VS-digi: Digitalisaatio vapaassa sivistystyössä

VS-digi: Digitalisaatio vapaassa sivistystyössä

VS-digi-hankkeessa kehitetään vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintamalleja digitalisaatiota hyödyntäen sekä jaetaan ja kasvatetaan digitaalista osaamista.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  1. Toimintamallien uudistaminen digitalisaatiota hyödyntäen
  2. Digipedagogiikan kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kesken
  3. Opetussisältöjen uudistaminen digitalisaation tarpeita vastaavaksi

Toimintamallien uudistaminen tehdään 12 pilotin kautta. Valittujen pilottien tavoitteena on oppilaitosten toimintamallien uudistaminen digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on luoda sellaisia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa muihinkin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin.

”Parhaat käytännöt jakoon”

Digipedagogiikan kehittäminen toteutetaan käynnistämällä Vapaan sivistystyön digitutortoiminta, joka vakiinnutetaan hankeaikana. Lisäksi hankkeessa toteutetaan erilaisia koulutuksia Vapaan sivistystyön opetus- ja hallintohenkilöstön tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kehittämiseksi.

”Jokainen osaa jotakin. Yhdessä osaamme enemmän!”

Opetussisältöjen uudistaminen tapahtuu luontevasti pilottien kokeilujen ja digitutortoiminnan kehittämisen yhteydessä.

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hanke toteutetaan 1.5.2018 – 30.6.2021. Rahoitus on myönnetty Vapaa Sivistystyö ry:lle.

Hankkeen toteuttajana toimii TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Lisätiedot: Merja Sjöblom