Kouluttamassa osaamismerkkiosaajia
Uutta osaamista

Kouluttamassa osaamismerkkiosaajia

Valtakunnallinen digiperustaitojen osaamismerkistö. Kohderyhmänä ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opiskelijat. Kuusi pilotoivaa ammatillista oppilaitosta. Kuusi työpakettia. Näistä koostuu Osuvat taidot –hanke.

Osuvat taidot -hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa digitaalista perusosaamista eri kouluasteilla, formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen.

Toiminnan keskiössä ovat tässä vaiheessa opiskelijoiden lisäksi ammatilliset opettajat. Hankkeen aikana pilotoidaan osaamismerkistöä osana Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) -verkkokurssia. Hankkeessa päätettiinkin heti alkuvaiheessa tarjota opettajille tukea ja koulutusta osaamismerkkityöhön kuten merkkihakemusten arviointiin ja merkkien myöntämiseen. Vaikka osaamismerkit ovat koko ajan tutumpia oppilaitosmaailmassa, pohditutti opettajia se, miten saada opiskelijat innostumaan ja motivoitumaan merkkien hakemisesta ja jakamisesta. Näistä teemoista ja tarpeista syntyi Osuvat taidot –hankkeen kouluttajakoulutus, joka toteutettiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2020 ja seuraava toteutus tulee olemaan syksyllä 2020.

Kouluttajakoulutus suunniteltiin työpaketissa 4 (Kouluttajakoulutukset ja ohjaajien merkit), mutta sen onnistumiseksi tarvittiin yhteistyötä kaikkien hankkeen työpakettien kesken. Jotta kouluttajakoulutus olisi mahdollisimman konkreettinen, tarvittiin muutama pilotoitavaksi valmis osaamismerkki ja TDY-kurssipohja Moodlessa. Työpakettien aikataulujen yhteensovittaminen olikin yksi kouluttajakoulutuksen suurimmista haasteita. Kouluttajakoulutuksen toteutti Opintokeskus Sivis, jonka asiantuntijoilla on vuosien kokemus osaamismerkeistä.

Toinen haaste liittyi opettajien työn luonteeseen ja kalentereihin. Lähiopetus olisi ollut hankala järjestää, joten päädyttiin webinaarisarjaan, jonka tallenteet koottiin YouTuben soittolistaan. Näin osallistuminen kouluttajakoulutukseen oli joustavampaa. Webinaarisarjan sisältöjä tukemaan luotiin myös oma osaamismerkkiperhe opettajille. Osaamismerkkeihin vaadittavan osaamisen pystyi hankkimaan webinaarisarjan kautta tai vaihtoehtoisesti oli mahdollisuus osoittaa myös aiemmin hankittu osaaminen. Näin opettajat pääsivät itse kokeilemaan osaamismerkkien hakemista, vastaanottamista ja jakamista. Ja kukapa ei haluaisi omaan Open Badge Passportiinsa Osaamismerkkiosaajan merkkiä!

Webinaarisarjan aiheet liittyivät osaamismerkkityöhön Suomessa, osaamismerkkiohjelmistojen käyttöön, osaamismerkkien arviointiin ja verkko-ohjaukseen. Tavoitteena oli, että opettajat osaavat arvioida osaamismerkkihakemuksia ja myöntää merkkejä Open Badge Factoryssä. Oli myös tärkeää, että opettajat hahmottavat osaamismerkkien erilaiset käyttötarkoitukset sekä merkkien mahdollisuudet ja haasteet. Opiskelijoiden ohjaus osaamismerkkien vastaanottamisessa ja jakamisessa nähtiin myös hyvin keskeiseksi osaamisalueeksi.

Ensimmäinen kouluttajakoulutus on siis takana ja webinaarisarjan soittolista on katsovissa Youtubessa. Palaute on ollut positiivista, mutta lisää konkretiaa oman oppilaitoksen näkökulmasta on toivottu. Kunhan kaikki pilotoivat oppilaitokset ottavat käyttöönsä Open Badge Factoryn ja luovat sinne pelisääntönsä, on kouluttajakoulutus taas astetta valmiimpi. Lisäksi kysymyksiä on herännyt vapaan sivistystyön oppilaitosten ja opettajien taholta. Vapaan sivistystyön oppilaitosten pilotteja ei ole vielä ollut, mutta niitä toivottavasti saadaan mukaan syksyllä 2020. Näin päästään myös rakentamaan luottamusta vapaassa sivistystyössä arvioitujen ja myönnettyjen osaamismerkkien ympärille.

Lue seuraavaksi