Tehdään osaamisperusteisuudesta totta!
Uutta osaamista

Tehdään osaamisperusteisuudesta totta!

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat siirtymässä osaamisperusteisiin koulutuksiin. TIEKE yhteistyöverkostoineen järjestää vuonna 2023 koulutuksen, jonka keskiössä on oppilaitoskohtainen osaamisperusteisuuden kehittäminen ammattilaisten tuella.

Paljon muutakin kuin koulutuskuvausten päivittämistä

Osaamisperusteisuuteen siirtyminen vaatii paljon työtä. Siirtymä ei ole vain koulutuskuvauksien päivittämistä, vaan se edellyttää suunnittelua, strategisia muutoksia sekä ajatusmallien ja toimintatapojen kehittämistä. Oppija- ja osaamislähtöisyys, opintopisteiden käyttöönotto, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, arviointi, ePerusteet, Koski-tietovaranto, digitaaliset osaamismerkit – mm. kaikkiin näihin tulee perehtyä ja miettiä, miten ne soveltuvat oman oppilaitoksen toimintaan ja eri oppiaineisiin.

Lisäksi henkilökunta (oppilaitosjohto, hallinto, suunnittelijat, vakituiset ja tuntiopettajat) tulee perehdyttää ja kouluttaa muutokseen. Vapaan sivistystyön osalta on myös selvä, että esimerkiksi arviointi ei ole keskeistä kaikilla kursseilla tai kaikissa koulutuksissa. Silti koulutuskuvaukset voidaan toteuttaa osaamisperusteisesti, joka on usein osallistujallekin selkeä tapa nähdä, mitä kurssilla tai koulutuksessa opitaan.

Paljon kysymyksiä

Muutoksessa nousee paljon ihan konkreettisia kysymyksiä: Millä resursseilla muutos tehdään? Miten henkilökunta ja tuntiopettajat perehdytetään muutokseen? Miten ja milloin muutos näkyy opiskelijoille? Miten osaamisen tunnistamisessa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen? Miten eri järjestelmät otetaan haltuun ja miten tieto liikkuu niiden välillä?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saa vastauksia erilaisten koulutusten avulla. Järjestelmiin liittyviä koulutuksia tarjoaa mm. Opetushallitus, ja laajempia koulutuksia mm. TIEKE verkostoineen. Jokaisella vapaan sivistystyön oppilaitosmuodolla (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset, urheiluopistot) on myös omat erityistarpeet ja -tavoitteet, jotka muutoksessa tulee huomioida. Kunkin oppilaitosmuodon keskusjärjestöt ovat muutoksessa isona apuna.

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta!

Tässä koulutuksessa kehitetään kokonaisvaltaisesti vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa kohti osaamisperusteista toimintatapaa huomioiden niin oppilaitosjohto, hallinto kuin opetushenkilöstö (vakituiset ja tuntiopettajat). Koulutuksessa edetään oppilaitoskärki edellä ja mukaan pääsee enintään 20 vapaan sivistystyön oppilaitosta – joista kustakin mukaan toivotaan vähintään kaksi osallistujaa.

Oulun ammattikorkeakoulun, TIEKEn ja vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen asiantuntijat ovat osallistuvien oppilaitosten tukena koko koulutuksen ajan. Tuki konkretisoituu koulutuksen kolmannessa osiossa, jossa asiantuntijamme jalkautuvat oppilaitoksiin sparraamaan osallistujia kehitystyössä.

Logobanneri
Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -hankkeen toteuttajaverkosto

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
<strong>Digitaalinen vastuullisuus on riskienhallintaa – ja hyvää bisnestä</strong> 
Vastuullisuus

Digitaalinen vastuullisuus on riskienhallintaa – ja hyvää bisnestä 

Digitalisaatio vaatii IT-yrityksiltä uudenlaista vastuullisuutta, vihreää koodia ja kyberturvallisuutta. TIEKE edistää vastuullista ICT-kehitystä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Minna Kröger Elisalta ja Janne Kalliola Exovelta avasivat TIEKElle näkemyksiään vastuullisuudesta tänään ja huomenna.

Petja Partanen
Digitaalinen taloushallinto
Digitaalinen taloushallinto ottaa edistysaskelia digitaalisten lompakoiden ja digitaalisten todisteiden myötä
Digitaalinen taloushallinto

Digitaalinen taloushallinto ottaa edistysaskelia digitaalisten lompakoiden ja digitaalisten todisteiden myötä

Henkilöitä ja organisaatioita koskevien digitaalisten todisteiden luotettavan käytön parissa on käynnissä suuria asioita. Yksi keskeisimmistä on digitaalinen lompakko, johon tulisivat tulevaisuudessa niin sähköiset kuitit, henkilöllisyystodistus, koulutus- ja työhistoria kuin kanta-asiakkuuskortit. Parempi digitaalinen yhteentoimivuus hyödyttää sekä organisaatioita, yksilöitä että yhteiskuntaa. Haastattelimme Markus Hautalaa käynnissä olevasta kansallisesti kehitystyöstä, jonka taustalla vaikuttavat EU:n kokoiset kysymykset.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Datatalous
Datatalous mullistaa myös pk-yritysten liiketoiminnan
Datatalous

Datatalous mullistaa myös pk-yritysten liiketoiminnan

Reilu datatalous tuo digijättien nykyisin dominoiman bisneksen myös pk-yritysten ulottuville. TIEKE auttaa hyödyntämään datatalouden mahdollisuuksia. Sitran ohjelmajohtaja Laura Helenius ja Teknologiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Joonas Mikkilä pohtivat kanssamme datatalouden tulevaisuudennäkymiä.

Petja Partanen