Valtakunnalliset osaamismerkit helposti käyttöön
Uutta osaamista

Valtakunnalliset osaamismerkit helposti käyttöön

Osuvat taidot -hankkeen valtakunnalliset digitaitojen tunnistamiseen rakennettavat osaamismerkit jaetaan yhtenäisinä kaikkien merkkiä myöntävien tahojen käyttöön.

Digiosaaminen on kansalaistaito, jota tarvitaan opiskeluissa, työssä ja vapaa-ajalla. Osuvat taidot -hankkeen tuloksena syntyykin perusosaamisen standardi, osaamismerkistö, jonka avulla kuka tahansa voi tunnistaa ja tunnustaa digitaitojen osaamisensa.

TIEKE tulee hallinnoimaan valmista osaamismerkistöä. Merkkien myöntäjänä voi toimia mikä tahansa koulutusta järjestävä taho – esimerkiksi oppilaitos tai vapaan sivistystyön toimija. Osaamismerkistö sisältää selkeät osaamistavoitteet ja osaamisen osoittamisen tavat. Merkistöön rakennetaan merkkikohtaiset hakemuslomakkeet, jolloin jokainen merkin hakija osoittaa osaamisensa yhtenäisellä tavalla. Hakemusten arvioinnin tueksi luodaan selkeät arviointiohjeet.

Miten saa oikeudet myöntää näitä merkkejä?

Digitaitojen osaamismerkistö rakennetaan ”osaamismerkkitehtaaseen” eli Open Badge Factoryyn. Jokaisen merkkejä myöntävän tahon tulee hankkia OBF-lisenssi. Erityisesti oppilaitoskentällä voi olla käytössään Moodle, jolloin OBF-integraatio mahdollistaa myös näiden osaamismerkkien hyödyntämisen Moodlen kautta.

Osaamismerkkitehtaassa luotuja osaamismerkkejä voi jakaa muiden toimijoiden käyttöön kahdella tavalla: kopioina tai linkkeinä. Kopiona jaettu merkki siirtyy vastaanottajan osaamismerkkeihin siten, että niitä voi jatkojalostaa ja ne näkyvät merkkien saajille kyseisen tahon luomina ja myöntäminä merkkeinä.

Osuvat taidot -hankkeen osaamismerkit tullaan jakamaan toimijoille linkkeinä. Tällöin yksittäiset toimijat eivät voi muokata merkkejä, vaan ne säilyvät kaikilla yhtenäisinä. Merkin luojana näkyy TIEKE ja myöntäjänä se toimija, jolle merkit on jaettu linkkinä.

Osuvat taidot -osaamismerkistön arviointiosaamisen varmistamiseen rakennetaan hankkeen aikana toimiva malli.

Kehitystyötä tarvitaan myös Open Badge Factoryyn

Valtakunnallinen malli rakennetaan luonnollisesti mahdollisimman helpoksi ottaa käyttöön. Kehitystyötä kaivataan vielä erityisesti Open Badge Factoryn puolella, jotta linkkeinä jaettava osaamismerkistö siirtyy kokonaisuutena mahdollisimman helposti uusille toimijoille.

Tällä hetkellä meillä on kaksi haastetta. Kaikki merkit siirtyvät hienosti linkkeinä uudelle toimijalle, mutta ns. metamerkin liittymät vastaanottajan täytyy toistaiseksi rakentaa uudestaan. Toinen, hieman suuritöisempi haaste ovat osaamismerkkihakemukset, jotka eivät toistaiseksi siirry linkkeinä jaettavien osaamismerkkien mukana. Näin ollen toimijoiden tulee rakentaa merkistön hakemuslomakkeet omaan osaamismerkkitehtaaseensa – tämä pyritään tekemään selkeän ohjeistuksen avulla mahdollisimman helpoksi.

Open Badge Factorya kehitetään jatkuvasti, joten me hanketoimijat toivomme, että nämäkin haasteet ratkeavat ennen hankkeemme päättymistä syksyllä 2021.

Merkkien ja myöntäjien suosittelu

Hyviä merkkejä ja merkkien myöntäjiä voi ja kannattaa suositella. Osaamismerkkitehtaassa on mahdollisuus verkostoitua muiden osaamismerkkejä myöntävien tahojen kanssa. Verkostoitumisen jälkeen voi suositella muita merkkien myöntäjiä sekä myös yksittäisiä osaamismerkkejä.

Erityisesti, kun luodaan valtakunnallista standardia, kannattaa suositella merkkitoimijoita ja merkkejä. Näin merkkien arvo nousee ja näkyvyys kasvaa. TIEKE tulee suosittelemaan jokaista nämä merkit käyttöön ottavaa tahoa luotettavana toimijana.

Kannattaa siis tutustua oman osaamismerkkitehtaan Verkosto-osioon.

Osaamisen voi osoittaa osaamismerkkihakemuksilla

Digitaitojen osaamismerkkijärjestelmä tulee koostumaan kymmenestä osaamismerkistä ja viidestä koontimerkistä. Koontimerkin saa aina, kun yhden osaamistason kaikki osaamismerkit on suoritettu hyväksytysti.

Osaamismerkkejä voi suorittaa osana koulutusta, mutta yhtä lailla merkin voi saada täyttämällä osaamismerkkihakemuksen, jolla osoittaa aiemmin hankittu osaaminen. Tavoitteena on, että vuoden 2021 syksyllä koko osaamismerkistö hakemuslomakkeineen on valmis – ja kuka tahansa voi todentaa digitaitojen osaamisensa valtakunnallisesti yhtenäisen osaamiskriteeristön mukaisesti.

Lisätiedot: Merja Sjöblom

Lue seuraavaksi