Pelillisyys motivoi osaamisen todentamiseen osaamismerkein
Uutta osaamista

Pelillisyys motivoi osaamisen todentamiseen osaamismerkein

Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeessa otettiin digitaaliset osaamismerkit käyttöön. Tavoitteena on lisätä oppilaitosten digitutoreiden näkyvyyttä Vapaan sivistystyön digitutor -metamerkin avulla.

Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeessa otettiin digitaaliset osaamismerkit käyttöön digitutoreiden osaamisen todentamiseksi. Tavoitteena on lisätä vapaan sivistystyön oppilaitosten digitutoreiden näkyvyyttä Vapaan sivistystyön digitutor -metamerkin avulla.

Vapaan sivistystyön digitutor -metamerkin saavuttaa, kun suorittaa viidestä tarjolla olevasta perusmerkistä vähintään neljä.

Digitutorin osaamismerkit
Digitutorin osaamismerkit

Merkkejä kerätään ammatillisesta mielenkiinnosta ja omaksi iloksikin

Hankkeen digitutor-toiminnassa mukana olevat opettajat kertovat, että merkkejä kerätään erityisesti hanketoimintaan liittyen sekä omaksi iloksi. Osaamismerkkien pelillisyys motivoi suorittamaan merkkejä lisää ja näin osoittamaan omaa osaamistaan monillakin eri osa-alueilla.

Merkit kerätään maksuttomaan Open Badge Passporttiin, jossa monet ovatkin avanneet merkit julkisiksi eli muiden käyttäjien nähtäviksi. Osa on jakanut merkit myös esimerkiksi LinkedIniin, vaikka eivät työnhakutilanteessa olekaan.

Isona kuvana osaamismerkit ovat erinomainen vaihtoehto myös perinteisten paperisten kurssitodistusten korvaajina. Merkkiin liittyvät osaamistavoitteet ja -kriteerit on helppo lukea merkin metadatasta.

Omaa kehittämistä tapahtuu paljon – miksi sitä ei tekisi näkyväksi?

Työpäivän kohokohta. Pöytäkirjan kirjoittaminen vai erä Counter-Strikea? Jääköön lukijan arvattavaksi.

Kari Salin Virta-opistosta on suorittanut kaikki viisi digitutorin perusmerkkiä, joten Digitutorin metamerkkikin on hänelle myönnetty.

Karin mielestä Emill-sisällöntuottajan merkki oli teknisesti haastavin, sillä esimerkiksi kategoria vaikuttaa mm. valmiin materiaalin ulkoasuun. Tietojensa päivittäjä -merkki oli helppo, sillä omaa kehittämistä tapahtuu paljon ja sen kuvaaminen oli helppoa. Digiopastaja-merkki oli sikäli helpoin, että digiopastajana toimiminen on jokapäiväistä – piti vain valita, minkä tapahtuman kuvaisi merkkihakemukseen.

Kari on kerännyt Passporttiinsa myös muita merkkejä, mm. Osuvat taidot -hankkeen osaamismerkit osana Digi- ja väestötietoviraston digituki-toimintaa. Näistä Kari suoritti kaikki 10 merkkiä, saaden ylimmän tason metamerkin, Ongelmanratkaisija.

Virta-opistossa ei ainakaan toistaiseksi myönnetä osaamismerkkejä, mutta erityisesti kieltenopetuksen kohdalla asiaa on mietitty. Toistaiseksi asia ei ole konkretisoitunut. Kari näkee, että kun asiaan paneudutaan, kannattaa tehdä yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa.

Metamerkki motivoi suorittamaan yksittäisiä merkkejä

Oppiminen ja osaamisen kartuttaminen on kuin sadonkorjuuta. Osaamismerkit ja uudet taidot kerätään ”reppuun” edelleen käytettäväksi.

Anna-Kaarina Perko Lapuan Kansalaisopistosta on kerännyt Passporttiin jo kiitettävän määrän erilaisia osaamismerkkejä, useat liittyvät tavalla tai toisella digiosaamiseen.

Digitutorin merkeistä Anna-Kaarina suoritti neljä merkkiä, ansaiten Digitutorin metamerkin. Metamerkki oli se, joka motivoi suorittamaan yksittäiset merkit. Vastaavaa merkkiä ei muualta tällä hetkellä ole mahdollista saada.

Yksittäiset merkit olivat mielekkäitä ja osaltaan myös riittävän haastavia. Merkkien avulla tuli haastettua myös itseään tekemällä asioita, joita ei ehkä muuten olisi tehnyt.

Yleisesti osaamismerkit motivoivat tekemään uusia asioita. Pelillistäminen toimii ja uusien merkkien kerääminen innostaa. Suunnitelmissa on suorittaa lisää osaamismerkkejä esimerkiksi yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan liittyen. Anna-Kaarina näkeekin, että osaamismerkkeihin tutustuminen voi myös rohkaista mukaan vaikkapa yhdistystoimintaan.

Merkkien jakaminen on tilanne- ja tarvekohtaista. Erityisesti metamerkkien jakaminen esimerkiksi LinkedIniin on hyödyllistä.

Lapuan kansalaisopistossa ollaan ottamassa osaamismerkit käyttöön. Kehitystyö aloitetaan hankkeen kautta, jolloin työ on helppo toteuttaa ja jalkautus muuhun kansalaisopiston toimintaan on myöhemmin helppoa. Ensimmäiseksi lähdetään kehittämään työelämätaitoihin liittyviä osaamismerkkejä.

Digituutori Ilarin lapsenlapsi toimii hänen henkilökohtaisena natiividigituutorinaan

Osaamismerkit nostavat ammatillista itsetuntoa

Ilari Mehtonen Sastamalan opistosta suoritti neljä digitutorin perusmerkkiä, ansaiten Digitutorin metamerkin. Merkit innostivat osoittamaan osaamista tietotekniikan ja digituen saralla. Kädentaidoista ja taideaineista Ilarilla on jo osaamisen todisteita – tietotekniikasta ei vastaavia aiemmin ollut.

Merkit nostivat myös ammatillista itsetuntoa. Merkkien kerääminen oli kohtuullisen helppoa, sillä aiheet olivat hyvin tuttuja, ja merkkihakemusten avulla oli mahdollisuus näyttää aiemmin hankittu osaaminen.

Valokuvaus on Ilarin intohimo ja osa työtäkin – hän mm. kuvaa opinto-oppaaseen kuvia. Valokuvaamisen ja kuvankäsittelyn osaamismerkit olisivatkin tervetulleita, samoin vaikkapa taitto-ohjelmien hallintaan liittyvät osaamismerkit.

Sastamalan opistossa myönnetään mm. kielenosaajan osaamismerkkejä. Merkit kehitettiin yhteistyössä Linnalan opiston, Sastamalan Opiston ja Valkeakoski-opiston kanssa osana hanketoimintaa ja ne ovat pysyvässä käytössä tälläkin hetkellä. Kielimerkkien osaamiskriteerit perustuvat Kielitaidon eurooppalaiseen viitekehykseen (EVK). Merkkejä jaetaan myös muiden oppilaitosten hyödynnettäväksi.

Merkit hyötykäytössä ja avoimesti jaettuna

Arja Jaako Tornion kansalaisopistosta suoritti neljä digitutorin merkkiä, ansaiten näin Digitutorin metamerkin. Arja innostui suorittamaan merkit digitutoreiden verkkotapaamisen perusteella, jotta oma tekeminen ja osaaminen tulee todennetuksi. Arjan mielestä merkit eivät olleet järin haastavia, Tietojensa päivittäjä -merkkiä varten piti toki kirjata ylös merkkihakemuksen vaatimusten mukaisesti tietoa koulutuksista tai niiden tallenteista.

Digineuvontaa Tornion kaupungin kirjaston tiloissa

Digitutorin metamerkin Arja on avannut julkiseksi Passportissa. Tämä on järkevää, sillä Tornion kansalaisopisto on Lapin alueen mentoriopisto digiasioissa. Merkin jakaminen voikin helpottaa yhteydenottamista.

Arjalla on kaikkiaan 48 merkkiä omassa Passportissa, niistä iso joukko ammatillisesta opettajakoulutuksesta: mm. yrittäjäkasvatus, tietotekniikka ja digitalisaatio sekä digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen. Merkkejä Arja on avannut julkisiksi, vähintään yhteisölle näkyväksi. Yleensä metamerkin määrittäminen julkiseksi riittää.

Arja on myös hyödyntänyt osaamismerkkejä muiden opintojen osana aiemmin opitun hyväksilukemisessa.

Tornion kansalaisopistossa tullaan hyödyntämään osaamismerkkejä. Edellä mainitut kieliosaajan osaamismerkit otetaan käyttöön, ja niiden jatkoksi toteutetaan Saamen kielen merkki. Verkostojen kautta yritetään löytää esimerkiksi kädentaitojen merkkejä, joita voisi hyödyntää omassa toiminnassa. Yksi suunnitteilla oleva osaamismerkki on palvelumuotoilukoulutuksen merkki.

Omat kokemukset helpottavat merkkien suunnittelutyötä

Kristiina näkee, että osaamismerkkien pelillisyys motivoi ihmisiä.

Kristiina Väliniemi Kurikan kansalaisopistosta on myös suorittanut digitutorin neljä perusmerkkiä ja hänenkin Passportistaan löytyy siis Digitutorin metamerkki. Motivaattorina toimi toisen hankkeen tiimoilta herännyt ajatus myöntää osaamismerkkejä.  Hän on jakanut oman osaamismerkkinsä LinkedIniin sertifikaattina, samoin kuin joitain muita osaamismerkkejä, kuten Haaga-Helian myöntämän Osaamisperusteisuuden osaamismerkin.

Osaamismerkkien pelillinen mahdollisuus varmasti motivoi monia ihmisiä. Ylipäätään Kristiina näkee, että kokonaisuuksien palastelu pienempiin osioihin on hyödyllistä.

Kurikan kansalaisopistossa on pohdittu osaamismerkkien käyttöönottoa. Ensimmäinen kurssi, jolta merkin olisi syksyllä 2020 saanut, ei valitettavasti toteutunut. Yleisesti Kristiina näkee osaamismerkit hyödyllisenä osaamisen tunnisteena. Osaamisperusteisuuden myötä osaamismerkkien käyttökin varmasti lisääntyy, myös Kurikan kansalaisopistossa.

Hyötynäkökulma näkyväksi merkkien myöntäjille ja suorittajille

Osaamismerkit ovat vielä osin uutta kulttuuria, eikä niiden arvoa aina riittävästi ymmärretä. Merkkien tunnettuuden, hyväksyttävyyden ja arvostamisen eteen on vielä tehtävä töitä.

Toisaalta erityisesti vapaan sivistystyön kursseille ja tilauskoulutuksiin olisi helppo ottaa osaamismerkit käyttöön. Ihannetilanteessa ilmoittautuja osaisi itse kysyä, saako tältä kurssilta digitaalisen osaamismerkin. Myös opettajan pitää nähdä osaamismerkkien hyöty sekä osana arviointia että merkin saajan näkökulmasta.

Tärkeää on tuoda kokemuksia ja caseja esiin, jotta näkyvyys lisääntyy. Yhteistyö on tärkeää merkkien kehittämisessä. Valtakunnalliset osaamismerkistöt, kuten Osuvat taidot, nousevat tulevaisuudessa isoon arvoon ja ovat kaikille toimijoille helppoja ottaa käyttöön.

Merkkien saajat mukaan kehittämistyöhön?

Osaamismerkkien kehittämisen kannalta erittäin mielenkiintoinen malli on se, että merkin saajat otetaan merkin kehittämiseen mukaan. Tästä hyvinä esimerkkeinä Badgeverse ja Otavian merkit. Passportissa on myös mahdollisuus myöntää itselleen osaamismerkkejä ja pyytää niille suosituksia, esimerkkinä voisi olla vaikkapa ”Minä yhdistystoimijana” -merkki tai merkkikokonaisuus.

Osaamismerkit mukana jatkuvan oppimisen matkalla

Yleisellä tasolla osaamismerkit ovat kätevä osaamisen tunnistaminen väline. Niiden hyöty nousee esiin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkean opinnoissa. Osaamisen sanoittaminen osaamismerkissä on tärkeä arvo, kun todellinen osaaminen näkyy helposti.

Työelämä tulee ehkä vähän jälkijunassa, tai tekee näkymätöntä työtä. Osaamisen osoittaminen työelämässäkin on keskeistä, joten osaamismerkit ovat yksi erinomainen keino jatkuvan oppimisen matkalla.

Lue seuraavaksi