Osaamismerkeillä digitaituriksi
Digikyvykkyys

Osaamismerkeillä digitaituriksi

Vamian Digihyvä juttu –hanke vahvistaa henkilöstön ja opiskelijoiden digitaitoja. Osana hanketta luotiin Digitaitomerkistö-osaamismerkkien opiskelupolku. Valtakunnallisella Digitaitojen osaamismerkistöllä niin opetus- ja ohjaushenkilöstö kuin myös opiskelijat tuovat esille digitaitojaan.

”Opettajien digitaitoja kehittämällä varmistamme digituen jalkauttamisen myös suoraan opiskelijoille. Sen sijaan, että digiasiantuntijuus keskitetään muutamalle henkilöstön jäsenelle, on tärkeää varmistaa, että jokaiselta opettajalta löytyy riittävät valmiudet tarjota digitukea”, toteaa Vamian verkko-opetuksen ja digituen koordinaattori Johanna Broms.

Digihyvä juttu -hankekuva

Ensimmäiset opiskelijaryhmät ovat jo päässeet suorittamaan Digitaitomerkistön osaamismerkkejä. Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskeleva Dio on suorittanut jo useamman Perusosaaja-tason merkin.

“Digiaiheisten osaamismerkkien suorittaminen oli mielestäni kätevää ja helppoa. Tässä tuli hyvin muistutusta ja kertausta esimerkiksi siitä, miten netissä toimitaan turvallisesti.”

Dio

Lisäksi Dio kokee, että digitaitojen kehittämiseen olisi kätevää panostaa koulutuksen alkuvaiheessa varsinkin sellaisten opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole ennestään tottuneet koneella työskentelyyn tai netissä toimimiseen. Yksi mahdollinen keino tähän olisikin juuri osaamismerkkien suorittaminen.

Mitä hyötyjä osaamismerkkien suorittamisesta on?

Ammatillisen koulutuksen saralla yhä useampi oppilaitos on ottanut osaamismerkkejä käyttöön yhtenä tapana tunnustaa hankittua osaamista.

”Suoritetut merkit tallentuvat Open Badge -passiin, joka on täysin sijainnista ja organisaatiosta riippumaton. Näin ollen suoritetut merkit ovat aina löydettävissä jatkossakin, vaikka työpaikka tai oppilaitos vaihtuisi. Lisäksi merkin voi lisätä näkyviin omaan LinkedIn-profiiliin tai ansioluetteloon ja tuoda näin esille omaa osaamistaan”, kertoo Vamian tieto- ja viestintäteknologian pedagogi Peter Ahlroos.

”Osaamismerkkeihin voidaan myös asettaa voimassaoloaika, jolloin uusia merkkejä tulee suoritettavaksi työtehtävien ja työn vaatimusten muuttuessa. Näin edistetään taitojen ylläpitämistä sekä elinikäistä oppimista työelämässä.”

Peter Ahlroos

Johanna Broms toteaa, että vaikka Suomi on globaalilla tasolla edelläkävijä osaamismerkkien suhteen, myös haasteita osaamismerkkien tunnettavuudessa löytyy: ”Kehitettävää olisi esimerkiksi siinä, että työnantajat tietäisivät mitä osaamismerkit ovat ja ymmärtäisivät niiden tuoman lisäarvon rekrytointiprosessissa.”

Osaamismerkkejä voi suorittaa alalta kuin alalta

Vaikka osaamismerkki itsessään on digitaalinen, voi merkin suoritus tapahtua myös kasvokkain ja osaamismerkkejä voikin nykyään suorittaa oikeastaan millä tahansa alalla. “Olen törmännyt esimerkiksi kansantanssin ohjaajan osaamismerkkiin, eli merkkejä voi todellakin koota eri aloilla ja ihan oman mielenkiinnon mukaan!”, Johanna mainitsee.

Digihyvä juttu -hanke

Digihyvä juttu –hanke on käynnissä Vamialla marraskuuhun 2023 asti. Hanke rahoitetaan REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä