Ohjelma ja ilmoittautuminen

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Alla osioittain Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi -koulutuksen aikataulu. Ohjelma täydentyy koulutuksen edetessä. Koulutuksen kaikki tapaamiset järjestetään verkossa.

Koulutus sisältää osioskohtaisesti ennakkotehtävän, kehittämis/oppimistehtävän sekä koulutuspäiviä, joissa työskennellään myös oppilaitosmuodoittain eriytyvissä työpajoissa.

Koulutuskokonaisuus on yhteensä kahdeksan (8) opintopisteen arvoinen.

 • Osio 1: Johdanto – Mitä osaamisperusteisuus on vapaassa sivistystyössä (4.11.-16.12.2021), 2 op

  Torstai 4.11.2021 klo 9 – 15

  • Aloitus, koulutuskokonaisuuden esittely, päivän ohjelma, osallistujien esittäytyminen
  • Johdanto osaamisperusteisuuteen: Kirsi Ahonen | Opintokeskus Sivis
  • Opastus oppimisympäristöön, ennakkotehtävistä noussutta
  • Ennakkotehtävien käsittely ryhmätyönä
  • Vapaata sivistystyötä ohjaavan lainsäädännön vaikutukset osaamisperusteisuuteen: Björn Wallén | Vapaa sivistystyö ry

   

  Keskiviikko 10.11.2021 klo 9 – 15

  • Osaamisperusteisuuden käsitteitä
  • Ryhmätyö: käsiteviidakon selventäminen
  • Jatkuvan oppimisen uudistaminen: Lotta Pakanen | OAMK
  • Kansalliset, pohjoismaiset ja EU linjaukset: Anni Karttunen | Globedu
  • Micro-credentials: pienistä osaamiskokonaisuuksista osaamiskuvauksiin: Sanna Brauer | OAMK

   

  Torstai 18.11.2021 klo 9 – 15

  • Opintopolku ja ePerusteet: Ulla Kauppi | Opetushallitus
   • Case Lahden kansanopisto, Leena Mattila
   • Case
  • Osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa: Merja Sjöblom | TIEKE
  • Koulutusten osaamisperusteinen sanoittaminen: Opintokeskus Sivis
  • Oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä

   

  Torstai 25.11.2021 klo 9 – 15

  • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys: Katri Söder | TSL
  • Mitoituslaskurit ja niiden periaatteet: Lotta Pakanen | OAMK
  • Oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä
  • Koski-tietovaranto: Laura Ryymin | Opetushallitus

   

  Torstai 9.12.2021 klo 9 – 15

  • Strategisen suunnittelun merkitys: Marjukka Tiainen | Pajulahden urheiluopisto
  • Verkostojen ja yhteistyön merkitys: Arja Jaako | Tornion kansalaisopisto ja Tarja Takala-Hotti | Meri-Pohjolan opistopiiri
  • Strategista suunnittelua oppilaitosmuodon mukaan jaetuissa ryhmissä
  • Koulutuksen aikana järjestettävät sparraustuokiot

   

  Torstai 16.12.2021 klo 9 – 15

  • Opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä hyvät käytännöt
  • Tekoälykokeilut osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa: Timo Sinivuori ja Emilia Tuurala | Kentauri
  • Oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä: kehittämis-/oppimistehtäväideoiden jalostaminen

   

  Toteutus – osaamisen kehittäminen ja osoittaminen

  Osaamisen kehittäminen:

  • Perehdyt osaamisperusteisuuteen liittyviin ja sen taustalla vaikuttaviin tekijöihin sekä niiden merkitykseen osaamisperusteisessa koulutuksessa.
  • Pohdit sekä omaa että oppilaitoksesi osaamista osaamisperusteisuuteen liittyen.

   

  Osaamisen osoittaminen:

  • Teet ennakkotehtävän, jossa pohdit lyhyesti oppilaitoksesi ajatuksia liittyen vapaa sivistystyön ja jatkuvan oppiminen väliseen suhteeseen. Kuvaat myös, millaisia suunnitelmia oppilaitoksellasi on Opetushallituksen järjestelmien hyödyntämisen suhteen.
  • Laadit SWOT-analyysin, jossa tuot esille oppilaitoksesi vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia ja uhkia siirryttäessä osaamisperusteisuuteen. Kirjaat nelikenttään myös, millainen on oma roolisi ja mitä osaamista sinulta edellytetään. Kuvaat myös, millä tasolla osaamisesi tämän suhteen on.
 • Osio 2: Osaamisperusteisten koulutusten osaamistavoitteet ja arviointikriteerit (19.1. – 16.3.2022), 1 op

  Koulutuspäivät

  • keskiviikko 19.1.2022 klo 9 – 15
  • keskiviikko 16.2.2022 klo 9 – 15
  • keskiviikko 16.3.2022 klo 9 – 15

   

  Sisältö

  • Mitä tarkoittavat osaaminen ja osaamisperusteisuus?
  • Osaamisperusteinen opetussuunnitelma
  • Laadukkaat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit opetussuunnitelmassa

   

  Toteutus – osaamisen kehittäminen ja osoittaminen

  Osaamisen kehittäminen:

  • Perehdyt osaamisperusteisuuteen sekä osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien merkitykseen osaamisperusteisessa koulutuksessa.
  • Valmistelet osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä vapaaseen sivistystyöhön omalle alallesi.

   

  Osaamisen osoittaminen:

  • Teet ennakkotehtävän, jossa vastaat kysymykseen ”Mitä tarkoittaa osaaminen?”
  • Laadit kirjallisen opetussuunnitelmadokumentin, jossa osaamistavoitteet ja niille arviointikriteerit sekä opetuksen sisältö ja toteutus.
 • Osio 3: Onnistu osaamisen arvioijana (23.3. – 8.6.2022), 2 op

  Koulutuspäivät

  • keskiviikko 23.3.2022 klo 9 – 15
  • keskiviikko 6.4.2022 klo 9 – 15
  • keskiviikko 20.4. 202 klo 9 – 15
  • keskiviikko 11.5.2022 klo 9 – 15
  • keskiviikko 25.5.2022 klo 9 – 15
  • keskiviikko 8.6.2022 klo 9 – 15

   

  Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää osaamisen arviointiprosessin eri vaiheet ja osaa arvioida opiskelijoiden osaamista.

  Sisältö

  • Arviointiprosessi sekä arvioijan ja opiskelijan toiminta ja vastuut sen eri vaiheissa
  • Osaamisen arviointiin valmistautuminen; oppilaitosmuodoittain eriytyvät tarpeet huomioiden
  • Osaamisen arviointi käytännössä
  • Arvosanan antaminen ja osaamisen sähköinen dokumentointi
  • Opiskelijan oikeudet
  • Eettisesti kestävä arviointitoiminta

   

  Toteutus – osaamisen kehittäminen ja osoittaminen

  Osaamisen kehittäminen:

  • Perehdyt osaamisen arvioinnin periaatteisiin ja tavoitteisiin.
  • Arvioit osaamista (käytännön harjoituksia).
  • Valmistelet toimivia arviointikäytäntöjä osaamisen arviointiin oman alasi / toteuttamissasi koulutuksissa.

   

  Osaamisen osoittaminen:

  • Tee ennakkotehtävä: Tehtävä julkaistaan myöhemmin
  • Digitaalinen osaamismerkki:
   Arvioi osaamista aidossa käytännön tilanteessa eli toimi arvioijana oman alasi koulutuksessa / kurssilla. Laadi kirjallinen kuvaus siitä, miten opiskelija osoitti osaamistaan sekä mitä arviointimenetelmiä ja ympäristöjä käytit arvioinnissa. Lisää kuvaukseen, miten varmistit tekemäsi arvioinnin luotettavuuden ja kattavuuden. Lopuksi pohdi onnistumistasi osaamisen arvioijana.TAI
  • Laadi kirjallinen suunnitelma, mitä arviointimenetelmiä ja ympäristöjä voit käyttää oman ammattialasi koulutuksessa / kurssilla. Perustele niitä arvioinnin kattavuuden varmistamisen näkökulmasta. Liitä kuvaukseen opiskelijoille laatimasi ohjeistus siitä, miten he voivat osoittaa osaamista. Pohdi myös omia valmiuksiasi toimia osaamisen arvioijana.
 • Osio 4: Osaamisperusteisuuden kehittäminen ja koordinointi (syksy 2022), 1 op

  Koulutuspäivät

  • kolme koulutuspäivää (9 – 15) syksyllä 2022

   

  Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee osaamisperusteisten järjestelmien kehittämisen osa-alueita strategisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmista.

  Sisältö

  • Osaamisperusteinen järjestelmä sekä siihen liittyvät prosessit ja käytännöt
  • Osaamisperusteisuuteen valmistautuminen
  • Osaamisperusteisuuden käytännöt; kehittämiskohteet ja toimintamallit oppilaitosmuodoittain
  • Osaamisperusteisuutta tukevan pedagogiikan mahdollistaminen
 • Osio 5: Pedagoginen kehittäminen osaamisperusteisissa koulutuksissa (syksy 2022), 2 op

  Koulutuspäivät

  • kuusi koulutuspäivää (9 – 15) syksyllä 2022

   

  Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee osaamisperusteisuutta tukevia oppimisympäristöjä ja toimintamalleja.

  Sisältö

  • Opiskelijalähtöiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet
  • Opetuksen ja osaamisen hankkimisen suunnittelu
  • Urasuunnittelu
  • Opiskelijan yksilölliset lähtökohdat ja pedagoginen tuki
  • Digitaaliset osaamismerkit
  • Tuottamiseen, myöntämiseen ja hakemiseen liittyvät järjestelmät
  • Osaamismerkki-caset
  • Suunnitelma osaamismerkkien käytöstä

Lisätiedot