Digitaitojen osaamismerkkijärjestelmä

Digitaitojen osaamismerkkijärjestelmä

Osuvat taidot -hankkeessa luotava osaamismerkkijärjestelmä tulee tarjoamaan valmiin mallin digitaitojen osaaminen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Hankkeessa luodaan viisiportainen malli osaamisen todentamiseen. Portaat noudattavat ammatillisen koulutuksen osaamistasoja T1 – K5, mutta osaamismerkit on tarkoitettu yhtälailla opetushenkilöstön, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden tai kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi.

Digitaitojen osaamismerkkijärjestelmä koostuu kymmenestä osaamismerkistä ja viidestä koontimerkistä. Koontimerkin saa aina, kun yhden osaamistason kaikki osaamismerkit on suoritettu hyväksytysti.

Osaamismerkkejä voi suorittaa osana koulutusta, mutta yhtä lailla merkin voi saada täyttämällä osaamismerkkihakemuksen, jolla osoittaa aiemmin hankitun osaamisen. Merkit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, mutta luontevaa on edetä portaittain.

Perusosaaja

Perusosaajan osaamismerkkejä on neljä:

 • Laitteiden käyttö ja hallinta
 • Turvallinen toiminta
 • Tiedon haku ja arviointi
 • Viestintä ja asiointi

Nimensä mukaisesti perusosaaja lähtee digitaitojen perusteista: koontimerkki kertoo, että merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta.

Perustason osaamismerkit
Kuva 1: Perustason osaamismerkit

Seuraavat tasot

Perusosaajan merkit suoritettuaan on helppo jatkaa seuraaville tasoille, jotka ovat

 • Tekijä (kaksi osaamismerkkiä ja metamerkki)
  • sovellusten käyttö ja hallinta
  • sisältöjen tuottaminen ja tekijänoikeudet
 • Yhteistyöskentelijä (kaksi osaamismerkkiä ja metamerkki)
  • yhteistyö
  • digitaalinen minä
 • Hyötykäyttäjä (yksi osaamismerkki ja metamerkki)
  • oman työn organisointi
 • Luova ongelmanratkaisija
Luova ongelmanratkaisija -metamerkki
Kuva 2: Luova ongelmanratkaisija -metamerkki, kun kaikki merkit on suoritettu