Ohjelma ja ilmoittautuminen

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Alla osioittain Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi -koulutuksen aikataulu. Ohjelma täydentyy koulutuksen edetessä. Koulutuksen kaikki tapaamiset järjestetään verkossa.

Koulutus sisältää osioskohtaisesti ennakkotehtävän, kehittämis/oppimistehtävän sekä koulutuspäiviä, joissa työskennellään myös oppilaitosmuodoittain eriytyvissä työpajoissa.

Koulutuskokonaisuus on yhteensä kahdeksan (8) opintopisteen arvoinen.

 • Osio 1: Johdanto – Mitä osaamisperusteisuus on vapaassa sivistystyössä (4.11.-16.12.2021), 2 op

  Torstai 4.11.2021 klo 9 – 15

  • Aloitus, koulutuskokonaisuuden esittely, päivän ohjelma, osallistujien esittäytyminen
  • Johdanto osaamisperusteisuuteen: Kirsi Ahonen | Opintokeskus Sivis
  • Opastus oppimisympäristöön, ennakkotehtävistä noussutta
  • Ennakkotehtävien käsittely ryhmätyönä
  • Vapaata sivistystyötä ohjaavan lainsäädännön vaikutukset osaamisperusteisuuteen: Björn Wallén | Vapaa sivistystyö ry

   

  Keskiviikko 10.11.2021 klo 9 – 15

  • Osaamisperusteisuuden käsitteitä: Opintokeskus Sivis
  • Ryhmätyö: käsiteviidakon selventäminen
  • Jatkuvan oppimisen uudistaminen: Lotta Pakanen | OAMK
  • Kansalliset, pohjoismaiset ja EU linjaukset: Anni Karttunen | Globedu
  • Micro-credentials: pienistä osaamiskokonaisuuksista osaamiskuvauksiin: Sanna Brauer | OAMK

   

  Torstai 18.11.2021 klo 9 – 15

  • Opintopolku ja ePerusteet: Ulla Kauppi | Opetushallitus
   • Case Lahden kansanopisto, Leena Mattila
   • Case Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Marja Juhola
   • Case Opintokeskukset, Susanna Plathan
  • Osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa: Merja Sjöblom | TIEKE
  • Koulutusten osaamisperusteinen sanoittaminen: Kirsi Ahonen | Opintokeskus Sivis
  • Oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä

   

  Torstai 25.11.2021 klo 9 – 15

  • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys: Katri Söder | TSL
  • Mitoituslaskurit ja niiden periaatteet: Lotta Pakanen | OAMK
  • Kehittämistehtävien ohjeistus: Lotta Pakanen | OAMK
  • Oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä
  • Koski-tietovaranto: Laura Ryymin | Opetushallitus

   

  Torstai 9.12.2021 klo 9 – 15

  • Strategisen suunnittelun merkitys: Marjukka Tiainen | Pajulahden urheiluopisto
  • Verkostojen ja yhteistyön merkitys: Arja Jaako | Tornion kansalaisopisto ja Tarja Takala-Hotti | Meri-Pohjolan opistopiiri
  • Strategista suunnittelua oppilaitosmuodon mukaan jaetuissa ryhmissä
  • Koulutuksen aikana järjestettävät sparraustuokiot

   

  Torstai 16.12.2021 klo 9 – 15

  • Opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä hyvät käytännöt: Henri Piirainen | Kuusamo-opisto
  • Tekoälykokeilut osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa: Timo Sinivuori ja Emilia Tuurala | Kentauri
  • Oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä: kehittämis-/oppimistehtäväideoiden jalostaminen

   

  Toteutus – osaamisen kehittäminen ja osoittaminen

  Osaamisen kehittäminen:

  • Perehdyt osaamisperusteisuuteen liittyviin ja sen taustalla vaikuttaviin tekijöihin sekä niiden merkitykseen osaamisperusteisessa koulutuksessa.
  • Pohdit sekä omaa että oppilaitoksesi osaamista osaamisperusteisuuteen liittyen.

   

  Osaamisen osoittaminen:

  • Teet ennakkotehtävän, jossa pohdit lyhyesti oppilaitoksesi ajatuksia liittyen vapaa sivistystyön ja jatkuvan oppiminen väliseen suhteeseen. Kuvaat myös, millaisia suunnitelmia oppilaitoksellasi on Opetushallituksen järjestelmien hyödyntämisen suhteen.
  • Laadit SWOT-analyysin, jossa tuot esille oppilaitoksesi vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia ja uhkia siirryttäessä osaamisperusteisuuteen. Kirjaat nelikenttään myös, millainen on oma roolisi ja mitä osaamista sinulta edellytetään. Kuvaat myös, millä tasolla osaamisesi tämän suhteen on.
 • Osio 2: Osaamisperusteisten koulutusten osaamistavoitteet ja arviointikriteerit (19.1. – 16.3.2022), 1 op

  Koulutusosion jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja laatia osaamisperusteisia koulutuskuvauksia ja opetussuunnitelmia.

  Kouluttaja

  Esa Virkkula | OAMK,
  vapaan sivistystyön keskusjärjestöt tukevat oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä

  Keskiviikko 19.1.2022 klo 9 – 15

  • Opiskelijoiden ennakkotehtävien tarkastelu: mitä tarkoittaa osaaminen?
  • Osaaminen ja osaamisperusteisuus
  • Pienryhmätyöskentelyä: opetussuunnitelmien tarkastelua

   

  Keskiviikko 16.2.2022 klo 9 – 15

  • Osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatiminen
  • Laadukkaat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit opetussuunnitelmassa
  • Oppimistehtävän esittely: opetussuunnitelmadokumentin laatiminen
  • Pienryhmätyöskentelyä: opetussuunnitelmadokumentin laadintaa

   

  Keskiviikko 16.3.2022 klo 9 – 15

  • Opetussuunnitelmadokumentin laadinnan tilanne, esimerkkidokumentin esittelyä
  • Oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä: opetussuunnitelmadokumentin laadintaa

   

  Toteutus – osaamisen kehittäminen ja osoittaminen

  Osaamisen kehittäminen:

  • Perehdyt osaamisperusteisuuteen sekä osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien merkitykseen osaamisperusteisessa koulutuksessa.
  • Valmistelet osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä vapaaseen sivistystyöhön omalle alallesi.

   

  Osaamisen osoittaminen:

  • Teet ennakkotehtävän, jossa vastaat kysymykseen ”Mitä tarkoittaa osaaminen?”
  • Laadit kirjallisen opetussuunnitelmadokumentin, jossa osaamistavoitteet ja niille arviointikriteerit sekä opetuksen sisältö ja toteutus.
 • Osio 3: Onnistu osaamisen arvioijana (23.3. – 8.6.2022), 2 op

  Koulutusosion jälkeen osallistuja tietää osaamisen arviointiprosessin eri vaiheet ja osaa arvioida opiskelijoiden osaamista.

  Kouluttaja

  Päivi Kilja | OAMK,
  vapaan sivistystyön keskusjärjestöt tukevat oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä

  Keskiviikko 23.3.2022 klo 9 – 15

  • Orientaatio Onnistu osaamisen arvioijana -kokokonaisuuteen
  • Arviointia vai arvostelua? Oppimisen vai osaamisen arviointia? – Opiskelija-arvioinnin monenlaiset käsitteet ja käytännöt
  • Arviointiprosessi osaamisen tunnistamisesta osaamisen arviointiin
   • Osallistujien lähtötilanteen osaaminen ennakkotehtävän tulosten valossa
   • Miten voin hankkia osaamista ja saavuttaa siten osaamistavoitteet?
   • Miten voin osoittaa osaamisen?
   • Miten osaamiseni arvioidaan?
  • Pienryhmätyöskentelyä: kehittämistyöstä keskustelua ja suunnittelua

   

  Keskiviikko 6.4.2022 klo 9 – 15

  • Arvioijan ja opiskelijan toiminta ja vastuut eri vaiheissa
  • Case-esimerkkejä
  • Pienryhmätyöskentelyä: kehittämistyö
  • Osaamisen osoittamisen moninaiset menetelmät ja tavat

   

  Keskiviikko 20.4.2022 klo 9 – 15

  • Arvioijana toimiminen ja arvioijan pätevyys osaamisperusteisissa koulutuksissa sekä muut ajankohtaiset kysymykset: Heikki Tulkki | Opetushallitus
  • Arvioinnin suunnittelu ja arvoinnista viestiminen
  • Case-esimerkkejä
  • Oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä: kehittämistyö

   

  Keskiviikko 11.5.2022 klo 9 – 15

  • Arvioijana toimiminen ja osaamisen arviointi käytännössä
  • Miten arviointi ja palaute edistävät oppimista ja tukevat opiskelijan motivaatiota?
  • Arviointimenetelmät oppimisen ja osaamisen arvioinnissa ja palautteen antamisessa
  • Case-harjoituksia ja -esimerkkejä
  • Tarvittaessa pienryhmätyöskentelyä

   

  Keskiviikko 25.5.2022 klo 9 – 15

  • Opiskelijan oikeudet ja eettisesti kestävä arviointitoiminta
  • Ohjelma täydentyy
  • Pienryhmätyöskentelyä: kehittämistyöt ja osaamismerkin hakeminen

   

  Keskiviikko 8.6.2022 klo 9 – 15

  • Kehittämistöiden esittelypäivä
  • Yhteenveto ja palaute

   

  Toteutus – osaamisen kehittäminen ja osoittaminen

  Osaamisen kehittäminen:

  • Perehdyt osaamisen arvioinnin periaatteisiin ja tavoitteisiin.
  • Arvioit osaamista (käytännön harjoituksia).
  • Valmistelet toimivia arviointikäytäntöjä osaamisen arviointiin oman alasi / toteuttamissasi koulutuksissa.

   

  Osaamisen osoittaminen:

  • Tee ennakkotehtävänä lähtötilanteen itsearviointi, jonka tarkemmat ohjeet löytyvät koulutuksen oppimisympäristöstä.
  • Digitaalinen osaamismerkki:
   Arvioi osaamista aidossa käytännön tilanteessa eli toimi arvioijana oman alasi koulutuksessa / kurssilla. Laadi kirjallinen kuvaus siitä, miten opiskelija osoitti osaamistaan sekä mitä arviointimenetelmiä ja ympäristöjä käytit arvioinnissa. Lisää kuvaukseen, miten varmistit tekemäsi arvioinnin luotettavuuden ja kattavuuden. Lopuksi pohdi onnistumistasi osaamisen arvioijana.TAI
  • Laadi kirjallinen suunnitelma, mitä arviointimenetelmiä ja ympäristöjä voit käyttää oman ammattialasi koulutuksessa / kurssilla. Perustele niitä arvioinnin kattavuuden varmistamisen näkökulmasta. Liitä kuvaukseen opiskelijoille laatimasi ohjeistus siitä, miten he voivat osoittaa osaamista. Pohdi myös omia valmiuksiasi toimia osaamisen arvioijana.
 • Osio 4: Osaamisperusteisuuden kehittäminen ja koordinointi (14.9. – 12.10.2022), 1 op

  Koulutusosion jälkeen osallistuja tuntee osaamisperusteisten järjestelmien kehittämisen osa-alueita strategisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmista.

  Kouluttaja

  Esa Virkkula | OAMK,
  vapaan sivistystyön keskusjärjestöt tukevat oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä

  Keskiviikko 14.9.

  • Osaamisperusteinen koulutus sekä siihen liittyvät prosessit ja käytännöt
  • Osaamisperusteisuuteen valmistautuminen => opetussuunnitelmatyö
  • Pienryhmätyöskentelyä päivän teemaan liittyen
  • Kouluttajan sparraustunti: päivän teeman kysymyksien tarkastelua

   

  Keskiviikko 28.9.

  • Osaamisperusteisuuden käytännöt; kehittämiskohteet ja toimintamallit oppilaitosmuodoittain 

   

  Keskiviikko 12.10.

  • Osaamisperusteisuutta tukevan pedagogiikan mahdollistaminen

   

  Osaamisen osoittaminen

  Ennakkotehtävä: Kerro tiiviisti, Miten opetusta suunnitellaan teidän oppilaitoksessanne, tai
  Miten suunnittelet oman kurssisi. Tehtävä palautetaan viimeistään 12.9.2022 osallistujille toimitetun vastauslinkin avulla.

  Digitaalinen osaamismerkki:

  Laadi osaamisperusteisuuden kehittämisen ja koordinoinnin kuvaus, jossa

  • määrittelet osaamisperusteisen koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen ydinseikat,
  • kuvaat osaamisperusteisuuteen siirtymisen kehittämisprosessin edustamassasi oppilaitoksessa, strategisella, kehittäjä- tai toimijatasolla jahyödynnät perusteluissa kokemuksiasi, tieteellistä lähdekirjallisuutta ja mahdollisesti muita luotettavia tiedonlähteitä.
 • Osio 5: Pedagoginen kehittäminen osaamisperusteisissa koulutuksissa (27.10. – 9.12.2022), 2 op

  Koulutusosion jälkeen osallistuja tuntee osaamisperusteisuutta tukevia oppimisympäristöjä ja toimintamalleja.

  Kouluttaja

  Päivi Kilja | OAMK
  vapaan sivistystyön keskusjärjestöt tukevat oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä

  Torstai 27.10.2022 Pedagogiikan teemapäivä 

  • Orientaatio koulutusosion tavoitteisiin ja toteutukseen
  • Pedagogisten mallien satoa: ennakkotehtävän purku
  • Miten kehittyä ja kehittää osaamisperusteisten koulutusten toteuttamista?

   

  Keskiviikko 2.11.2022 Oppimisen tavat ja mahdollisuudet -teemapäivä 

  • Oppimisen tavat ja mahdollisuudet
  • Monimuotoiset oppimisympäristöt ja –ratkaisut osaamisen hankkimisessa
  • Oppimisen mahdollistaminen lähi-, etä-, verkko- ja hypriditoteutuksissa
  • Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisessa ja arvioinnissa: Matleena Laakso

   

  Torstai 17.11.2022 Opiskelijalähtöisyyden teemapäivä 

  • Läpikäymisen pedagogiikasta opiskelijalähtöisiin toimintamalleihin
  • Henkilökohtaistaminen toimintatapana
  • Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu 
  • Urasuunnittelu 

   

  Keskiviikko 23.11.2022 Digitaalisten osaamismerkkien -teemapäivä 

  Kouluttajana Lotta Pakanen

  • Perustiedot osaamismerkeistä
  • Open Badge Factory ja Open Badge Passport
  • Esimerkkejä osaamismerkkien käytöstä

   

  Torstai 1.12.2022 Pedagogisen tuen -teemapäivä 

  • Pedagoginen tuki
  • Opiskelijan yksilölliset lähtökohdat ja tuen tarpeet
  • Itseohjautuvuus ja sen tukeminen ohjauksen avulla  
  • Erityisen hyvää ohjausta
  • Selkokielisyys osana pedagogista tukea ja muut opetusmateriaalien selkoelementit, mm. saavutettavuus: Anna Vesala

   

  Perjantai 9.12.2022 Kehittämistöiden ja osaamisen osoittamisen -teemapäivä 

  • Kehittämistöiden satoa ja toisilta oppimista
  • Ajankohtaiskatsaus ja katse kohti tulevaa

   

  Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

  Osaamisen osoittaminen

  Tee ennakkotehtävä: Valitse jokin pedagoginen malli ja pohdi sen hyödyntämistä oman alasi koulutuksissa. Kirjaa pohdintasi itsellesi muistiin ja valmistaudu kertomaan niistä koulutuspäivillä. Pedagogisia malleja löydät esim. https://www.oamk.fi/c5/files/2515/7173/0994/pedagogisiamalleja.pdf 

  Digitaalinen osaamismerkki:

  Laadi toteutussuunnitelma oman alasi / toteuttamasi osaamisperusteisen koulutuksen / kurssin toteuttamiseksi yksin tai yhteistyössä opettajaparin/-tiimin kanssa. Jos teette yhteistuotoksena, jokainen laatii kuitenkin oman merkkihakemuksensa ja liittää siihen yhteisen tuotoksen.

Koulutukseen on jatkuva ilmoittautuminen, eli mukaan voi ilmoittautua missä tahansa kohtaa matkan varrella. Ilmoittautumislomakkeella kysytään, mihin osioon tai osioihin ilmoittaudut.

Lisätiedot