Kouluttajakoulutus tukee osaamismerkkien käyttöönottoa
Uutta osaamista

Kouluttajakoulutus tukee osaamismerkkien käyttöönottoa

Osuvat taidot -osaamismerkistön kouluttajakoulutus auttaa hahmottamaan osaamismerkkikokonaisuuksia ja tukee arvioinnin käyttöönottoa.

Osuvat taidot -osaamismerkistön käyttöönoton ja arvioinnin tueksi on rakennettu kouluttajakoulutus, joka perehdyttää sekä Osuvat taidot -merkkien sisältöihin ja arviointiin, että osaamismerkistöihin yleisesti.

Osaaminen todennetaan osaamismerkein

Kouluttajakoulutus sisältää kolme osaa

  • Digitaaliset osaamismerkit
  • Osaamismerkkiohjelmistot (Open Badge Factory ja Open Badge Passport)
  • Osuvat taidot –arvioija

Jokaisesta osasta haetaan osaamismerkkiä. Kun kaikki kolme osaamismerkkiä on suoritettu hyväksytysti, saa Kouluttajan metamerkin. Tämä metamerkki pätevöittää toimimaan Osuvat taidot -osaamismerkkien arvioijana.

Seuraava kouluttajakoulutuksen verkkototeutus järjestetään 23.11. ja 24.11. (3 x 1 h)

Kouluttajakoulutuksen voi suorittaa osallistumalla maksuttomaan verkkokoulutukseen tai katsomalla tallenteet Osuvat taidot –Youtube-kanavalta.

Osaamismerkkien suorittaminen osana kouluttajakoulutusta tukee oppimista

Kouluttaja-metamerkin on suorittanut jo 66 henkilöä. Jetta Sirola Ahjolan kansalaisopistosta on yksi heistä.

Jetta kertoo, että kouluttajakoulutuksessa tutustuttiin monipuolisesti osaamismerkkien käyttöön Suomessa sekä pohdittiin niihin liittyviä hyötyjä ja haasteita. Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmä esiteltiin kattavasti, mikä auttoi hahmottamaan eri osa- ja koontimerkkien merkityksen kokonaisuuden kannalta. Koulutuksessa tutustuttiin käytännönläheisesti Open Badge Factoryyn ja Open Badge Passportiin, mikä oli tulevan myöntäjän näkökulmasta erittäin tärkeää. Koulutuksessa käytiin läpi myöntäjän kannalta olennaisimmat toiminnot – kuitenkaan suorittajan näkökulmaa unohtamatta.

Tietotaito osaamismerkeistä ei jäänyt pelkästään teoreettiselle tasolle.

Jetta Sirola

Jetan mielestä osaamismerkkien suorittaminen osana koulutusta tuki oppimista erinomaisesti! Näin tuleva osaamismerkkien myöntäjä pääsi omakohtaisesti kokeilemaan osaamismerkkihakemusten täyttämistä ja osaamismerkin jakamista. Tietotaito osaamismerkeistä ei siis jäänyt pelkästään ns. teoreettiselle tasolle. Oman työn kannalta kouluttajakoulutus tarjosi hyvät eväät välittää edelleen tietoa osaamismerkeistä, niiden hyödyntämisestä ja suorittamisesta.

Jetta on hyödyntänyt kouluttajakoulutuksessa hankittua osaamista ja Osuvat taidot -osaamismerkkejä Ahjolan kansalaisopiston pilotoidessa osaamismerkistöä. Osuva taidot -osaamismerkkien käyttö jatkuu Ahjolassa myös pilottien jälkeen.

Lue seuraavaksi