin suorittajalle on myönnetty Tekijän koontimerkki.

  Digitaalinen minä -merkin saaja osaa

  • tunnistaa digitaaliseen jalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä
  • hallita ja suojata omaa digitaalista identiteettiään
  • erottaa henkilökohtaisen ja ammatillisen läsnäolon sosiaalisessa mediassa
  • mukauttaa digitaalisia ympäristöjä henkilökohtaisiin tarpeisiin
  • tunnistaa omaa digitaalista osaamistaan ja sen kehittämistarpeita.

   

  Yhteistyö-merkin saaja osaa

  • käyttää digitaalisia työkaluja yhteistyöhön ja –tuottamiseen
  • osaa varastoida, siirtää ja jakaa digitaalista sisältöä digitaalisten työkalujen avulla
  • muokata, yhdistää ja kehittää digitaalisia sisältöjä uuteen muotoon.

   

  Yhteistyöskentelijän merkit

  Yhteistyöskentelijän osaamismerkit

  Yhteistyöskentelijä-koontimerkin saaja käyttää digitaalisia työkaluja yhteistyöhön ja -tuottamiseen sekä tiedon tallentamiseen ja jakamiseen. Hän osaa hallita ja suojata digitaalista minää toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä ja sosiaalisessa mediassa.

 • Hyötykäyttäjä

  Hyötykäyttäjä-tasolla suoritetaan yksi osaamismerkki, jonka osaamiskriteerit alla. Tämän tason koontimerkin (Hyötykäyttäjä) saa, kun osaamismerkki on suoritettu hyväksytysti ja merkin suorittajalle on myönnetty Yhteistyöskentelijän koontimerkki.

  Oman työn organisointi -merkin saaja osaa

  • osaa tunnistaa teknologian vaikutuksia 1) fyysiseen (uni, ergonomia, aivojen hyvinvointi), 2) psyykkiseen (tunteet, mieliala, mielenterveys) ja 3) sosiaaliseen (ihmissuhteet) digihyvinvointiin
  • edistää omaa digihyvinvointiaan hyödyntämällä tietotyön hyviä käytäntöjä ja itsensä johtamisen apuvälineitä
  • käyttää erilaisia sovelluksia työn organisointiin.

   

  Hyötykäyttäjän merkit

  Hyötykäyttäjän osaamismerkit

  Hyötykäyttäjä-koontimerkin saaja osaa tunnistaa digihyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja edistää omaa digihyvinvointiaan. Hän tietää tietotyön hyviä käytäntöjä ja hyödyntää itsensä johtamisen apuvälineitä.

 • Ongelmanratkaisija

  Ongelmanratkaisija-tasolla suoritetaan yksi osaamismerkki, jonka osaamiskriteerit alla. Tämän tason koontimerkin (Ongelmanratkaisija) saa, kun osaamismerkki on suoritettu hyväksytysti ja merkin suorittajalle on myönnetty Hyötykäyttäjän koontimerkki.

  Ongelmanratkaisija-merkin saaja osaa

  • tunnistaa ja ratkaista teknisiä haasteita digitaalisia laitteita ja ympäristöjä käytettäessä
  • käyttää digitaalista teknologiaa luovasti tiedon etsimiseen, tarkasteluun ja uuden tiedon tuottamiseen
  • tiedostaa ja ratkaista yksilöllisesti sekä yhteisöllisesti (käsitteellisiä) ongelmia digitaalisissa ympäristöissä.

   

  Ongelmanratkaisijan merkit

  Ongelmanratkaisijan osaamismerkit

  Ongelmanratkaisija-koontimerkin saaja tunnistaa ja osaa ratkaista teknisiä haasteita digitaalisia laitteita ja ympäristöjä käytettäessä. Saaja käyttää yksilöllisesti ja yhteisöllisesti digitaalista teknologiaa tiedon tuottamiseen ja ongelmanratkaisuun.