Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä
Uutta osaamista

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä

Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen koulutushankkeelle, jossa kehitetään osaamisperusteisuutta, arviointiosaamista sekä osaamisen tunnustamista digitaalisin osaamismerkein vapaan sivistystyön koulutuksissa.

Muuttuva työelämä ja työtehtävät, alan vaihdot ja työelämän monimuotoisuus edellyttävät koko elämän ja työuran aikaista osaamisen kehittämistä. Vapaan sivistystyön koulutuksissa syntyy paljon osaamista, jolla on merkitystä.

Lisäksi uudistuvat ePerusteet edustavat keskeisiä osaamisalueita, joihin henkilöstöä tulee kouluttaa. Myös Koski-tietovarantoon on tulevaisuudessa tarkoitus viedä opintopisteytetty vapaan sivistystyön koulutuksissa hankittu osaaminen. Digitaaliset osaamismerkit mahdollistavat helpon ja yhtenäisen tavan tunnistaa ja tunnustaa uudella tavalla sanoitettua osaamista.

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutushanke

Hankkeessa koulutetaan Vapaan sivistystyön henkilöstöä suunnittelemaan koulutuksia osaamisperusteisesti ja opintopisteytetysti. Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää strategisen suunnittelun merkitys sekä suunnitelmallinen toiminnan kehittäminen kohti osaamisperusteista oppimista, digitaalisten osaamismerkkien käyttöönottoa ja Koski-tietovarannon hyödyntämistä. Tavoitteena perehtyä myös oppimistavoitteiden määrittelyyn ja arviointiosaamisen kehittämiseen sekä oppilaitosten ja oppilaitosrajat ylittävän yhteistyön merkitykseen.

Koulutushanke sisältää kuuden opintopisteen arvoisen, neljän osion koulutuskokonaisuuden.

Koulutusosiot

  • Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä
  • Osaamistavoitteiden määrittely ja arviointiosaaminen
  • Osaamisen sähköinen dokumentointi
  • Digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Koulutuksen kaksi osiota tarjotaan myös ruotsiksi.

Koulutukset aikataulutetaan ja ilmoittautuminen avataan kesän aikana.

Toteuttajaverkosto

TIEKE on koko hankkeen koordinaattori ja koulutusten vastuullinen toteuttaja. Hankekumppaneina ovat Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Lisäksi hankkeen viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2020 – 31.12.2021.

Lisätiedot

Lue seuraavaksi

Digitaaliset prosessit
Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille

Suomi on ollut verkkolaskutuksen edelläkävijä jo pitkään, ja nykyään monesta Euroopan maasta tullaan Suomeen tutkimaan, miten toimimme verkkolaskutuksen saralla. Haastavaa maassamme on erilaisten verkkolaskutusformaattien määrä. Kolme verkkolaskutuksen asiantuntijaa kertovat, miten suomalaisyritysten kannattaisi reagoida eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskutukseen. Heidän keskeinen viestinsä on, että yritysten tulisi siirtyä verkkolaskutukseen, ja verkkolaskutuksen formaatteja tulisi saada yhtenäisemmäksi.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 
Digikyvykkyys

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 

Marraskuussa pidetty syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan TIEKE jatkaa vuonna 2024 työtä digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon, datatalouden ja vastuullisuuden edistämisen parissa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen