Osuvat taidot – digitaitojen osaamismerkistö
Digikyvykkyys

Osuvat taidot – digitaitojen osaamismerkistö

Laajan verkoston yhteistyönä toteutettu digitaitojen osaamismerkistö valmistuu vuoden 2021–2022 vaihteessa. Kahden ja puolen vuoden ajan kehitetty kokonaisuus palvelee helposti ja yhteneväisesti digiosaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Osuvat taidot -osaamismerkistö on digiosaamisen tunnistamisen malli, joka sisältää osaamiskuvaukset ja -kriteerit, merkkihakemukset ja arviointiohjeet. Merkistö on helppo ottaa käyttöön, ja sen avulla missä tahansa hankittu digiosaaminen on osoitettu yhdenmukaisesti.

Osaamismerkit on tarkoitettu yhtälailla opiskelijoiden, opetushenkilöstön, työelämän, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden tai kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi.

Vuoden 2022 alusta merkistöä hallinnoi TIEKE, ja hankkeen päätyttyä merkistön kehittäminen jatkuu yhteistyöverkostoissa.

Kymmenen merkkiä ja viisi tasoa

Osuvat taidot -osaamismerkistö koostuu viidestä osaamistasosta, jotka sisältävät yhteensä kymmenen osaamismerkkiä.

Merkistössä lähdetään liikkeelle aloittelevan käyttäjän taidoista, kuten laitteen asetuksista ja verkkoyhteyksistä. Merkistössä paneudutaan myös turvallisuuteen, vastuullisuuteen, tiedonhakuun, viestintään, tekijänoikeuksiin ja sovellusohjelmien käyttöön edeten aina oman osaamisen tarkasteluun, digihyvinvointiin, yhteistyöskentelyyn ja suunnitelmallisuuteen.

Osaamismerkkejä voi suorittaa osana koulutusta, mutta yhtä lailla merkin voi saada täyttämällä osaamismerkkihakemuksen, jolla osaaminen osoitetaan.

Merkit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, mutta luontevaa on edetä portaittain. Jokaisella viidestä osaamistasosta on oma koontimerkki, jonka saa, kun kyseisen osaamistason kaikki osaamismerkit ja edellisen tason koontimerkki on suoritettu hyväksytysti.

Osuvat taidot – digitaitojen osaamismerkistö

Taustalla erilaiset viitekehykset

Digitaitojen osaamismerkistön sisältöjen määrittelyssä on hyödynnetty kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä sekä yhteistyötä useiden tahojen kuten Opetushallituksen kanssa. Taustamateriaalina ovat toimineet etenkin ePerusteet – erityisesti ammatillisten tutkintojen Toiminta digitaalisissa ympäristöissä (TDY) -osa-alue,
DigComp – eurooppalainen viitekehys kansalaisten digiosaamisen määrittämiseksi, Osaamisen ennakointifoorumin Osaaminen 2035 -raportti sekä DiKATA-hankkeessa määritellyt digitaitotasot.

Kouluttajakoulutus opastaa

Osuvat taidot -osaamismerkistön käyttöönoton ja arvioinnin tueksi on rakennettu kouluttajakoulutus, joka perehdyttää sekä Osuvat taidot -merkkien sisältöihin ja arviointiin että osaamismerkistöihin yleisesti.

Koulutuksessa saavutettu osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemusten avulla. Kouluttaja-metamerkin saaja voi toimia Osuvat taidot -osaamismerkkien arvioijana.

Merkistön käyttöönotto

Organisaatio saa Osuvat taidot -osaamismerkistön käyttöönsä, kun vähintään yksi arviointia tekevä henkilö on suorittanut kouluttajakoulutuksen ja organisaatiolla on käytössään Open Badge Factoryn (OBF) Pro-lisenssi. Tämän jälkeen organisaatio verkostoituu OBF:yssä TIEKEn kanssa, joka jakaa osaamismerkit ja niiden merkkihakemukset organisaatiolle.

Jaetut merkit hyväksytään ja viimeistellään organisaation OBF:yssä. Tämän jälkeen organisaatio on valmis myöntämään merkkejä.

OBF Pro-lisenssi mahdollistaa merkkien ja merkkihakemusten jakamisen linkkeinä. Kaikki muutokset ja päivitykset osaamismerkistöön tapahtuvat tällöin keskitetysti TIEKEn toimesta, jolloin merkkien myöntäjältä ei mene aikaa näiden tekemiseen.

Näin taataan myös valtakunnallinen yhteneväisyys – kaikilla merkkien myöntäjillä on aina sisällöllisesti täsmälleen sama merkistö ja merkkihakemukset käytössä.

Lue seuraavaksi