Osaamismerkeillä digitaituriksi
Digikyvykkyys

Osaamismerkeillä digitaituriksi

Vamian Digihyvä juttu –hanke vahvistaa henkilöstön ja opiskelijoiden digitaitoja. Osana hanketta luotiin Digitaitomerkistö-osaamismerkkien opiskelupolku. Valtakunnallisella Digitaitojen osaamismerkistöllä niin opetus- ja ohjaushenkilöstö kuin myös opiskelijat tuovat esille digitaitojaan.

”Opettajien digitaitoja kehittämällä varmistamme digituen jalkauttamisen myös suoraan opiskelijoille. Sen sijaan, että digiasiantuntijuus keskitetään muutamalle henkilöstön jäsenelle, on tärkeää varmistaa, että jokaiselta opettajalta löytyy riittävät valmiudet tarjota digitukea”, toteaa Vamian verkko-opetuksen ja digituen koordinaattori Johanna Broms.

Digihyvä juttu -hankekuva

Ensimmäiset opiskelijaryhmät ovat jo päässeet suorittamaan Digitaitomerkistön osaamismerkkejä. Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskeleva Dio on suorittanut jo useamman Perusosaaja-tason merkin.

“Digiaiheisten osaamismerkkien suorittaminen oli mielestäni kätevää ja helppoa. Tässä tuli hyvin muistutusta ja kertausta esimerkiksi siitä, miten netissä toimitaan turvallisesti.”

Dio

Lisäksi Dio kokee, että digitaitojen kehittämiseen olisi kätevää panostaa koulutuksen alkuvaiheessa varsinkin sellaisten opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole ennestään tottuneet koneella työskentelyyn tai netissä toimimiseen. Yksi mahdollinen keino tähän olisikin juuri osaamismerkkien suorittaminen.

Mitä hyötyjä osaamismerkkien suorittamisesta on?

Ammatillisen koulutuksen saralla yhä useampi oppilaitos on ottanut osaamismerkkejä käyttöön yhtenä tapana tunnustaa hankittua osaamista.

”Suoritetut merkit tallentuvat Open Badge -passiin, joka on täysin sijainnista ja organisaatiosta riippumaton. Näin ollen suoritetut merkit ovat aina löydettävissä jatkossakin, vaikka työpaikka tai oppilaitos vaihtuisi. Lisäksi merkin voi lisätä näkyviin omaan LinkedIn-profiiliin tai ansioluetteloon ja tuoda näin esille omaa osaamistaan”, kertoo Vamian tieto- ja viestintäteknologian pedagogi Peter Ahlroos.

”Osaamismerkkeihin voidaan myös asettaa voimassaoloaika, jolloin uusia merkkejä tulee suoritettavaksi työtehtävien ja työn vaatimusten muuttuessa. Näin edistetään taitojen ylläpitämistä sekä elinikäistä oppimista työelämässä.”

Peter Ahlroos

Johanna Broms toteaa, että vaikka Suomi on globaalilla tasolla edelläkävijä osaamismerkkien suhteen, myös haasteita osaamismerkkien tunnettavuudessa löytyy: ”Kehitettävää olisi esimerkiksi siinä, että työnantajat tietäisivät mitä osaamismerkit ovat ja ymmärtäisivät niiden tuoman lisäarvon rekrytointiprosessissa.”

Osaamismerkkejä voi suorittaa alalta kuin alalta

Vaikka osaamismerkki itsessään on digitaalinen, voi merkin suoritus tapahtua myös kasvokkain ja osaamismerkkejä voikin nykyään suorittaa oikeastaan millä tahansa alalla. “Olen törmännyt esimerkiksi kansantanssin ohjaajan osaamismerkkiin, eli merkkejä voi todellakin koota eri aloilla ja ihan oman mielenkiinnon mukaan!”, Johanna mainitsee.

Digihyvä juttu -hanke

Digihyvä juttu –hanke on käynnissä Vamialla marraskuuhun 2023 asti. Hanke rahoitetaan REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue seuraavaksi

Digitaaliset prosessit
Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille

Suomi on ollut verkkolaskutuksen edelläkävijä jo pitkään, ja nykyään monesta Euroopan maasta tullaan Suomeen tutkimaan, miten toimimme verkkolaskutuksen saralla. Haastavaa maassamme on erilaisten verkkolaskutusformaattien määrä. Kolme verkkolaskutuksen asiantuntijaa kertovat, miten suomalaisyritysten kannattaisi reagoida eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskutukseen. Heidän keskeinen viestinsä on, että yritysten tulisi siirtyä verkkolaskutukseen, ja verkkolaskutuksen formaatteja tulisi saada yhtenäisemmäksi.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 
Digikyvykkyys

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 

Marraskuussa pidetty syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan TIEKE jatkaa vuonna 2024 työtä digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon, datatalouden ja vastuullisuuden edistämisen parissa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen