Pilotti: Kiertotalousosaamisen tunnistaminen osaamismerkein
Digikyvykkyys

Pilotti: Kiertotalousosaamisen tunnistaminen osaamismerkein

Kiertotalous on ja tulee olemaan merkittävä läpileikkaava teema kaikessa taloudellisessa toiminnassa, ja sen vuoksi kiertotalousosaamisen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Osaamista on tärkeää myös mitata ja tehdä näkyväksi – pilotissa kiertotalousosaamista tunnistetaan ja tehdään näkyväksi digitaalisin osaamismerkein.

Kiertotalouden osaamismerkistön pilottihanke vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla työnantajille keinon kiertotalousosaamisen tunnistamiselle ja kehittämiselle. Samalla pilotoitava osaamismerkistö palvelee työntekijöitä ja työnhakijoita helpottamalla kiertotalousosaamisen näkyväksi tekemistä.

Kiertotalouden osaamismerkistö

Kiertotalouden osaamismerkistö -hankkeessa on luotu geneerisen kiertotalousosaamisen tunnistamiseen soveltuva digitaalinen osaamismerkistö. Luotua osaamismerkistöä pilotoidaan tulevien kuukausien aikana rakennusalan, kemian alan ja teknologiateollisuuden toimialoilla.

Merkistö koostuu neljästä suoritettavasta osaamismerkistä, jotka on jaettu kahdelle tasolle.

  1. Kiertotalouden perusteet
  2. Kiertotalouden periaatteet ja toimintamallit
    • Koontimerkki: Kiertotalouden perusosaaja
  3. Digitalisaatio, data ja tekoäly kiertotaloudessa
  4. Kiertotalouden kehittäminen ja soveltaminen
    • Koontimerkki: Kiertotalouden ratkaisija
Kiertotalouden osaamismerkistö

Osaaminen todennetaan merkkihakemusten avulla. Jokainen neljästä merkkihakemuksesta sisältää niin monivalintatehtäviä kuin ns. toiminnallisia tehtäviä, esimerkiksi avoimia vastauksia tai tiedonhaun tehtäviä.

Kahden ensimmäisen hyväksytysti suoritetun osaamismerkin jälkeen henkilö saa Kiertotalouden perusosaaja -koontimerkin. Kun kaikki neljä osaamismerkkiä on suoritettu hyväksytysti, myönnetään henkilölle Kiertotalouden ratkaisija -koontimerkki.

Kiertotalouden osaamismerkistö palvelee niin työnantajia kuin työntekijöitä. Työnantajat saavat kattavan kuvan organisaation kiertotalousosaamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Työntekijöiden ja työnhakijoiden on puolestaan osaamismerkistöä hyödyntäen helpompi tunnistaa ja todentaa omaa kiertotalousosaamistaan sekä tehdä se haluamallaan tavalla näkyväksi.

Hankkeessa ei toteuteta koulutusta, vaan tunnistetaan olemassa olevaa, työelämässä kertynyttä osaamista. Parhaimmillaan merkistö kannustaa jo pilotin aikana osallistujia kehittämään kiertotalousosaamistaan ja keskustelemaan teemoista työpaikoillaan ja verkostoissaan.

Mukaan pilottiin?

Jos kiinnostuit merkistön pilotoinnista, vielä pääsee mukaan! Otamme pilottiin mukaan rakennus-, kemian- ja teknologiateollisuuden yrityksiä.

Hanketiedot

Hankkeen toteuttavat AFRY, Turun amk ja TIEKE ja toteutusaika on marraskuu 2023 – lokakuu 2024. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Työ- ja elinkeinoministeriö ja rahoituslähde on Euroopan unionin NextGenerationEU.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela