Digitaitoja päivittämässä Osuvat taidot -hankkeessa
Uutta osaamista

Kuva: KOBU Agency / Unsplash

Digitaitoja päivittämässä Osuvat taidot -hankkeessa

Digitaalisten perustaitojen opiskelu osaamismerkein oli opiskelijalle motivoivaa. Osaamismerkit sopivat osaamisen osoittamiseen hyvin, ja arvioitavat osa-alueet olivat selkeitä. Pilottien kokemukset ohjaavat kevään kehityskierrosta kohti syksyllä valmistuvaa merkkikokonaisuutta.

Osuvat taidot -hankkeessa kehitettäviä digitaitojen osaamismerkkejä on ahkerasti pilotoitu ammatillisissa oppilaitoksissa useilla opiskelijaryhmillä. Artikkelin kokemukset kertovat pilotointikokemuksista opiskelijan näkökulmasta.

Tein syksyllä 2020 Toiminta digitaalisessa ympäristössä -kurssin, joka suoritettiin osaamismerkein. Osaamismerkit eivät olleet minulle ennestään tuttuja, ja siksi kurssi oli antoisa ja mielenkiintoinen kokemus. Kurssin sisältöjä olivat mm. laitteiden käyttö, sähköinen asiointi ja viestintä, tekijänoikeudet, informaatioergonomia ja digitaalisten palvelujen ja sovellusten käyttö. 

Tietoturva-asioita aiemmin opiskelleena minua kiinnosti erityisesti tämän aihealueen sisällöt eli laitteiden suojaaminen, salasanahallinta, digihuijauksen tunnistaminen, netissä olevan tiedon luotettavuus ja tekijänoikeudet. Perehdyimme myös luotettavien sivustojen tunnistamiseen, digitaalisen identiteetin hallitsemiseen ja digitaaliseen jalanjälkeen vaikuttaviin tekijöihin. 

Mielestäni opiskelu osaamismerkein oli motivoivaa ja osaamismerkit ovat kätevä tapa kehittää digitaitoja. Pidin verkko-opiskelusta omaan tahtiin. Opiskelimme materiaaleja (videoita ja tehtäviä) itsenäisesti ja osoitimme osaamisemme kunkin osion lopussa olevassa koontitehtävässä.  Oppisisältöjen vaikeustaso oli sopivan haastava, joten hankaluuksia ei tullut. Hyvä puoli verkko-opiskelussa on se, että videoita pystyi kelaamaan eteen- ja taaksepäin ja käymään tarkistamassa, jos jokin asia jäi epäselväksi. Varsinaisten osaamismerkkitehtävien ja niihin liittyvien videoiden lisäksi tarjolla oli runsaasti lisämateriaalia (linkit, videot, tekstit), joihin pystyi tutustumaan oman kiinnostuksen mukaan. 

Kun perusdigitaidot ovat hallussa, niiden päälle on helppo rakentaa ala- ja työpaikkakohtaista tietotekniikan osaamista.

Minna Alasuutari, Osuvat taidot –hankkeen pilottikoulutuksen osallistuja

Osaamismerkkitestit olivat selkeitä, mutta aina tehtävät eivät vastanneet tavoitetasoa. Esimerkiksi Excelin käytön perusteet opetetaan videoilla monipuolisesti, mutta varsinaiseen testiin tuli helppoja tehtäviä. Aluksi hämmensi se, kun tehtäviä näytti olevan paljon käytettävissä olevaan aikaan nähden. Mitkä ovat ne oleellisemmat? Opettaja kuitenkin selvensi, että osaamismerkkitesti kunkin osion lopussa on se tärkein ja lisämateriaalia voi opiskella oman kiinnostuksen mukaan.

Osaamismerkit sopivat osaamisen osoittamiseen hyvin. Kurssilla oli selkeät osa-alueet, joita arvioidaan. Kun suoritin kurssin, sain todistuksen, jonka pystyin lisäämään omaan LinkedIn-profiiliin.  Osaamismerkit olivat mielestäni myös hyödyllisiä, sillä niissä keskitytään perusdigitaitojen oppimiseen. Kurssisisällöt olivat laajat ja monipuoliset, ja monta ahaa-elämystä itsellenikin tuli matkan varrella, vaikka olen pitänyt itseäni kohtuu taitavana tietotekniikassa. Työelämässä edellytetään yhä enenevässä määrin tietotekniikan osaamista tulevaisuudessa. Kun perusdigitaidot ovat hallussa, niiden päälle on helppo rakentaa ala- ja työpaikkakohtaista tietotekniikan osaamista.

Minusta tämäntyyppisellä tietotekniikan opiskelulla on laajenemisen mahdollisuuksia, esimerkiksi peruskouluihin ja lukioon. Voisiko osaamismerkkityyppinen opiskelu sopia myös sovellettavaksi muihin aineisiin ja oppisisältöihin?

Kirjoittaja Minna Alasuutari on Osuvat taidot –hankkeen pilottikoulutuksen ja matkailualan perustutkinnon opiskelija

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma