VS-digi: Digitalisaatio vapaassa sivistystyössä

VS-digi: Digitalisaatio vapaassa sivistystyössä

VS-digi-hankkeessa kehitettiin vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintamalleja digitalisaatiota hyödyntäen sekä jaettiin ja kasvatettiin digitaalista osaamista.

Hankkeen keskeiset tavoitteet olivat:

  1. Toimintamallien uudistaminen digitalisaatiota hyödyntäen
  2. Digipedagogiikan kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kesken
  3. Opetussisältöjen uudistaminen digitalisaation tarpeita vastaavaksi

Toimintamallien uudistaminen tehtiin 12 pilotin kautta. Valittujen pilottien tavoitteena oli oppilaitosten toimintamallien uudistaminen digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteena oli luoda sellaisia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa muihinkin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin.

”Parhaat käytännöt jakoon”

Digipedagogiikan kehittäminen toteutettiin käynnistämällä Vapaan sivistystyön digitutortoiminta, joka pyrittiin vakiinnutamaan hankeaikana. Lisäksi hankkeessa toteutettiin lukuisia koulutuksia Vapaan sivistystyön opetus- ja hallintohenkilöstön tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kehittämiseksi.

”Jokainen osaa jotakin. Yhdessä osaamme enemmän!”

Opetussisältöjen uudistaminen tapahtui luontevasti pilottien kokeilujen ja digitutortoiminnan kehittämisen yhteydessä.

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke toteutettiin 1.5.2018 – 30.6.2021. Rahoitus myönnettiin Vapaa Sivistystyö ry:lle ja hankkeen toteuttajana toimi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Lisätiedot: Merja Sjöblom