Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä
Uutta osaamista

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä

Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen koulutushankkeelle, jossa kehitetään osaamisperusteisuutta, arviointiosaamista sekä osaamisen tunnustamista digitaalisin osaamismerkein vapaan sivistystyön koulutuksissa.

Muuttuva työelämä ja työtehtävät, alan vaihdot ja työelämän monimuotoisuus edellyttävät koko elämän ja työuran aikaista osaamisen kehittämistä. Vapaan sivistystyön koulutuksissa syntyy paljon osaamista, jolla on merkitystä.

Lisäksi uudistuvat ePerusteet edustavat keskeisiä osaamisalueita, joihin henkilöstöä tulee kouluttaa. Myös Koski-tietovarantoon on tulevaisuudessa tarkoitus viedä opintopisteytetty vapaan sivistystyön koulutuksissa hankittu osaaminen. Digitaaliset osaamismerkit mahdollistavat helpon ja yhtenäisen tavan tunnistaa ja tunnustaa uudella tavalla sanoitettua osaamista.

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutushanke

Hankkeessa koulutetaan Vapaan sivistystyön henkilöstöä suunnittelemaan koulutuksia osaamisperusteisesti ja opintopisteytetysti. Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää strategisen suunnittelun merkitys sekä suunnitelmallinen toiminnan kehittäminen kohti osaamisperusteista oppimista, digitaalisten osaamismerkkien käyttöönottoa ja Koski-tietovarannon hyödyntämistä. Tavoitteena perehtyä myös oppimistavoitteiden määrittelyyn ja arviointiosaamisen kehittämiseen sekä oppilaitosten ja oppilaitosrajat ylittävän yhteistyön merkitykseen.

Koulutushanke sisältää kuuden opintopisteen arvoisen, neljän osion koulutuskokonaisuuden.

Koulutusosiot

  • Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä
  • Osaamistavoitteiden määrittely ja arviointiosaaminen
  • Osaamisen sähköinen dokumentointi
  • Digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Koulutuksen kaksi osiota tarjotaan myös ruotsiksi.

Koulutukset aikataulutetaan ja ilmoittautuminen avataan kesän aikana.

Toteuttajaverkosto

TIEKE on koko hankkeen koordinaattori ja koulutusten vastuullinen toteuttaja. Hankekumppaneina ovat Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Lisäksi hankkeen viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2020 – 31.12.2021.

Lisätiedot

Lue seuraavaksi