Osuvat taidot - tapahtumat ja webinaarit

Osuvat taidot -osaamismerkistön kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus tukee opettajien ja kouluttajien toimintaa Osuvat taidot -osaamismerkkien parissa. Ensimmäisessä vaiheessa koululuttajakoulutusta järjestetään ensijaisesti Osuvat taidot -hankkeen pilotoinnissa mukana olevien organisaatioiden opettajille, kouluttajille ja arvioijille. Myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita suorittamaan kouluttajakoulutus. Syksyn 2021 kouluttajakoulutuksen tiedot löydät tästä esitteestä (pdf).

Kouluttajakoulutus järjestetään verkkokoulutuksena, johon voi osallistua aikataulutetusti tai sen voi suorittaa oman aikataulun mukaan tallenteiden avulla. Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kouluttajakoulutuksen keskeiset aiheet ovat

  1. Mitä digitaaliset osaamismerkit ovat
  2. Osaamismerkkien myöntäminen ja osaamisen arviointi

Kouluttajakoulutuksen osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemusten avulla. Merkkihakemuksia on kolme, ja kun ne on kaikki suoritettu hyväksytysti, saa henkilö Osaamismerkkiosaajan metamerkin.

Kouluttajakoulutuksen suorittaa jokainen henkilö, joka organisaatiossa arvioi saapuvia digitaito-osaamismerkkihakemuksia.

Luksian ja Omnian alueellinen levittämisseminaari 23.11.2021

Osuvat taidot -hankkeessa on kehitetty valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille.Tässä levittämiseminaarissa pääset tutustumaan osaamismerkistöön, kuulemaan Luksian ja Omnian kokemuksista merkistön käyttöönotosta sekä saat tietää organisaation mahdollisuuksista myöntää merkkejä. Lisäksi Ilkka Halava pitää puhetta meille tulevaisuuden työelämänmurroksesta ja osaamistarpeista.

Maksuton tapahtuma järjestetään verkossa. Ilmoittautuminen pe 19.11.2021 mennessä.

Osuvat taidot -workshop ITK-päivillä 1.12.2021

Workshopissa esitellään Osuvat taidot: Valtakunnallinen digitaalisten perustaitojen osaamismerkistö, joka mahdollistaa digiosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen niin formaalin kuin informaalin koulutuksen kentällä. Osallistujat pääsevät tutustumaan digitaitomerkkeihin ja kuulemaan millaisia kokemuksia olemme saaneet niiden pilotoinnista ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kentällä. Lisäksi workshopissa osallistujat saavat asiantuntijoilta käytännön vinkkejä osaamismerkkien hyödyntämiseen osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa.

Osuvat taidot -osaamismerkistön webinaarisarjan kuvituskuva - nuoret opiskelijat nauravaisina tietokoneen äärellä

Osuvat taidot -webinaarisarja

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille. Syksyllä 2021 järjestimme webinaarisarjan, jossa käsiteltiin kehittämistyön kokemuksia ja tuloksia sekä sitä, miten organisaatio voi ryhtyä myöntämään Osuvat taidot -osaamismerkkejä.

  • 9.9. klo 14–15: Miksi osaamismerkit? Osuvat taidot -merkistön esittely: Sanna Brauer | Oamk
  • 16.9. klo 14–15: Pilottikokemuksia ammatillisista oppilaitoksista. Miten analytiikka palvelee merkkityössä? Henry Paananen | Hamk, Hanna-Maija Rantamäki | Sedu ja Taru Koivisto | Kiipulan ammattiopisto
  • 23.9. klo 14–15: Pilottikokemuksia digituen verkostolta ja Ahjolan kansalaisopistosta: Mirva Gullman | Digi- ja väestötietovirasto ja Irma Silvennoinen | Ahjolan Setlementti
  • 30.9. klo 14–15: Osaamismerkkijärjestelmän kehittäminen: Sanna Brauer | Oamk
  • 7.10. klo 14–15: Miten Osuvat taidot -osaamismerkistöä hallinnoidaan ja kehitetään? Miten organisaatio saa oikeudet myöntää merkkejä? Merja Sjöblom | TIEKE
Osuvat taidot -osaamismerkistön päätöstapahtuman kuvituskuva - hanketoimijat ryhmäkuvassa

Osuvat taidot -päätöstapahtuma 14.10.2021

Osaamismerkit ovat yleistymässä kovaa vauhtia vaihtoehtoisten kredentiaalien yleistyessä sekä jatkuvan oppimisen teemojen noustua yhä laajempaan tietoisuuteen myös yrityksissä. Osaamismerkit kasvattavat suosiotaan motivoivana ja kustannustehokkaana tapana tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista.

Osuvat taidot -hankkeen päätöstapahtumassa esittelimme valmiin osaamismerkistön ja avasimme yhdentoista hanketoimijan yhteistä matkaa osaamismerkistön kehittämiseksi ja sen laadun varmistamiseksi.

Puheenvuoroissa ja paneelikeskustelussa pureuduimme myös laajemmin perustaitojen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, arviointiin ja sujuviin siirtymiin kytkeytyen samalla eurooppalaiseen keskusteluun mikrokredentiaaleista ja jatkuvasta oppimisesta.

Esitykset ja tunnelmat tallenteina julkaistaan loka-marraskuun vaihteess.