Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi -koulutus

Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi -koulutus

Osaamisperusteisuuden ja osaamisen arvioinnin koulutusohjelmassa vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä ja tuntiopettajia valmennetaan osaamisperusteisuuteen siten, että heillä on asiantuntijatason tiedot ja taidot suunnitella ja toteuttaa osaamisperusteisia koulutuksia sekä arvioida osaamista.

Koulutuksen avulla edistetään jatkuva oppimisen tavoitteita ja vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Koulutus sisältää koulutuspäiviä, oppilaitosmuotokohtaisia verkkotapaamisia ja webinaareja. Koulutuksessa saavutettu osaaminen tunnustetaan digitaalisin osaamismerkein ja kokonaisuudesta saatavalla digitaalisella päättömerkillä.

Koulutuskokonaisuus

Koulutushanke sisältää yhteensä kahdeksan (8) opintopisteen arvoisen, viiden osion koulutuskokonaisuuden:

 • Johdanto – Mitä osaamisperusteisuus on vapaassa sivistystyössä, 2 op

  Koulutusosion jälkeen osallistuja tuntee osaamisperusteisuuden periaatteet, tavoitteet ja on perehtynyt Opetushallituksen ylläpitämiin tietopalveluihin.

  Koulutuksen sisällöt:

  • Jatkuvan oppimisen uudistamisen kansalliset ja EU:n linjaukset
  • Osaamisperusteisuuden käsitteet
  • Vapaata sivistystyötä ohjaava lainsäädäntö
  • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitykset, mitoituksen periaatteet ja sähköinen osaamisen dokumentointi
  • Koski-tietovaranto, ePerusteet ja Opintopolku:
   • merkitykset oppilaitokselle ja opiskelijalle
   • opiskelijalähtöiset menettelytavat

   

  Koulutusosio toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää ennakkotehtävän, kehittämistyötä edistävää itsenäistä työskentelyä, 6 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, joissa työskennellään osin oppilaitosmuodoittain eriytyvissä työpajoissa. Koulutuspäivien välissä osaamisen ja kehittämistyötä tuetaan sparrauksella.

  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

 • Osaamisperusteisten koulutusten osaamistavoitteet ja arviointikriteerit, 1 op

  Koulutusosion jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja laatia osaamisperusteisia koulutuskuvauksia ja opetussuunnitelmia.

  Koulutuksen sisällöt:

  • Osaamisperusteisten opetussuunnitelmien kehittämis- ja laadintaprosessi
  • Koulutussisältöjen osaamistavoitteiden laadinta ja arviointikriteerien määrittäminen
  • Koulutuksen sisältöjen laajuuden määrittäminen opintopisteinä
  • Jatkuvan oppimisen tavoitteiden huomioiminen koulutusten/opsien kehittämisessä

   

  Koulutusosio toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää ennakkotehtävän, kehittämistyötä edistävää itsenäistä työskentelyä, 3 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, joissa työskennellään osin oppilaitosmuodoittain eriytyvissä työpajoissa. Koulutuspäivien välissä osaamisen ja kehittämistyötä tuetaan sparrauksella.

  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

 • Onnistu osaamisen arvioijana, 2 op

  Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää osaamisen arviointiprosessin eri vaiheet ja osaa arvioida opiskelijoiden osaamista.

  Koulutuksen sisällöt:

  • Arviointiprosessi sekä arvioijan ja opiskelijan toiminta ja vastuut sen eri vaiheissa
  • Osaamisen arviointiin valmistautuminen; oppilaitosmuodoittain eriytyvät tarpeet huomioiden
  • Osaamisen arviointi käytännössä
  • Arvosanan antaminen ja osaamisen sähköinen dokumentointi
  • Opiskelijan oikeudet
  • Eettisesti kestävä arviointitoiminta

   

  Koulutusosio toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää ennakkotehtävän, kehittämistyötä edistävää itsenäistä työskentelyä, 6 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, joissa työskennellään osin oppilaitosmuodoittain eriytyvissä työpajoissa. Koulutuspäivien välissä osaamisen ja kehittämistyötä tuetaan sparrauksella.
  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

 • Osaamisperusteisuuden kehittäminen ja koordinointi, 1 op

  Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee osaamisperusteisten järjestelmien kehittämisen osa-alueita strategisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmista.

  Koulutuksen sisällöt:

  • Osaamisperusteinen järjestelmä sekä siihen liittyvät prosessit ja käytännöt
  • Osaamisperusteisuuteen valmistautuminen
  • Osaamisperusteisuuden käytännöt; kehittämiskohteet ja toimintamallit oppilaitosmuodoittain
  • Osaamisperusteisuutta tukevan pedagogiikan mahdollistaminen

   

  Koulutusosio toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää ennakkotehtävän, kehittämistyötä edistävää itsenäistä työskentelyä, 3 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, joissa työskennellään osin oppilaitosmuodoittain eriytyvissä työpajoissa. Koulutuspäivien välissä osaamisen ja kehittämistyötä tuetaan sparrauksella.

  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

 • Pedagoginen kehittäminen osaamisperusteisissa koulutuksissa, 2 op

  Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee osaamisperusteisuutta tukevia oppimisympäristöjä ja toimintamalleja.

  Koulutuksen sisällöt:

  • Opiskelijalähtöiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet
   • Opetuksen ja osaamisen hankkimisen suunnittelu
   • Urasuunnittelu
   • Opiskelijan yksilölliset lähtökohdat ja pedagoginen tuki
  • Digitaaliset osaamismerkit
   • Tuottamiseen, myöntämiseen ja hakemiseen liittyvät järjestelmät
   • Osaamismerkki-caset
   • Suunnitelma osaamismerkkien käytöstä

   

  Koulutusosio toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutusosio sisältää ennakkotehtävän, kehittämistyötä edistävää itsenäistä työskentelyä, 6 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, joissa työskennellään osin oppilaitosmuodoittain eriytyvissä työpajoissa. Koulutuspäivien välissä osaamisen ja kehittämistyötä tuetaan sparrauksella.

  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

Koulutuksen tuloksena syntyy osaamisperusteisuuden ja osaamisen arvioinnin toimeenpanoa kehittäviä toimintatapoja, materiaaleja ja hyviä käytänteitä. Konkreettiset tulokset syntyvät ja jalkautuvat käytäntöön pysyvästi osallistujien kehittämistöiden myötä.

Koulutukseen on jatkuva ilmoittautuminen, eli mukaan voi ilmoittautua missä tahansa kohtaa matkan varrella. Ilmoittautumislomakkeella kysytään, mihin osioon tai osioihin ilmoittaudut.

Toteuttajaverkosto

Koulutushanketta rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan 1.6.2021 – 31.12.2022.

OAMK ja TIEKE toimivat koulutuksen vastuullisina toteuttajina ja hankkeen koordinaattoreina. Hankekumppaneina ovat KansanopistoyhdistysKansalaisopistojen liitto KoLSuomen KesäyliopistotOpintokeskus Sivis, Vapaa Sivistystyö ja Urheiluopistojen Yhdistys. Lisäksi hankkeen viestintäkumppanina toimii Opintokeskukset.

Yhteystiedot

 • TIEKE, Merja Sjöblom
 • OAMK, Elina Juntunen, elina.juntunen[at]oamk.fi
 • Suomen Kansanopistoyhdistys, Anni Henricson, anni.henricson[at]kansanopistot.fi
 • Kansalaisopistojen liitto KoL, Minna Lankinen, minna.lankinen[at]kansalaisopistojenliitto.fi
 • Suomen Kesäyliopistot, Tuija Österman, tuija.osterman[at]kesayliopistot.fi
 • Opintokeskus Sivis, Lotta Pakanen, lotta.pakanen[at]ok-sivis.fi
 • Vapaa sivistystyö, Björn Wallén, bjorn.wallen[at]sivistystyo.fi
 • Urheiluopistojen yhdistys, Nina Luukkainen, nina.luukkainen[at]urheiluopistot.fi
Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi -koulutushankkeen toteuttajaverkosto