Miten teillä tunnistetaan (digi)osaamista?
Digikyvykkyys

Miten teillä tunnistetaan (digi)osaamista?

TIEKE oli jälleen mukana ITK-konferenssissa, Suomen suurimmassa digitaalisen koulutuksen tapahtumassa Hämeenlinnan Aulangolla. ”Miten teillä tunnistetaan (digi)osaamista” oli yleisin kysymys, jonka kysyimme näyttelyosastollamme käyneiltä. Ilahduttavasti osaamismerkit nousivat isosti esiin osaamisen tunnistamisen menetelmänä.

ITK-konferenssin vuoden 2024 teemana oli ”Ei tekoja ilman älyä”, ja luonnollisesti tekoäly ja siihen liittyvät aiheet näkyivät niin konferenssin puheenvuoroissa kuin näyttelyosastollakin. Tekoälystä on moneksi ja käytännössä kaikki meistä hyödyntävät tekoälyä jo erilaissa palveluissa ihan tietämättäänkin. Mutta tekoälyn hyödyntäminen omassa toiminnassa – työssä tai opinnoissa – vaatikin jo huomattavasti enemmän. Taustalla on hyvä olla vähintään perusdigitaidot ja ymmärrystä mm. tietosuojasta ja -turvasta sekä etiikan näkökulmista.

Entä se osaamisen tunnistaminen?

TIEKEn puheenvuoroissa konferenssissa ja näyttelyosastolla toistui osaamisen tunnistamisen teema. Näyttelyosastolle olimme keränneet näkymää erityisesti niihin palveluihin ja hankkeisiin, joissa myönnämme digitaalisia osaamismerkkejä:

Lisäksi paljon keskustelua herätti GDPR4CHLDRN, joka ensimmäisellä lukukerralla sai monilta kielen solmuun. Kun selvisi, että kyseessä on lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvän tietosuojaosaamisen kehittäminen, oli lähes kaikilla kokemusta, näkemystä ja kysymyksiä teemaan liittyen.

TIEKEläiset lauteilla useammilla teemoilla

Oli mahtavaa olla puhumassa konferenssissa eri teemoista – kaikki toki (digi)osaamisen liittyviä. Salit täyttyivät ja keskustelua riitti niin puheenvuorojen aikana kuin niiden jälkeenkin, aina illalliselle ja verkostoitumistapahtumiin asti.

Ammatillisia sisältöjä etänä erityisopiskelijoille – riittävät digipedagogiset taidot opettajille

Karoliina Oksanen Livestä ja Merja Sjöblom TIEKEstä kertoivat kansainvälisen Digi Teachers Working Online -hankkeen matkasta ”erkka-opettajien” digitaitojen kehittämiseen ja tunnistamiseen. Hankkeen tavoitteena on viedä vaativaa erityisopetusta etämuotoon.

Toteutimme DigComp ja DigCompEdu-viitekehysten sekä opettajille suunnatun kyselytutkimuksen pohjalta opetussuunnitelman, siihen pohjautuvaa verkko-opiskelumateriaalia, osaamisen arvioinnin mallin ja monikieliset digitaaliset osaamismerkit. Keskiössä on runsaasti käytännön esimerkkejä sisältävä työkalupakki digiteachers.eu-sivustolla.

Tutustu hankkeen työkalupakkiin.

Lasten ja nuorten tietosuoja harrastustoiminnassa – Opit, työkalut ja innovaatiot

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEN yhteishankkeessa, GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa, kehitetään opastavia materiaaleja lapsille, vanhemmille ja harrastustoimijoille. TIEKEn Mikko Eloholma esitteli puheenvuorossaan oppeja ja havaintoja, joita on tehty tietosuojaan liittyvien materiaalien kehittämisen ja pilotoinnin aikana. Materiaalit julkaistaan kesällä. Hanketta rahoittaa EU:n CERV-rahoitusohjelma.

Lue lisää hankkeesta

Tietosuoja lasten harrastustoiminnassa
Digitaitomerkistön logo

Digitaitomerkistö – valmis, valtakunnallinen malli digiosaamisen tunnistamiseen

TIEKEn Merja Sjöblom kertoi miten digitaalisia osaamismerkkejä voi hyödyntää digitaitojen tunnistamisessa ja arvioinnissa. Lisäksi puheenvuorossa avattiin mitä merkkien hyödyntäminen edellyttää oppilaitokselta ja arvioijalta sekä miten opiskelijat tai vaikkapa henkilöstö voi kerätä ja hallinnoida osaamistietoaan omassa osaamismerkkipassissaan.

Lisätiedot

TIEKEn verkkosivuilta löydät lisätietoa ITK:ssa esillä olleista ja monista muista TIEKEn hankkeista ja palveluista.

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö