Tehdään osaamisperusteisuudesta totta!
Digikyvykkyys

Tehdään osaamisperusteisuudesta totta!

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat siirtymässä osaamisperusteisiin koulutuksiin. TIEKE yhteistyöverkostoineen järjestää vuonna 2023 koulutuksen, jonka keskiössä on oppilaitoskohtainen osaamisperusteisuuden kehittäminen ammattilaisten tuella.

Paljon muutakin kuin koulutuskuvausten päivittämistä

Osaamisperusteisuuteen siirtyminen vaatii paljon työtä. Siirtymä ei ole vain koulutuskuvauksien päivittämistä, vaan se edellyttää suunnittelua, strategisia muutoksia sekä ajatusmallien ja toimintatapojen kehittämistä. Oppija- ja osaamislähtöisyys, opintopisteiden käyttöönotto, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, arviointi, ePerusteet, Koski-tietovaranto, digitaaliset osaamismerkit – mm. kaikkiin näihin tulee perehtyä ja miettiä, miten ne soveltuvat oman oppilaitoksen toimintaan ja eri oppiaineisiin.

Lisäksi henkilökunta (oppilaitosjohto, hallinto, suunnittelijat, vakituiset ja tuntiopettajat) tulee perehdyttää ja kouluttaa muutokseen. Vapaan sivistystyön osalta on myös selvä, että esimerkiksi arviointi ei ole keskeistä kaikilla kursseilla tai kaikissa koulutuksissa. Silti koulutuskuvaukset voidaan toteuttaa osaamisperusteisesti, joka on usein osallistujallekin selkeä tapa nähdä, mitä kurssilla tai koulutuksessa opitaan.

Paljon kysymyksiä

Muutoksessa nousee paljon ihan konkreettisia kysymyksiä: Millä resursseilla muutos tehdään? Miten henkilökunta ja tuntiopettajat perehdytetään muutokseen? Miten ja milloin muutos näkyy opiskelijoille? Miten osaamisen tunnistamisessa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen? Miten eri järjestelmät otetaan haltuun ja miten tieto liikkuu niiden välillä?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saa vastauksia erilaisten koulutusten avulla. Järjestelmiin liittyviä koulutuksia tarjoaa mm. Opetushallitus, ja laajempia koulutuksia mm. TIEKE verkostoineen. Jokaisella vapaan sivistystyön oppilaitosmuodolla (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset, urheiluopistot) on myös omat erityistarpeet ja -tavoitteet, jotka muutoksessa tulee huomioida. Kunkin oppilaitosmuodon keskusjärjestöt ovat muutoksessa isona apuna.

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta!

Tässä koulutuksessa kehitetään kokonaisvaltaisesti vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa kohti osaamisperusteista toimintatapaa huomioiden niin oppilaitosjohto, hallinto kuin opetushenkilöstö (vakituiset ja tuntiopettajat). Koulutuksessa edetään oppilaitoskärki edellä ja mukaan pääsee enintään 20 vapaan sivistystyön oppilaitosta – joista kustakin mukaan toivotaan vähintään kaksi osallistujaa.

Oulun ammattikorkeakoulun, TIEKEn ja vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen asiantuntijat ovat osallistuvien oppilaitosten tukena koko koulutuksen ajan. Tuki konkretisoituu koulutuksen kolmannessa osiossa, jossa asiantuntijamme jalkautuvat oppilaitoksiin sparraamaan osallistujia kehitystyössä.

Logobanneri
Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -hankkeen toteuttajaverkosto

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä