Tunnistetaan ja näytetään osaaminen osaamismerkein
Digikyvykkyys

Tunnistetaan ja näytetään osaaminen osaamismerkein

Digitaalinen osaamismerkki on konkreettinen todiste osaamisesta. Geneerisiin digitaitoihin keskittyviä valtakunnallisen Digitaitomerkistön osaamismerkkejä on kahdessa vuodessa myönnetty yli 32.500 oppilaitoksissa, organisaatioissa ja julkishallinnossa opiskelijoille, henkilöstölle ja työnhakijoille.

Digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa valmiin, valtakunnallisen mallin keskeisten digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Digitaitojen osaamismerkistö sisältää kymmenen osaamisaluetta viidellä tasolla. Merkin suorittaja valitsee itse, mille tasolle hän haluaa päästä – monelle sopii Perusosaaja-taso, mutta toiset kipuavat ylimmälle, Ongelmanratkaisija-tasolle saakka.

Kunkin osaamisalueen osaaminen näytetään osaamismerkkihakemuksella ja taitonsa hyväksytysti osoittanut henkilö kerää merkit henkilökohtaiseen osaamismerkkipassiinsa (Open Badge Passport), josta hän voi jakaa niitä eteenpäin vaikkapa LinkedIniin tai linkkinä esim. CV:hen.

Digitaalisen osaamismerkin avulla loppukäyttäjä, kuten työnantaja, näkee yhdellä silmäyksellä, mitä konkreettista osaamista henkilöllä on. Hän pystyy myös varmistamaan merkin aitouden yhdellä klikkauksella.

Digitaitomerkistön merkkien suoritusmäärät tuplaantuivat vuodessa

Digitaitomerkistön avulla tunnistetaan konkreettista osaamista ensimmäisestä merkistä lähtien. Osaamista tunnistetaan ymmärrystä mittaavilla monivalintatehtävillä ja konkreettisilla toiminnallisilla tehtävillä – esimerkiksi työvälineohjelmistojen käyttötaidoilla, monipuolisilla tiedonhakutaidoilla, tietotyön taidoilla tai videon tekemisellä ja jakamisella.   

Merkistön suoritusmäärät näyttävät, että jokaisella meistä on erilaiset osaamistarpeet. Jokainen suoritus on arvokas ja osaamista kannattaa näyttää – sillä tasolla kuin oman työtehtävän tai tavoitteiden mukaan on hyvä.

Tilastokuva
Merkkejä suoritettiin vuonna 2022 yli 11.700 ja vuonna 2023 lähes 21.000 kappaletta

Merkistön Perusosaaja-taso sisältää kuusi osaamisaluetta, joiden hallinta osoittaa henkilön osaavan käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti ja vastuullisesti viestinnässä ja asioinnissa. Lisäksi hän osaa etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta sekä suojata henkilökohtaisia tietoja ja yksityisyyttä. Hän osaa käyttää yleisimpiä toimistosovelluksia sekä hyödyntää, tuottaa ja jakaa digitaalista sisältöä tekijänoikeuksia noudattaen.

Jo nämä taidot palvelevat hyvin jokaista digitalisoituvassa maailmassa opiskelevaa tai työskentelevää henkilöä. Seuraavilla tasoilla syvennytäänkin jo mm. tietotyön ja yhteistyön taitoihin sekä uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Taitojen kehittäminen vaatii usein aikaa: joka tasolla koontimerkin määrät ovat kasvaneet huimasti!

Haluatko oppia lisää osaamismerkeistä?

Ovatko osaamismerkit jo tuttuja, mutta haluaisit hyödyntää niitä merkkien myöntäjänä tai suorittajana vielä paremmin? Ilmoittaudu mukaan Ilo ja hyöty irti osaamismerkeistä -webinaariin 24.1.2024.

Jos osaamismerkit ovat vielä uusi asia, osallistu maksuttomaan Kouluttajakoulutukseemme. Voit osallistua tarpeiden mukaan yhteen tai useampaan osioon:

  • ti 13.2. klo 13 – 14 Digitaaliset osaamismerkit
  • ti 13.2. klo 14 – 15 Osaamismerkkiohjelmistot
  • ke 14.2. klo 9 – 10 Digitaitomerkistön arvioija

Kouluttajakoulutuksessa hankittu osaaminen tunnistetaan myös osaamismerkein. Koko koulutuksen suorittaneita henkilöitä on jo yli 200!

Voit myös kysyä lisää osaamerkeistä suoraan meiltä TIEKEläisiltä:

Tarjoamme halutessanne asiantuntijatyötä oman osaamismerkkityönne aloittamisessa.

Lue seuraavaksi